РОЛЯ НА МЪЖА ХРИСТИЯНИН В НАШЕТО СЪВРЕМИЕ

РОЛЯ НА МЪЖА ХРИСТИЯНИН В НАШЕТО СЪВРЕМИЕ

Основна роля на мъжа в семейството е тази на снабдител. Всеки истински мъж трябва да работи: Бог е направил това функция, чрез която мъжът може да съществува в средата, в която е поставен. В съвремието ни има много мъже, които не работят, а са дали тази отговорност на жената в дома. Това е изцяло погрешно. Задачата на един безработен мъж е да действа. Не бъди пасивен! Пасивността е черта, която страшно много дразни жените. Ако си без работа, задачата ти е да действаш и като резултат Бог ще отвори вратата за теб. Той дори може да отвори няколко врати. Единствената ти роля във всичко е да действаш.

СНАБДИТЕЛ / ФИНАНСИ

Като снабдител, всеки мъж трябва по правилния начин да направи план за изразходване на спечелените пари. Разбира се, че не трябва да забравяме десятъка. Ето какво казва Господ в Малахия 3:10:

Донесете всичките десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва Господ на Войнствата, дали няма да ви отворя небесните отвори и да ви излея благословение в изобилие! 

Когато направим нашата част, Бог върши Своята част. Така Той ще те благослови, когато Му дадеш това, което е Негово (десятъка).

ПАЗИТЕЛ

Второто, за което мъжът е отговорен, е да защитава дома си, като го държи в безопасност. Бог е направил мъжете физически по-силни от жените; ето защо тяхна е отговорността да пазят семейството от външни атаки. В понятието „христоподобие” виждаме морала и физическата сила, която притежават повечето мъже. Бог ни е направил такива. Докато беше на земята, Христос беше силен както умствено, така и физически. Той е пример за истински мъж в Библията. Истинските мъже са пазители. Истинските мъже са силни.

БЪДИ КАТО ХРИСТОС

На следващо място, като вярващ в Христос, ти трябва да си подготвен да водиш. Всеки истински мъж е водач на семейството си. Той взема повечето решения, той планира пътя, по който трябва да върви семейството, и е това, което е Христос за църквата: водач и пазител. Истинските водачи винаги се раздават за хората, които водят. Доказателство за това, че даден лидер е истински, е фактът, че той притежава следното качество: във всичко той повече дава, отколкото получава. Примерът за лидерство на Христос става пътеводната светлина на такива водачи. В Божието Царство всичко е наобратно. Лидерите имат сърца на слуги, точно както ни показва примерът на Христос.

ВИДЕНИЕ ЗА МНОГО ПОКОЛЕНИЯ

Каква част от живота заема видението за поколения напред? Един истински мъж, който счита себе си за водач, трябва да е предвидлив във всяка една област от живота на семейството си. Когато дойдат трудности (което често е неизбежно), негова задача е да потърси изход. Голям процент от съвременните мъже се паникьосват, когато дойдат тежки времена. Болката, която идва в живота ни, е допусната от Бог, за да може да ни изпита: способни ли сме да продължим напред с Него въпреки проблемите, които ни се изпречват по пътя?

Истинският мъж има план за всеки един ден от живота си. Този план е като график, който е с определен брой точки. Относно видението за поколения напред, той трябва да си зададе няколко въпроса:

*Успешен съпруг ли съм аз?

*Успешен баща ли съм?

*Давам ли всичко от себе си в пълнота, или правя компромиси в някои области?

*Какво съм постигнал досега и какво предстои?

*Предавам ли се лесно, или имам характер на победител?

Всеки един от отговорите на тези въпроси ще ти помогне да разбереш докъде си стигнал. Нека направя нещо като анализ на възможните отговори. Ако твоята съпруга е щастлива с теб такъв, какъвто си; ако се гордееш с децата си; ако продължаваш да постоянстваш всеки един ден във вървежа си с Бог, като Му служиш въпреки препятсвията по пътя ти; ако днес имаш много по-добри резултати от вчера; ако вървиш напред, съгласно казаното от Павел, тогава…

…ти наистина си на правия път! Продължавай да правиш тези неща и ще си победител във всяка област от живота. Така изглежда планът за поколения напред.

РАСТЍ В ЗНАНИЕ

И накрая, но не на последно място, винаги имай готовност да се учиш. Учѝ се от грешките си. Учѝ се от работата си. Учѝ се от половинката си и от децата си. Всичко в живота би могло да бъде твоят учебник по съвършенство. Съвършената личност Христос е нашият основен Учител. Като вървим дръзновено, без да се връщаме назад, ние показваме своята зависимост от Него. По този начин растем в знание, знанието за Бог и за света, който ни заобикаля.