ИЗГРАДИ ЖИВОТА СИ

ПОЛАГАНЕ НА ОСНОВИТЕ

Днес младите по целия свят непрекъснато биват бомбардирани с купища информация. Те се бият в една много странна битка – като правят опити да докажат на света, че всеки от тях е „някой”. В този своеобразен процес на развитие нещата се променят през цялото време – те са щастливи и нещастни, задоволени и недоволни; или се реят някъде в небесата, или се ровят в земята. Особено тийнейджърите са непостоянни и ненадеждни. Изградили са си една представа за живота, в която всичко, което се прави по света, е модерно, и следователно –  и те трябва да го правят.

Може би ти си различен, най-вече заради вярата си в Иисус Христос. Нещо повече, Той е основата в живота ти. Нека споделя с теб нещо относно вярата ти.

Бил съм несемеен през по-голямата част от живота си. Повярвай ми, никак не беше лесно. Но успях да премина през всичко и както разбираш, днес съм жив, щастлив, семеен, и в пълнота – всичко, което можеш да видиш в човек, който не е самотен. Но не съм живял така през цялото време. Процесът, чрез който Бог оформяше характера ми, ми помогна да стана това, което съм днес. Имаше много пречки и страдания, но аз преминах през всички тях, защото Иисус ми даваше от благодатта Си всеки ден. Той беше и е моят велик Защитник, както е и в живота на всички хора, които вярват в Него.

Когато човек се приготвя за изграждане на семейни взаимоотношения, трябва да се вземат предвид някои неща. За да имаме един пълноценен брак в бъдеще, е нужно да започнем подготовка в един сравнително ранен етап от живота си, детството. Ако Иисус Христос е станал още тогава твой Господ и Спасител, това, което следва да направиш, е да наблюдаваш по-зрелите християни – най-напред в собственото си семейство и след това в заобикалящата те среда. Ако членовете на дома ти не са християни, общувай повече с хората от твоята църква – като ходиш на молитвени събрания, семинари, конференции. Опитай се да намериш някой по-възрастен, на когото по някакъв начин се възхищаваш – като виждаш решенията, които взема, и действията, които предприема. Следвай примера му. Във всяка християнска църква има такива хора. Лесно се разпознават по лидерските способности, които демонстрират пред общността, в която са. 

Но има нещо много по-важно, преди да отидеш за консултация при някой лидер в църквата. Това е личният ти живот с Иисус. Какво имам предвид?

ТИ ТРЯБВА ДА СЕ НОВОРОДИШ

Докато живеем, Бог ни предлага безплатно своя дар на живот. Спасени сме и знаем, че в Неговото Име ще живеем вечно. Неговото желание за нас е да Му позволим да ни води и пази през целия ни път. Може да изглежда много трудно, но не е така. След като вече сме решили да Го следваме без колебание, Той е започнал да работи в нас чрез Духа Си. Нещо повече, Неговата работа е свръхестествена, защото се случва много пъти да постигаме успех, който не е плод на човешките ни усилия.

Какво е най-важно за твоя живот? Нужно е да дадеш всичко от себе си, за да си угоден на Бог. Ако се стремиш към това, ако нещата, които правиш, са съобразени със Словото Му, ако на първо място търсиш Неговото Царство, а не собствените си мечти и желания, без да отдаваш внимание на чуждите или на своите временни амбиции, Бог ще направи така, че да ти се случат добри неща в живота – на правилното място и в правилното време. Имам предвид, че ако сме истински християни, истински вярващи, ние ще дадем плановете си на Бог. Много християни се провалят в тази област на живота си – да Му се доверят. Те си правят свои планове, като Му казват: „Господи, това искам да постигна. Моля се да го реализираш възможно най-скоро.” Тези хора забравят Лука 11:2:

да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. (маркираният курсив мой – К.К.).

За съжаление, в сферата на взаимоотношенията правим същата голяма грешка, защото си мислим, че това, което е най-добро в собствените ни очи, е добро и според Него. А какво стана с Неговата воля? Божиите съвършени желания трябва да са приоритет номер едно за нас.

Може да се наложи да преминем през някои пустини, преди да стигнем там, накъдето сме се запътили. Може по пътя си да се сблъскаме с много трудности и разочарования.

Новорождението (или раждането в Духа) е най-важно в живота на един християнин, както казва Иисус в Йоан 3:7:

 Не се чуди, че ти казах: Трябва да се родите отново #или: отгоре#.

По този начин вярващите демонстрират, че принадлежат на Бог, и за тях няма нищо друго, което да е най-важно. Най-съществената ти задача е правилно да разпределиш приоритетите си. Само тогава Бог ще направи нещата да се случват според твоите желания. Той знае всички твои нужди и копнежи, а и целите ти в живота. Така че не се опитвай да Го убеждаваш, че твоят план е по-добър от Неговия, защото Той вижда цялата картина на живота ти. Нещо повече, „тайните неща принадлежат на Господа” (Второзаконие 29:29), така че когато се опитваме да накараме Бог насила да прави нещата в живота ни, „на нашето време”, може да получим това, което искаме, но няма да сме щастливи, защото няма да е в Неговата съвършена воля и на Неговото време. Не трябва да търсим тайните неща, а това, което се вижда ясно тук и сега. По този начин ще растем в познаване на Бог и Царството Му, без да сме съсредоточени върху нашите собствени планове и цели.

