НЕБЕСНОТО СРЕЩУ СВЕТСКОТО В НАС

 Начинът, по който живеем, има своеобразно влияние върху живота ни. Ние живеем в този свят. Бог ни е поставил в него, в това време. Той го е направил с цел. Знаеш, че Божият най-велик план е всички хора на земята да бъдат спасени.

Понятията „небесен” и „светски” са антоними. В общи линии, първото е описание на един истински християнин, който живее според Божиите принципи и чийто начин на живот е угоден на Бог. Второто е описание на т.нар. „плътски” християни, които можем да видим както в света, така и в Христовата църква (за съжаление). Коя ценностна система е твоята: небесната или светската?

Истинските християни са си изградили християнски начин на мислене, или  казано по друг начин, т.нар. „ум Христов” е тяхна същност. Те не се впечатляват от случващото се в света или от начина на живот на невярващите, нито от мисленето им и принадлежността им. Дълбоко в сърцата си християните знаят, че принадлежат на Бог и нищо не може да ги отдели от Него (освен погрешното мислене и погрешният начин на живот). Вярващите, които определят себе си като „съсредоточени върху небесното”, са се отделили от плътския начин на живот, като са започнали един своеобразен процес на освещение. Тези хора, разбира се, не са съвършени. Никой от нас не е съвършен, както казах по-рано. Във всеки един ден от живота си извършваме грехове. Когато това се случи, Бог ни изобличава по различни начини. На какво е способен Той? Възможно е да позволи на сатана да изпрати демоните и слугите си да те изкушат, за да извършиш грях, след като си бил привлечен от него. Бог може да позволи на дявола да те атакува, като причини някаква болест в тялото ти, с целта да те накара да се обърнеш към Него в молитва и да се върнеш при Него. Възможно е дори да те изостави за определен период от време, за да изпита вярата ти.

Какво казва Словото за такива моменти?

Онези, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен и се покай! (Откровение 3:19, превод на Верен)

Небесното поведение и светското поведение са толкова видими днес.

За небесно се счита поведението, което истинският християнин показва на дело, като живее за Божието Царство, изпълнявайки Божията воля. Но са малко хората, които демонстрират такъв начин на поведение.

Светското поведение се вижда само като погледнем какво се случва в живота на хората, както невярващи, така и вярващи. Например, много често не е проблем несемейни двойки да живеят заедно – явление, което се вижда в света. Нормално е – всички в обществото правят така. Дори някои вярващи го правят, като нараняват Бог по този начин. Той обаче е установил Своите стандарти за живот в праведност. В 1. Коринтяни 7:2 апостол Павел казва:

 Но за да се избягва блудството, нека всеки мъж да има своя собствена жена, и всяка жена да има свой собствен мъж.

В един такъв съюз Бог е водещата Личност, Той е глава на мъжа, а мъжът е глава на жената. Нуждата от сексуално общуване е създадена, за да препазва брака. Тя е поставена в рамките на брака. Бог не приема блудството за нормален начин на общуване. То е проява на светския начин на живот. 

И така, нека се вглеждаме в небесното, без значение от светските неща, които ни препречат пътя!

МЕДИЙНАТА КУЛТУРА НА ХХI ВЕК

Живеем в свят на напреднали технологии, които са като нож с две остриета. Да, добро е човек да е задоволен по всякакви начини. Хубаво е да имаме всички технически устройства, от които се нуждаем: електрически самобръсначки, модерни телевизори, микровълнови печки и пр. Те са нещо добро. Бог не е против притежанията ни. Но стане ли въпрос за начина им на употреба, над нас надвисва една опасност.

Много младежи и тийнейджъри имат проблем с интернет и с телевизията. Превърнали са тези две неща в идолите на живота си. Повече гледат телевизия пред това да четат Словото. Повече сърфират в интернет пред това да се молят. Технологиите са обсебили времето им. Те дори са като чума в дома на християнина. Младежите казват: „Никой не ме вижда, така че мога да имам всичко, което поискам тук и сега!”

Грешка! Скъпи младежи, научете са на покорство към Бог в дните на младостта си. Не чакайте да дойде средната възраст. Изучавайте живота сега!

ПЛЪТСКО СРЕЩУ ДУХОВНО

Вече казахме каква е разликата между плътския и духовния християнин. Тук бих те посъветвал: бъди духовен! Стой далеч от места, които биха те изкушавали да живееш като езичник. Това не е толкова лесно особено като виждаме какво се случва в последните времена, в които живеем. Но наградата, която ще получиш на небето един ден, ще те изненада. След като устоиш на всички изкушения, ти определено ще чуеш думите на Христос:

Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. (Матей 25:21)

МУЛТИКУЛТУРНОТО ОБЩЕСТВО

Различните култури имат различни ценностни системи. Когато налице са много култури, ние се доближаваме до всички тях. По този начин можем да повлияем на всяка прослойка от обществото.

