ИЗБОР НА ГОСПОЖА ПРАВИЛНА

НАПРАВИ СПИСЪК С ЖЕЛАНИЯТА СИ

Много често, когато младежите се опитват да започнат взаимоотношение с човек от противоположния пол, те не знаят какво точно искат. Момчетата казват: „Просто ми е нужна приятелка! Всички мои съученици/приятели си имат приятелки, така че е нормално и аз да си имам. Такава е модата!”.

А ти вярващ ли си? Имаш ли Христос в сърцето си? Ако е така, по-добре би било да гледаш на това, което имаш, без да гледаш какво имат другите. И нещо повече, забравѝ невярващите си приятели, съученици и колеги, притежанията и постиженията им. Когато правиш списък с желанията си, подреди своите приоритети правилно. На първо място в сърцето ти и в списъка ти трябва да е Божието Царство. Другите неща можеш да подредиш така, че постепенно да вървиш напред. Т.е., трябва да съставиш списъка си така, че той да ти помогне.

Когато бях по-млад (и все още несемеен), имах привилегията да бъда на един семинар, посветен на взаимоотношенията. Гостът проповедник беше дългогодишен пастор в Германия (немец беше). Едно от нещата, които ме докоснаха на семинара, беше следното изречение:

Преди да срещнеш правилния човек за живота си, станѝ правилният човек.

Знам, че в този момент Бог говореше лично на мен. Бях живял в самота от две или три години (не си спомням точно колко) и нетърпеливо чаках да срещна правилната жена за моя живот. Бях много самотен и отчаяно исках да започна взаимоотношение с представителка на нежния пол. Но Бог не позволи това да стане. Защо?

Ако го беше направил, щеше да е разрушително както за съпругата ми, така и за мен. Виждаш ли, много често Бог не позволява някои неща да се случат в живота ни, защото Той има най-доброто за нас. Нещо повече, Неговото време е съвършеното, а не нашето. Може би си казваш: „Да, но знаеш ли през какво минавам? Горя от страст…”. Това ще обсъдим по-нататък, когато разглеждаме темата за сексуалността и за Божия план относно нея. Така че е нужно търпение! Повярвай, графикът на Бог е много по-добър от твоя.

Съветът ми към теб е: недей да правиш дълъг списък на желанията си. Нашият Отец, Който е на небето, знае и най-малката подробност по-добре, отколкото можем да мислим или да си представим. Научи се да Му се доверяваш. Естествено, че трябва да направиш списък с желанията си, но нека той не ти бъде фикс-идея. Просто прави списъка малко по малко. Например, започни, като поработиш върху себе си. Задай си следните няколко въпроса:

*Има ли нещо в характера ми, което мога да променя?

*Кои са отрицателните ми черти, които пречат на духовния ми растеж?

*Какво правя, за да дойде ефективна промяна в живота ми?

*Достатъчно действен ли съм в духовно отношение?

Има още много, много подобни въпроси, които можем да си зададем. Имаш възможност да продължиш списъка, който започнах. Какво трябва да се направи най-напред? Промени се, стъпка по стъпка. След като се промениш, давайки всичко от себе си, Бог ще доведе до теб личност, с която можеш да изградиш едно страхотно взаимоотношение. Повярвай ми! Това е истина. Преди да се запозная със съпругата си през 2009 г., преминах през някои трудности… поради това, че бях объркал приоритетите си. Срещата с правилната съпруга за мен беше станала като фикс-идея, което значително разстрои духовния ми живот. Не правѝ моята грешка! Радвай се в Господа и Той ще ти даде според желанията на сърцето ти (според Псалм 20:4):

Господ да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всички твои намерения! (превод на Верен)

Виждаш, че повечето от нещата, които трябва да правиш, са духовни. Чрез Божията благодат стани правилният човек и Бог ще ти изпрати правилната половинка!

ПОДГОТОВКА ЗА ЗАПОЗНАНСТВО

По принцип, запознанството като етап в общуването преди сключването на брак не е идея, която идва от Бога. Под понятието „запознанство“ имам предвид начина за контакт, който познаваме днес и който предлагат сайтовете за запознанства. Първоначално, в Стария Завет, браковете са били уреждани предварително от родителите на младежа и девойката, които ще се женят, като Бог ги е водил в избора. Как виждаме това в Библията? Младежът харесва определена девойка и това, което следва, е уреждането на сватбата (което се е правило от родителите им).