Докато сме несемейни, трябва да имаме за основа Неговото Слово, а не чувствата си, които винаги се променят според обстоятелствата. Обстоятелствата не впечатляват Бог. Реакциите ни и характерът ни са това, което Го впечатлява. Всъщност ние трябва да Му се доверим напълно, дори и да не виждаме да се случва нещо в живота ни. В повечето случаи Той работи в ситуациите, когато всичко изглежда невъзможно и ние сме на ръба да се откажем. Един от любимите ми автори, Едуин Луис Коул (чието служение е насочено към мъжете и ролята им в света според Библията), казва в един от своите бестселъри, че „победители са не тези, които не се провалят, а тези, които не се отказват”. Това е неопровержима истина. В мига, в който се откажем, вече сме пораженци не само в Божиите очи, но и в тези на хората около нас. Започваме да изглеждаме смачкани и не толкова мотивирани в преследването на целите си. Но представи си какво преживя Иисус, докато минаваше през болката и изпитанията, срещу които трябваше да се изправи. В Евреи 4:15 четем, че Той може да се постави на наше място, защото е преминал през всичко, което ние срещаме като вярващи:

Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а имаме Един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях.

Какво ни казва този стих? Като че ли той изцяло разкрива човешката природа на Иисус. Кетрин Кулман, която е сред любимите ми автори и проповедници на Словото, казва нещо изключително в книгата си „Велик капитан се става в бурни морета и дълбоки води”: че Иисус, докато беше на земята, беше повече човек отколкото Бог. Като че ли Той не беше Бог. Плътта Му беше слаба като моята плът и като твоята плът. Чувстваше глад, жажда – всяка проста нужда, с която ние, човеците, се сблъскваме. А какво да кажем за сексуалния глад, може би ме питаш ти. Вярвам, че в тази област също се е борил, защото все пак беше изцяло мъж. Той нямаше недостатъци. Единствената черта, която Го различава от нас, е божествеността Му. И все пак Той чувстваше слабост. Това доказва, че проблемите Му със земната плът не бяха различни от нашите проблеми.

Когато Павел говори за взаимоотношението между съпруг и съпруга, той прави аналогична връзка между Христос и църквата. В тези стихове църквата представлява Неговата невяста, неопетнена и чиста:

 Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, след като я е очистил с водно умиване чрез словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. (Ефесяни 5:25-27)

Иисус изпита товара на греха и смъртта върху Себе Си, без да го заслужава. Ето защо, когато срещнем големи препятствия в живота си, решението ни трябва да е да се доверим на Бог във всяка област, както направи Иисус. 

Тъй като тази книга е за взаимоотношенията на мъжа, и за това как той общува с хората, ще се постарая да представя образен „график” за запознанства, които даден мъж би имал, докато планира бъдещето си с една потенциална съпруга. В по-голямата си част той включва личните ми преживявания от времето, когато бях несемеен, и от процеса, през който преминах в този период, както и някои мои опитности като семеен. Ще има съвети и към жените, които се опират на живота ми с моята съпруга. Ще споделя и някои случаи на взаимоотношения на други хора, без да споменавам истинските им имена, за да може книгата да предложи повече примери и с това да помогне за различни ситуации.

И така, нека се върнем към нашия план. Говорех за поставяне на основите. Най-напред бих искал да започна с понятието „основа”. Какво означава то?

Речникът на Уебстър дава следното определение:

* „това (като главно понятие, принцип или аксиома), на което нещо се държи или е подкрепено”.

Когато един мъж има силно желание да започне взаимоотношение, неговият пръв приоритет след Божието царство, е да бъде готов за тази стъпка в живота си. Той трябва да се приготви по правилния начин да бъде добър съпруг и баща в бъдещото си семейство. Хубаво е, ако той има за пример семейства на вярващи,  и взаимоотношенията в тях. Най-добрият пример за един подрастващ тийнейджър е собственият му баща. За съжаление, в много семейства днес добрият баща липсва. Това е като болест на обществото. При наличието на това явление вярващият тийнейджър трябва да намери благочестив мъж (в църквата, която посещава), който да е пример за него. Ако ти си такъв тийнейджър, не се срамувай. Божиите мъже в църквите лесно се забелязват по поведението си, по начина си на общуване, по целите и стремежите си. Много често те са в лидерския тим (дякони, служители, проповедници, съветници и пр.). Забелязал съм сърцата на такива мъже. Всяка област от живота си те са посветили да служат на Бог по различни начини. Винаги, когато им се задават въпроси, те са готови да отговарят, както и да помагат не само когато ги молят за това. Ценностната им система е много подобна на Христовото сърце, а Той е забравял за собствените Си нужди. С други думи, вниманието в сърцата на такива хора е съсредоточено върху работата за Божието Царство. Потърсѝ такива служители в църквата, която посещаваш. Разбира се, нямам предвид, че трябва да се обръща внимание само на тези вярващи. Божиите хора са като букет цветя: някои от тях ухаят прекрасно, някои не ухаят, но са красиви, други са малки и не много забележими. Въпреки това всеки един е еднакво ценен за Бог. Разпоредителят не е по-низш от дякона. Хвалителят не е по-велик от чистачката. Техните усилия са еднакво ценни за Бог. И всеки семеен мъж, който има благословен брак, може да е чудесен съветник в християнския ти живот. Разбира се, като пиша тези думи, не искам да забравиш родителите си. Ако те не са вярващи, не се отнасяй с тях много радикално относно християнския начин на живот. Словото казва:

Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно.„Почитай баща си и майка си“ (което е първата заповед с обещание) , за да ти бъде добре и да живееш много години на земята. (Ефесяни 6:1-3)

И така, моли се за родителите си, ако са невярващи. Това ще благослови живота ти!

Другото, върху което бих искал да обърнем внимание, е причината да сме вярващи. Обикновено новоповярвалият човек започва да идва на службите в църквата, когато е открил някакъв смисъл в това. Мотивацията е от първостепенно значение. Задай си простите въпроси:

*Защо вярвам в Бог?