В обществата с много култури практикуването на благовестието е от изключителна важност. За Божието желание четем в 1. Тимотей 2:1-4:

И така, напътствам преди всичко да се отправят молби, молитви, искания, благодарения за всички хора, за царе и за всички, които са на власт, за да водим тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Защото това е добро и угодно пред Бога, нашия Спасител, който иска да се спасят всичките хора и да дойдат до познаването на истината.

ВИДОВЕ МЪЖЕ

    (различните видове мъже, които съществуват по света – и как да се издигаме над това)

Ето един добър списък на различните видове мъже, които се срещат сред хората. Той може да включва повече видове от изброените, а те могат да варират значително. Много често църквите са пълни с различните типове индивиди сред мъжете. Описанията тук изглеждат доста по светски направени, но повярвай, нещата стоят така и в църквата.

Видове мъже

Сръчният

Той е доста практичен. Ще боядиса дома ти, ще поправи колата ти и ще се наслаждава в тези занимания.

Паразитът

Той се нуждае да му се отблагодаряваш за срещите си с него и може би бърза във всичко, свързано с теб. Най-вероятно е да има черти на т.нар. „сръчен” вид, въпреки че не всички в списъка на сръчните са паразити.

Фанатикът на тема спорт

Той винаги ще си гледа предаването, без значение какво се случва. Не му се мяркай пред телевизора и не му се пречкай, когато дават някой от любимите му мачове!

Евтиният

Той пропилява всяка припечелена стотинка. Дано не се случи да останете без дом – защото мъже с подобна ценностна система ще ви докарат до там.

      

Хедонистът или Г-н Самодостатъчен

Той е посветен на всички удоволствия, които светът може да му предложи. Може да е както нежен, така и екстремен. С казаното в предното изречение искам да подчертая, че той е посветен на благата, които може да получи от живота.

Голямата клечка

Той е бизнесмен. Управлява своя собствена компания и има финанси на свое разположение. По характер много прилича на хедониста.

Измамникът

Той винаги лъже, поради което на него не може да се разчита.

Диктаторът

Той води шоуто, точка… на работа, у дома и във взаимоотношението ви. През цялото време това е „пътят по неговата магистрала”. 

Насилникът

Той е диктатор с много лош характер. Вика или заплашва и се гневи непрекъснато.

Маминото синче

Той винаги се съгласява с казаното от жената и всеки път прави всичко, което тя иска. Той угажда на другите и винаги трябва да има жена в живота си. Може би още живее в дома, в който е израснал.

Чувствителният

Той през цялото време иска да говори за своите чувства и тези на жената. Повечето мъже мислят, че такъв мъж е изключително дразнеща личност – затова не го причислявайте към „колектива”.

Емоционално нестабилният

Той не говори тогава, когато е разстроен, нито казва „Обичам те.”, когато вероятно мисли така. Той запазва всичко за себе си. Когато те напада, може никога да не узнаеш защо го прави.

Мърлячът

Той позволява на всичко (включително на собственото си тяло) да линее. Не му идва наум, че домът му мирише особено и че кошът за боклук трябва да се изхвърли. Обикновено умивалникът в кухнята му е пълен с мръсни чинии.

Постигащият малко

Той има степен в университета, но е с ниска заплата. Вероятно би ти се наложило да го подкрепяш финансово по някое време.

Постигащият много

Той винаги желае още и още. Той е изключително фокусиран върху работата си и няма време за нищо друго… най-вече за жената до себе си.

Преследвачът

Той постоянно е загрижен къде си, какво правиш, с кого си и какво си мислиш. Ще те преследва без знанието ти. Ако разбереш, че опознаваш човек от вида „преследвач”, тогава би било добре, ако приключиш веднага взаимооношението с него и въздържано продължиш напред.

Негативният

Той вярва, че нищо не е добро и че няма добри хора. Светът е против него (и ти също ще си в един определен момент – или поне така вярва той). Всичко, което обича той, изчезва. Разровѝ в личната му аптечка – дали няма да намериш някакви медикаменти?

Пристрастеният

Той се наслаждава на отровата си… без значение дали това е алкохол, наркотици, порнография или подобните на тях. Всичко е въпрос на химия.

Психично болният

С него нещо не е наред, и в началото и ти не знаеш какво. Той има биохимичен проблем в мозъка си и му липсва способност за каквото и да е, или пък е в режим на безопасност. Може да има в себе си черти на пристрастения. По-добре стой настрана от такъв човек.