*Защо ходя на събрания и служби в църквата?

Сега отговорѝ на тези въпроси. Ще ти предложа отговори на правилна и на неправилна мотивация.

Най-напред, ето няколко възможни правилни отговора на тези въпроси, които могат да дадат път към отговора на основния ти проблем – търсене на правилната половинка:

*Вярвам в Бог, защото искам да направя личното си взаиомоотношение с Него по-силно. Той ще снабди всичко друго, от което се нуждая. Не се фокусирам на това, което Той може да ми даде, а на това, което аз мога да направя за Него.

*Вярвам в Бог, защото Го обичам, а не защото може да извърши чудеса в живота ми. Вярвам в Него по всяко време, на всяко място.

*Ходя на църква, защото това ми помага при взаимоотношението ми с Бог и с хората Му. По този начин аз Го опознавам повече и преживявам любовта Му и милостта Му всеки ден от живота си.

*Вярвам в Бог, защото Той ми дава мъдрост и знание (по много начини) да стана като Него; за да показвам Неговото сърце на хората в този свят. Иисус е на небето и затова Той може да употребява мен да достигна изгубените по света. Аз съм Неговите ръце и крака на земята. Аз съм един от начините, по които Той работи на нашата планета.

Нека сега посоча няколко отговора, които могат да се дадат на горепосочените въпроси, и не са определени правилно:

*Вярвам в Бог, защото Той може да ми даде всичко, от което се нуждая. Не трябва да правя нищо. Той е единственият ми Снабдител, и аз Го обичам поради това, което Той може да направи за мен.

*Вярвам в Бог, защото може да направи невъзможното за мен. Неговите знамения и чудеса работят за мен.

*Ходя на църква, за да общувам. По този начин много е възможно да срещна бъдещия си партньор в живота.

*Вярвам в Бог, защото Той може да направи всичко за мен. Вярата ми в Него е достатъчна да посрещне всяка нужда в живота ми. Единственото, което трябва да правя, е да си седя и да гледам как Той работи за мен.

Предполагам, че идеята на първата част е ясна. Нека обобщя какъв беше основният фокус. Когато ние, като мъже, се надяваме да намерим бъдещите си съпруги в  църквата, която посещаваме, нашият най-важен приоритет трябва да е Бог и Неговото Царство. Ако посещаваме Божия дом само за да получаваме, без да даваме, вероятността нищо да не получим, нараства, или пък може би ще получим много малко от това, което Той има за нас. Себичността е типична черта от живота на плътския християнин. Плътските християни не се интересуват от работата за Царството. Всичко, от което са доволни те, е техният собствен живот. Редовното им условие към Бог е: „Господи, ако правиш за мен разни неща, аз ще работя за Теб”. Те забравят, че след преживяването на новорождението, небесният им Отец става приоритет номер едно в живота им, и ако не е така, те продължават да мислят и живеят като невярващи.

Във втория списък от отговори всичко е съсредоточено върху „моя начин”, „моите нужди” и „моите удоволствия”. Но понеже сме християни, отношението ни към всичко трябва да е насочено извън нас самите, точно каквито са ценностите на Христос. Предполагам, спомняш си, че това, което Той направи на кръста, беше мотивирано от любовта Му към нас, грешниците. Един истински християнин трябва да насочи погледа си към нуждите на другите, точно както се случва в притчата за добрия самарянин. Помниш ли я? Записана е в Лука 10:30-35:

 

Някой си човек слизаше от Йерусалим в Йерихон; и се натъкна на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и си отидоха, като го оставиха полумъртъв. А случайно един свещеник слизаше по онзи път и като го видя, отмина на отсрещната страна. Също и един левит, като стигна до това място и го видя, отмина на отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се, приближи се и превърза раните му, като изля на тях елей и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него.И на следващия ден извади два динария, даде ги на гостилничаря и каза: Погрижи се за него; и каквото повече похарчиш, на връщане аз ще ти заплатя.

Този пасаж е пример за това как трябва да действаме в подобни ситуации, за да бъдем наистина светлината на света. Запомни, хората наблюдават живота ни. Съседите ти те наблюдават. Невярващите ти колеги, които знаят, че си различен от повечето хора, те наблюдават. Много често единственото нещо, което правят те, е да търсят грешки и недостатъци в нас. Внимавай! Ще пожънеш това, което посееш, така че се опитай да демонстрираш любов пред всички. Така имаш голям шанс да повлияеш положително на хората около себе си. Недей само да говориш Божието Слово на изгубените. Живей го и резултатът ще е повече от плодоносен!

ДЪЛГОСРОЧНИ ПЛАНОВЕ

Така наречените „дългосрочни планове” са вторият най-важен елемент, който трябва да има предвид един несемеен вярващ. Една от главните дългосрочни цели е започването на взаимоотношение, в което крайната цел е бракът. Несемейният трябва да си зададе следните въпроси:

*Каква е основната ми цел в това взаимоотношение? Наистина ли съм сериозен в започването на взаимоотношението? Какви са мотивите ми?

*Какви навици съм изградил, за да мога да започна ново взаимоотношение? Достатъчно зрял ли съм, за да го задълбоча?

*Какви са дългосрочните планове, които съм направил за себе си? Как мога да ги осъществя напълно?

Една от главните задачи, които несемейните трябва да поставят пред себе си, е да са независими и способни да се грижат сами за себе си. Това дори трябва да ти стане приоритет. Имаш ли способността да поемеш отговорност? Можеш ли да снабдиш всичко, от което имаш нужда? (Тук имам предвид финансово снабдяване: да живееш самостоятелно, да си купуваш дрехи и да се грижиш за тях, да купуваш и готвиш храната си и т.н.  – всичко, от което се нуждае човек за посрещане на нуждите си. Ако се нуждаеш от добро семейство в бъдеще, първият ти проблем за разрешаване като зрял мъж/зряла жена е способността да посрещаш своите собствени нужди. Нуждаеш се от способността да се грижиш за себе си, за да можеш по-нататък да се грижиш за някой друг – най-напред за бъдещия си семеен партньор и за собствените си деца на по-късен етап от брака.)

Нещо друго, което трябва да правиш като несемеен, е да се опиташ да работиш върху слабостите си, за да можеш да ги отстраниш от себе си в бъдещите месеци и години. Ако има в теб срам, увеличи общението си с хора. Опитай се да се запознаваш с нови хора, които са не само от църквата, която посещаваш, но и от други църкви. Запомни, хората постоянно те наблюдават. Общителността ще ти помогне не само в намирането на партньор в живота, но и в изграждането на един цялостен човек в теб. Трябва да осъзнаваме кои са основните цели в живота. Какво искам в брака си? Готов/a ли съм да бъда посветен съпруг/а? Имам ли характерните черти на добър родител и съветник? Не забравяй, ти ще бъдеш единственият съветник, на когото децата ти ще разчитат най-напред един ден.

На второ място, ако имаш работа и още живееш с родителите си, започни да планираш изнасяне от техния дом. Възрастта, на която си, е достатъчна, за да можеш да се справяш с финансите самостоятелно. Не разчитай за всичко на мама и татко. Според мен, ако един мъж не може сам да се справя в живота със способностите и силите, които има, той не може да се грижи за жена си и децата си; такъв човек още не е готов за семеен живот. Демонстрирай активност! Не си губи времето с безсмислени неща.

Ако си безработен, не спирай да търсиш работа. Бъди постоянен! Разбира се, първото нещо, което трябва да направиш, е да се помолиш на Бог, който знае всичко, от което се нуждаеш. Задачата ти е да продължиш да действаш, дори и Бог да не е отговорил бързо на молитвата ти. В такива моменти Той ни изпитва, така че вярвай Му! Просто си спомни Евреи 11-а глава. Чети я колкото може повече пъти, за да може вярата ти да се засилва. Не губи надежда и вяра. Друг стих, на който можем да обърнем внимание в такива времена, е Филипяни 1:6:

     като съм уверен точно в това, че Онзи, който е започнал едно добро дело във вас, ще го завърши докрай до Деня на Иисус Христос.

Тук виждаме, че постоянството ни е черта, която Бог много цени. Той одобрява дръзката вяра – тя никога не се отказва и никога не спира; тя никога не се предава. Врагът се страхува от хората, които всеки ден я практикуват, и затова, след много опити да ги обезсърчи, той спира, поне временно. Но винаги се връща в своята борба да си възвърне тези, които преди са били негова принадлежност. Помниш ли Иисус в пустинята? Врагът Го изпита и Го остави за малко (Матей 4:11, след изпитанието в пустинята). Тъй като принадлежим на Бог, врагът винаги ще идва до нас с изкушенията си, защото в миналото си сме му принадлежали. По онова време той се е удоволствал от живота, който сме водили (пълен с компромиси и провали). По този начин ние ежедневно сме били негова мишена и той е успявал в изпратените върху нас изкушения и съблазни. Много от нас въобще не са можели да му устоят, понеже плътта ни е следвала греха, защото е родена в него.

Но след като сме преживели новорождението, в нас е настъпила коренна промяна. Грехът повече не може да ни привлече. Такова трябва да е истинското преживяване за всеки вярващ.  Ако има хора, които продължават да живеят в грях, след като са признали зависимостта си от Бога, след преживяването на новорождението, тогава това преживяване въобще не е било истинско. Както казва Словото, ще пожънеш това, което си посял:

Не се лъжете, Бог не е за подиграване! Понеже, каквото посее човек, това и ще пожъне. (Галатяни 6:7)

С други думи, Бог вижда всичко, което правим, без значение какво е, добро или лошо. Помниш ли Адам и Ева? След като опитаха от забранения плод, те поискаха да се скрият от Бога. Те скриха голотата си, тъй като вече я осъзнаваха. Един ден това ме накара да се замисля за случилото се. Както знаем, Адам и Ева бяха първите съпруг и съпруга в историята на човечеството. Дори и днес е нормално съпругът да стои без дрехи пред жена си, и обратното – жената да стои без дрехи пред съпруга си. Бог ни е създал така от самото начало на времената. Врагът е този, който направи голотата срамна. В началото тя е била нещо красиво, защото грехът още не е съществувал. Адам и Ева нарушиха завета, който имаха с Отец, вслушвайки се в някой друг. Не е ли същото и днес? Хората се вслушват във всички, а не в тези, които могат да им помогнат. Те слушат колегите си, съседите си, слушат какви ли не клюки. Обръщат внимание на всички, но не и на Бог. Това поведение е последица от първородния грях на Адам и Ева.

Опитай се да слушаш Бог относно всяка област на живота си. Когато обръщаш внимание на гласовете, които са извън пътя, който Бог е отворил пред теб, ще понесеш последиците от собствения си грях, както четем в Римляни 6:23:

Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Иисус, нашия Господ.