Арогантният

Той е по-добър от всеки друг, гледа на света около себе си от високо, гледа и теб от високо… по всякакви причини. И този факт едва ли ще се промени.

Съвършеният

Той е добре уравновесен, емоционално и финансово стабилен, почтителен и обичащ семейството човек. Дано имаш късмет да намериш такъв – може би той не съществува.

Мъжът джакпот

Каквито и да са най-важните за теб качества – той ги има всичките, и дори повече. Вероятно е и богат.

ВИДОВЕ ЖЕНИ

(това означава различни видове жени в обществото)

Момичето на купона

Такава е всяка жена, която обича купона. Това може да означава много неща. Някои купонджийки просто обичат да си прекарват добре времето. Други са доста материално ориентирани, като се имат предвид нещата от този свят.

Съвършено поддържаната

      

   Това е жена, която по принцип изглежда много добре и изминава огромни разстояния, за да поддържа или подобри външността си.

Психясалата жена (Психо)

Такива жени правят неща, които са напълно откачени… Липсва им разумна мисъл…  действат, без да мислят за последствията. Понякога са избухливи. Друг път чупят или хвърлят разни предмети. Понякога пищят или викат. Понякога действат свирепо, като например попиляват колата ти или те засрамват или безспокоят, докато си на работа.

Бездейната жена 

Бездеен е човек, който е отегчен, скучен, безинтересен и вероятно с липса на интерес за каквото и да било. На такива жени обикновено им липсва жизненост в личността, и по принцип имат ниска степен на самоуважение. Ако си ерген на средна възраст, можеш да общуваш с бездейна жена, но трябва да имаш готовност за скучен живот, както и за това, че ти винаги ще трябва да внасяш вълнение във взаимоотношението, понеже бездейните жени са сред хората, които пасивно следват половинките си.

Мързеланата

Такава е всяка жена, която прекарва значителна част от времето си у дома, в спане, гледане на телевизия, във вършене на ежедневни домашни задължения или в бездействие.

Домакинята

Домакинята е различна от мързеланата – макар че двете може да имат сходни качества. Домакинята управлява дома си професионално: така, сякаш цял живот го е правила, и знае как да го прави.   

Жената, която обича да служи

Това е жена, която е внимателна с посрещането на нуждите на един мъж (за разлика от жената, чието професионално занимание е готвенето). Служещата жена е много отстъпчива. Тя иска да помага с каквото и да се захване човек, каквото и да прави. Такава жена е готова да свърши повечето от работата вместо теб. Тези жени винаги угаждат на човек… те искат да те направят щастлив и полагат допълнителни усилия за това.

Преследвачката

Тя е жена, която е винаги загрижена къде си, какво правиш и какво си мислиш. Не можеш да останеш сам след работа. Тя е след теб по всяко време, на всяко място.

Ревнивката

Почти всички жени са ревниви до известна степен – някои са по-ревниви от други. Някои са толкова ревниви, че това е поразителен начин за определяне на личността им и поведението им към човек. Те може да ревнуват от други жени, или потенциални други жени, които е въможно да искат да са с даден човек. Или пък може да ревнуват от всичко, което отвлича твоето внимание от тях. Може да те ревнуват от приятелите ти, от семейството ти, от работата ти и хобитата ти. Т.е., ревността не е просто ограничена в твоето общуване или потенциално общуване с други жени – тя може да включва много неща.

Шоуменката

Това е жена, която винаги прави някакви драми, свързани с нея самата. Те са или истински, или въображаеми и винаги се говори за тях. Това е жена, която иска всички (особено ти, като партньор в живота) да я забелязват. 

Началничката

Понятието „началничка” тук се отнася за жена, на която ѝ трябва да знае, че тя е човекът, който е в контрол на връзката. Такива жени са изключително контролиращи във всичко.

Жената – джакпот

„Да удариш джакпота”, означава, че си спечелил от лотарията или нещо друго от рода. Приятелката – „джакпот” притежава всички качества, за които някога си мечтал. Обикновено съвършени жени от този вид не съществуват, дори и сред вярващите. Всички сме грешни.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩНОСТТА

Какво е положението ти в общността ти? Обикновено общностите имат водачи и последователи. В църквата различните служения имат водачи и членове на групите за служение. Ти водач ли си? Или си последовател? Дали си едното или другото, това ще повлияе на взаимоотношенията ти по-нататък. Водачите, като личности, са много привлекателни и харесвани от хората. Защо? Това е поради чертите, които притежават.

Давай всичко от себе си, за да работиш за положението си в твоята общност. Но го правѝ за Божия слава, а не за своя слава. Такъв е правилният вид отношение и то ще ти донесе изобилие от благословения.

следваща глава ОБЩУВАНЕТО