Това, което Павел казва тук, е, че всеки един грях, който извършваме, заслужава смърт, защото „заплатата на греха е смърт” според Божието Слово. Искам да споделя с теб една истина. Всички хора по земята заслужават смърт. Тук сме включени ти и аз. Небесният Отец изпрати Своя Син Иисус Христос, за да избегнем осъждението си в ада. Ако още пускаме греха в домовете си, ние широко отваряме вратата на противника. Има милиони новородени на земята, които живеят по този начин, поради компромиса в живота си. Спри да живееш в компромис! Това ще накара и дявола да спре да те следва постоянно. 

В книгата си „Казах сбогом на срещите” Джошуа Харис съветва: „Действай, докато чакаш”. Имаме лоши навици, от които да се освободим, и добри навици, които да изградим в характерите си. И докато чакаме, трябва да даваме всичко от себе си, за да познаваме Господа, като служим: като служим в семейството, където живеем; в обкръжаващата среда, където работим; в ежедневните си задачи. Най-вече не трябва да си губим времето във вършенето на безполезни неща. Всяка минута, всяка секунда трябва да правим нещо, което е наистина полезно. Например ако си безработен, се опитай да помагаш на родителите си вкъщи колкото се може повече. Почисти дома, измий чиниите, върви на пазар, погрижи се за по-малкия си брат/по-малката си сестра и пр. Хората около теб трябва да видят активността ти. Така те няма да бъдат изкушени да те нарекат „малък мързелив нехранимайко”, както много хора правят днес. Следвай примера на по-възрастните. Опитвай се да се учиш на повече неща, както и да прилагаш на практика всичко научено. Както казва Джойс Майер: 

„Не съм там, където искам да бъда, но и не съм там, където бях преди“.

Бъди с положително отношение! Дори и да не виждаш никакви резултати от усилията си, продължи да гледаш на живота като възможност да служиш. Не забравяй, че Иисус е най-добрият модел за подражание. Той нямаше свой собствен дом, но постоянно беше сред хора, на които даваше това, което имаше. Отец Му даваше подслон и Иисус беше цялостен Сам по Себе Си. Трябва да правим това, което правеше Иисус, докато беше тук, на земята. Трябва да се доверим на Бог, докато сме на път към зрелостта.

ТИ СТАВАШ МЪЖ

Всички знаем какво е животът за момчетата и за момичетата. И двете групи много си приличат на ранна детска възраст (когато са на една-две години). Понеже човекът бива заченат с греха на Адам, падналата природа бива демонстрирана още в ранна детска възраст. Виждал ли си малко дете да се жертва за хората с проблеми?

Сигурен съм, че отговорът ти е „Не”. 

Всяко малко дете копнее да получава все повече и повече от света наоколо, без да дава нищо в замяна. Ако едно такова дете види друго с близалка в ръка, какво се случва? То иска близалката, която е в ръката на другото дете. Винаги е така в живота. Невинността много прилича на незрелостта, защото има връзка с егоистичните желания в нас, понеже сме обикновени човеци (с нашата т.нар. „паднала природа”). Тази идея за живота може да наречем „несвятата троица”: „Аз”, „Мене” и „Моето”. Всичко е свързано с „моите нужди”, „моите желания”, „моите копнежи”, все неща, характерни за незрелостта. През годините тя трябва да премине в зрялост и родителите са основен фактор, който значително ще повлияе на децата в тази насока. За съжаление, днес много често невинността се изражда в незрялост, резултатът от което са слабите бащи, а оттам идва липсата на силно младо поколение.

Най-често бебешката и ранната детска възраст ангажира повече майките, а не бащите. Това е типична картина по целия свят. Най-честата грешка на бащите днес е да стоят на разстояние в първите години на детето. Така се случва, защото най-вероятно самите те не са имали друг пример от своите бащи.

Като мъже, ние трябва да гледаме правилния пример за истински мъж, който Христос показа. Той беше и е най-добрият мъж, когото хората някога са виждали на земята. Той притежаваше и притежава всички черти на истинския мъж. Ето защо авторите на християнска литература описват християнските семейства, като анализират мъжете, които живеят в тях. Когато имат синове (бъдещи бащи и съпрузи), те се опитват да ги отгледат така, че бъдещите им съпруги да видят Иисус в характера им, защото, както Едуин Луис Коул казва, мъжество и христоподобие са синоними. Той също цитира своя приятел Бен Кинчлоу:

Да си от мъжки пол е въпрос на рождение. Да си мъж е въпрос на избор.

Гореспоменатият автор Едуин Луис Коул (1922-2002) дава определение за истинския мъж, който трябва всеки човек от мъжки пол да бъде. Той казва, че истински мъж за него е човек, когото дъщеря му ще иска да има за свой баща и за когото би се омъжила в бъдеще. По думите на Коул мъжеството и христоподобието са синоними, а според ценностите на 21. век едно момче се е превърнало в мъж, когато притежава физическа и морална сила, когато има хиляди в банковата си сметка, когато има свой собствен дом и своя кола… Списъкът може да бъде много дълъг и по принцип всяка несемейна дама има такъв в сърцето си, когато мисли за бъдещия си брак. Но не забравяй, Христос трябва да бъде най-важният приоритет в живота ти като вярващ. Ако си мъж, напълно предал сърцето си на Господа, и даваш всичко от себе си, за да Го познаваш повече, не се тревожѝ. Той ще отвори очите ти за правилната съпруга в живота ти. Може да отнеме много дълго време и е възможно да е доста трудно. Може би ще трябва да изчакаш още две-три години или пет години, докато я срещнеш. Бъди щастлив! Бъди пълноценен в това време там, където си. Е, днес не си там, където искаш да си, но и не си там, където беше, нали? Продължавай да гониш призванието си, както казва апостол Павел във Филипяни 3:10-14:

Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня, дано и аз уловя, защото и аз бях уловен от Христос Иисус. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя – като забравям задното и се простирам към предното,  гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Иисус.

Продължавай да следваш целта си да намериш партньор за живота си, но не гледай само нея, нека не ти е фикс-идея. Гледай на Бог. Той е Този, Който те води. Когато се съсредоточаваш на нещо друго, има вероятност да паднеш в дълбоки води както се случи с Петър, докато ходеше по водата към Иисус. Помниш ли какво стана тогава? Записано е в Матей 14:28-32:

А Той каза: Ела. И Петър слезе от кораба и вървеше по водата, за да отиде при Иисус. А Петър в отговор Му каза: Господи, ако си Ти, заповядай ми да дойда при Теб по водата. Но като видя (силния) вятър, се уплаши и като потъваше, извика: Господи, спаси ме! И Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в кораба, вятърът утихна.

ХОБИ И ИНТЕРЕСИ

Друга област, с която можеш да си помогнеш във взаимоотношенията, е хобито ти. Какво обичаш да правиш? Удоволствие ли е за теб? По какъв начин може да се привлече вниманието на една вярваща жена в твоето обкръжение в църквата? Опитай се да намериш най-силните си страни, защото всеки  човек ги има. Бъди себе си! Не се опитвай да имитираш другите!

Мога да споделя с теб някои свои опитности, които съм забелязал, че карат жените живо да се заинтересуват от един мъж. Естествено, не мисля, че ще ти дам най-добрата идея, но при мен тя проработи, така че си мисля, че може да помогне на много други мъже като мен. Свързана е с романтиката…

По принцип аз съм много романтичен човек. Винаги съм обичал да пиша стихове и къси разкази. Преди да повярвам в Бог, го правех за удоволствие. След като започнах да имам лично взаимоотношение с Иисус Христос, „напуснах”, образно казано, светския вид писане. Главната ми цел и фокус се ориентира към Него, защото наистина разбрах какво е имал предвид Павел, като казва:

А освен това всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Иисус, заради когото изгубих всичко и считам всичко за измет, за да придобия Христос. (Филипяни 3:8)

Какво означават тези думи? В тях става дума за личното ни взаимоотношение с Иисус като вярващи. Няма значение как човек изглежда външно, нито каква е банковата му сметка. Няма значение това дали живееш в свой собствен дом или под наем. Всичко е свързано с Бог, защото Той е твой снабдител. И ако още не ти е дал твой собствен  дом, Той знае, че нямаш готовност да поемеш цялата отговорност и способност за това. Но един ден ще реализира и това. Ще се случи.

Нека се върна там, където бях стигнал. Обичах да пиша стихове. А както знаеш, Давид е един от първите поети в Библията. Той е писал за любовта си към Бог, за всички чудесни неща, които Той е направил за него, както и за атаките от врагове, които е имал. Не мислиш ли, че поезията би привлякла една романтична жена? Искам  да кажа, че е хубаво да опиташ да потърсиш романтични черти, ако по характер си романтичен. Това е само една идея сред много други. 

Ако мислиш, че нямаш достатъчно качества в характера си, за да посрещнеш нуждите на една потенциална съпруга, опитай се да поработиш върху себе си. Бог те обича толкова много и няма да те натовари повече, отколкото можеш да понесеш. Ако си мъж, бъди близо до лидерите в църквата, или поне до някой брат или братя, които виждаш, че са силни духовно и притежават лидерски качества. Обикновено те приличат на Иисус, или поне дават всичко от себе си да имат Неговите черти в характера си – те определено ще могат да ти помогнат. Разбира се, и те не са съвършени. Никой сред нас не е съвършен. Но пък са добър пример, който да последваш.

Моля те да разбереш едно: не се опитвам да те карам да стоиш далеч от невярващите. Може дори да им повлияеш, показвайки им характера на Христос. Бъди с положителна нагласа! Бъди човек на действието! Бъди постоянен в преследването на целите си. Като правиш тези неща, ще станеш привлекателен за хората около себе си. Също може да направиш впечатление, като говориш по теми, които са интересни за жените (ако си жена, за мъжете).

Това, което е най-важното в живота на един мъж християнин, е целта му да следва примера на Христос. Всяка една християнка (която истински вярва в Христос и има лично взаимоотношение с Него) търси съпруг, който ще бъде неин защитник без значение от проблемите, които ще са неизбежни в брака. На земята не съществува съвършен брак. Но служим на един съвършен Бог и главна задача на мъжете е да Му се доверят, защото Той е тяхна глава, както четем в Словото:

Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог. (1. Коринтяни 11:3)

ЖИВОТЪТ НА РАБОТА

След първородния грях Бог Отец наказва Адам и Ева, нашите прародители, като им взима вечния живот, за който са били създадени. Адам трябва да работи на полето, като използва ръцете и краката си, и в живота му влиза изтощението. С Ева двамата вече не са защитени като преди. Бог осъжда непокорството на Адам и Ева и проклина земята:

Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. (Битие 3:18)

Адам бил осъден да работи. От тогава повечето семейства по света живеят по подобен начин: мъжът работи усърдно, а жената му е „помощник”. Това е библейската основа за семейния живот. Тук изключвам положението на еманципацията на жените в световен мащаб, понеже не е свързано с темата на книгата.

Работата на Адам на полето, като нова негова отговорност, ни кара да направим връзка с положението на мъжете по целия свят днес. От това, което стана с Адам, можем да направим извод, че Бог казва на всеки един мъж на земята: „Трябва да работиш, за да си цялостен. Работата е твоята същност в живота”. И, както може би си чувал, всяка една потенциална съпруга търси сигурност в бъдещия си брак. Трябва да се научиш да си водач и пазител! Може би това е причината някои от вас, момчета, да сте още несемейни. Бог няма да ви даде пожеланатото от вас толкова бързо, защото още не сте готови. Опитай се да дадеш всичко от себе си, без да превръщаш бъдещата си съпруга, която не си намерил, във фикс-идея. Това няма да ти помогне. То дори би могло да премахне Бог от пътя ти. Казвам ти това, защото търсенето на съпруг(а) може да се превърне в един огромен идол в живота ти така, че ще забравиш Бог и Неговото Царство. Вероятно си спомняш, че по-рано казах, че нашият стремеж да гледаме най-вече към Него, е от първостепенно значение. Това е единственият начин, по който ще достигнеш Неговата съвършена воля за живота си.

Трудовата дейност е важен приоритет в живота на мъжа, защото по този начин той доказва, че е способен в поемането на отговорност да бъде глава на бъдещото си семейство. Дай всичко от себе си, за да докажеш, че можеш сам да се изправиш срещу трудностите в живота. Когато успееш да го направиш, като живееш сам, плащаш си сметките, готвиш, переш, поставиш дома като главен приоритет и пр., Бог скоро ще ти отвори очите за правилния партньор в живота ти.

СТИЛ НА ОБЛИЧАНЕ И МОДА

  Това ще е кратка част от тази глава, защото за мен не е толкова важно човек да е модерен, особено що се отнася за стандартите на този свят. Имам предвид, че не трябва изцяло да приемаме стандартите му, особено когато знаем какви са максимите в съвременния живот.

Истината за ценностната система на света днес е, че модата „обеднява“ все повече и повече, що се отнася до облеклото. С други думи, колкото по-оскъдно е облеклото ни, толкова по-привлекателни ставаме (особено жените). Това е голям капан, който сатана е поставил пред човека. Виждайки всичката ширеща се неморалност, трябва много да внимаваме за изкушенията навсякъде около нас. Просто следвай тенденциите на обличане, които спазват истинските християни. В това число са лидерите в църквата ти и по света, пастори, проповедници, служители и пр. По принцип мъжете носят официални костюми и вратовръзки, а жените – дрехи, които не са толкова предизвикателни. 

От всичко казано дотук, изводът, който ще си направиш, може да не е много правилен. Той може да е: „Опитваш се да ми наложиш чувството да бъда старомоден.” , „Отнемаш ми свободата.” и пр. 

Не, не се опитвам да правя нищо. Просто ти давам съвет относно начина ти на живот. 

РАДВАЙ СЕ НА НЕСЕМЕЙНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ

Знаеш ли, че несемейното положение е един от страхотните подаръци, които Бог е имал за теб. Вероятно в момента си мислиш: „Ами, не мисля че е подарък… Не съм щастлив. Как да бъда щастлив, след като съм сам през цялото време?”.

Виждаш ли, трябва да се научиш да си щастлив още докато си несемеен, защото една женитба няма да е решение на самотата ти. Толкова много хора по света са семейни и пак се чувстват самотни. Искам да кажа, че истинските християни, които са родени в Духа, никога не са самотни, защото работят за Божието Царство. Нещо повече, несемейните са описани като най-полезни за Неговото Царство:

А аз желая вие да бъдете без грижи. Нежененият се грижи за това, което е Господно – как да угажда на Господа; а жененият се грижи за това, което е световно – как да угажда на жена си. (1. Коринтяни 7:32,33, подчертаният курсив мой, К.К.).

С тези думи Павел се обръща към всички несемейни мъже и жени. Те трябва да служат на Господа, докато са още несемейни. Но има, разбира се, толкова много изкушения по света и никой не може да се опази напълно от тях. Ето защо главната ти цел като несемеен мъж е да се опитваш да си угоден на Бог. Знам, трудно е човек да се опази чист, още повече че живеем в последните дни. Всички ние сме се сблъсквали с това още като несемейни. Но когато сме се съсредоточили върху Господа и Неговото Царство, Той е осъществил всичко, от което се нуждаем в живота си. Това е било само за Негова слава. Не се е случило, когато на нас ни се е искало. Случило се е на Неговото време, въпреки че в нашите очи това ни се е видяло много късно. Запомнѝ, Той никога не закъснява и никога не подранява… Бог винаги идва навреме!

Единствената ти задача е да Му се довериш, дори в моменти, когато нещата изглеждат така, сякаш Той мълчи. Много често чудесата влизат в живота ни, когато изглежда така, че Бог не е чул молитвите ни. Той работи по този начин. Отлага отговора на молитвата ни, защото има нещо много по-добро от това, което някога сме си представяли!

ЖИТЕЙСКИ НАВИЦИ

Житейските навици са свързани с ежедневните ни дейности. Всеки несемеен вярващ трябва да има своеобразен ежедневен план за живота, който възнамерява да води. Това има връзка с всеки един негов средностатистически ден: как го започва, как го е планирал, какви са точките, задачите и проблемите за разрешаване и т.н. Избери да правиш нещо, да упражняваш различни дейности, да общуваш с хората и пр. Те трябва да видят в теб действена личност. Голям брой дами търсят съпруг, който винаги действа и е изобретателен. Не мислиш ли, че това е своеобразно описание на самия Иисус? Той никога не е водил пасивен начин на живот, както правят много мъже по света днес.

Имаш ли лоши навици? Всички ние имаме недостатъци, защото сме човешки същества, в повечето от времето вършим грехове. Но това не означава, че сме неспособни на промяна. Когато един мъж се новороди, той се опитва да замени старите си навици с нови. Толкова е просто!

Християнската служителка Кетрин Кулман е един от любимите ми проповедници. Знаеш ли какво казва тя за християнския начин на живот? Че е толкова лесно да си християнин, ако си предал живота си на Иисус! Ако си  го направил, няма да има нищо невъзможно за теб. Всичко, което правиш, ще е правилно, защото няма да имаш желание да разочароваш Бога. Ще имаш желанието да бъдеш колкото се може по-чист, защото това е волята на небесния ти Отец. Грехът никога повече няма да те привлича, защото си приел Святия Дух, Който непрестанно работи в теб, за да промени природата ти. Не е ли вълнуващо? Не е ли чудесно? Тук искам да кажа нещо важно. Ние сме вярващи, нали? Понеже вярваме в най-силната Личност, Която управлява вселената, трябва да вярваме и че Той може да работи във всички обстоятелства, през които някога ще преминем. Трябва да вярваме, че Той може да възстанови и нашето минало – от греховете ни, от грешките ни, от погрешните ни избори, всичко… Когато четем Божието Слово, ние се успокояваме от думите на Иисус:

А Иисус му каза: Ако можеш! Всичко е възможно за този, който вярва.

Марко 9:23

Той може да го направи! Когато ние сме неспособни, Той е Този, Който ще направи път за нас. За мен го е правил толкова много пъти, дори и ако не съм заслужавал. Той може да ти прости. Може да те промени. Но има едно просто условие: започни да живееш за Него, а не за себе си. Когато направиш това, ще видиш чудотворните Му дела в живота си. Повярвай ми! Преживявал съм го!

ПОРАБОТЍ ПО СЛАБОСТИТЕ СИ

Слабост е нещо в характера ни, с което се борим. Всеки ден се изправяме срещу слабостите си – сами по себе си те представляват нашите отрицателни черти, които трябва да победим. Как постигаме това? Отново намираме отговора на този въпрос в Библията, свещеното Божие Слово. Сега отвори с мен на псалм 119. Какво четем в стих 9?

Чрез какво може млад човек да опази пътя си чист? Като внимава на себе си според словото Ти.[„живее според стандартите в него”-интерпретация на Разширената Библия].

Тези думи са моят съвет към всеки младеж, който се бори с най-различни изкушения. Можеш да поработиш върху слабостите си с помощта на Божието Слово. Словото Му е твоят учебник, който те учи на свят живот – нещо, което Бог изисква от всеки един човек. Пак ще кажа: не се опитвай да го направиш със своя сила, защото ще се провалиш. Слабостите в характера на човек биват побеждавани с помощта на Святия Дух, защото Той е наш помощник:

 Така че ние смело можем да кажем: „Господ ми е помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?” (Евреи 13:6)

На края на тази част искам да те предупредя. Много внимавай с компромиса в живота си! Недей да си мислиш, че компромисът и слабостта са едно и също нещо, защото не е така. Някои вярващи мислят, че е така, и затова животът им е жалък, изпълнен с компромиси и грехове, и после се чудят какво става и каква е причината Бог да не ги благославя. Както прочетохме в стиха, не трябва да се подиграваме с Бог (Галатяни 6:7). Животът в греха на компромиса наскърбява Бога. Спомни си цената, която Той е платил за теб! Спомни си жертвата Му на кръста! Спомни си деня, в който беше кръстен във вода и обещанието, което даде тогава да Го следваш! Всичко това ще те накара да заживееш свят живот. Ние, християните, сме Божиите светии на земята.

НАПРАВЍ СИ ОТКРОВЕНА САМООЦЕНКА

При растежа си в познаването на Бога и хората, срещаме нуждата да си направим самооценка. Задай си следните въпроси:

*Чувствам ли се цялостен, докато съм несемеен?

*Каква е причината ми да търся запознанства?

*Готов ли съм да давам, без да получа в замяна?

*Прилагам ли на практика стиха

И повика множеството заедно с учениците Си и им каза: Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вземе кръста си и нека Ме следва. (Марко 8:34, маркирания курсив мой – К.К.).?

*Изградил ли съм християнски модел на мислене?

Най-напред се молѝ на Бог за съвършената Му воля за живота ти. Той познава сърцето ти и знае всичко, от което се нуждаеш. Като християни, на първо място трябва да търсим Божието Царство и постепенно Той ще ни помага по-нататък в живота ни. 

На второ място, това, че живеем по християнския начин на живот, показва, че сме оставили всички греховни желания на плътта, всички наши пътища, всичко, което искаме. Когато сме казали „Да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята…”, ние сме заявили, че всяка една област на живота ни е изцяло предадена на Бог. Това е най-важната оценка на себе си, която трябва да си направим.

Нека сега поразсъждавам в малко по-голяма дълбочина за Божията съвършена воля за живота ни. Може да имаш свои собствени планове. Може да имаш силни желания, свързани с живота ти на земята и с духовния ти живот. Но ако при наличието на тези неща в живота ти не си казал „Да бъде Твоята воля.” за всяка една област, ти си в беда. С тези мисли в сърцето си ти си казал на Бог: „Моите планове са много по-важни от Твоите! Така че, стой настрана, Боже!” За съжаление, има вероятност Той да го направи със сигурност, защото Той е Бог на мир. Духът Му е нежен. Той няма да те накара да направиш нещо насила. И все пак, главното е да отговориш на въпроса за твоето място в Божието Царство. Близо ли си до Господа? Имаш ли чисто сърце? Достатъчен ли е Господ за теб, или искаш да имаш и нещо друго? След отговора на всички тези въпроси ще можеш да продължиш с всичко, което имаш наум да правиш.