Що се отнася до съвремието ни, мога да посоча няколко причини за днешния начин на запознанства. Хората търсят запознанствата, защото:

*Искат да избегнат самотата и отчуждението.

*Искат да общуват и да се забавляват.

*Искат да се отпуснат и да забравят ежедневните си проблеми…

… и много други подобни причини.

Визирайки съвременния християнски живот, когато християните искат да срещат хора с цел брак, те вече са преминали през определен процес на подготовка. Придобили са добри навици и са се освободили от лоши навици. Направили са си и план за своя живот като християни. Определили са правилно своите приоритети. Днес една млада жена приема дадено предложение за женитба тогава, когато тя вижда Христос в сърцето на предложилия ѝ мъж. Така че в подготовката си за запознанство, трябва да забравиш мислите за твои бъдещи вероятни връзки, като например мисли, подобни на следните: „О, Господи, толкова е красива! Моля Те, докосни сърцето ѝ, за да мога да я имам! Нуждая се от съпруга, Отче, знаеш това!”.

Мислиш ли, че това отношение на сърцето ти е правилно? Ако мислиш така, тогава нямаш готовност за брак. Казаното по-горе е свързано със сетивата: това, което можем да видим, това, което можем да докоснем, и това, което можем да чуем. В брака, разбира се, тези черти са начин на общуване, но имат връзка само с плътта.

Бракът в християнството е свързан най-вече с общуването в Духа. Ето какво четем в Божието Слово:

Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата, да живеете благоприлично между езичниците, така че за каквото ви хулят като злосторници, да могат чрез добрите ви дела, които виждат, да прославят Бога в деня на посещението. (1. Петрово 2:11, 12)

В подготовката за запознанство с вярваща в Христос личност най-важната истина, която трябва да се знае, е нуждата човек да е с правилно отношение в сърцето относно Божия план за живота му. Някога, когато още бях несемеен, имаше време, когато си мислех: „Може би никога няма да се оженя. Бог ме е забравил. Защо се бави с отговорите на молитвите ми? Ще се откажа…”.

И плачех, и се изпълвах със самосъжаление през повечето време. Това отношение пречеше на Бог да чува молитвите ми. Виждаш ли, отрицателното отношение никога няма да ти помогне. Точно обратното – то ще постави стотици бариери между Бог и молитвите ти. Помниш ли 1. Солунци 5:16-18? 

Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Иисус.

Когато човек се радва дори в случаите, в които Бог не е отговорил на нуждите и проблемите му, това извиква усмивка на лицето на Твореца и Той започва да Си мисли: „Моето дете е щастливо, пак мисли за Мен, а не за някакъв мъж/жена. Скоро ще я/го благословя!”.

Виждаш ли, Бог задържа Своето най-добро от теб тогава, когато търсиш по своите начини, а не по Неговите. Ако в теб има щастие и пълнота още в положението на несемейна личност, Божията воля за теб скоро ще се разкрие! Повярвай ми! Иска ми се да можех да върна времето назад, за да променя случилото се в живота ми в миналото. Сигурен съм, че щях да изживея по много по-добър начин онези години. Но Бог е знаел какво ще е най-добро за мен. Той е знаел нуждите ми още преди да Му се помоля за тях. Положението не е различно и в живота на всички Негови синове и дъщери по света.

КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ ИЗБОР

При всеки вярващ, най-добрият избор на половинка е човек, който споделя същата вяра. Във 2. Коринтяни 6:14 Павел казва:

Не се впрягайте с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината?

Днес много християни, особено жените, търсят запознанства с красиви наглед невярващи мъже и „вярват”, че един ден те ще бъдат спасени, след като последват примера на съпругата, която е до тях. За жалост, в повечето случаи това никога не се случва или пък става изключително рядко. По-скоро жената ще напусне църквата заедно с възлюбения си, без да допринесе за спасението му. Вижте какво пише в 1. Йоан 2:15:

Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на Отца не е в него.

С други думи, ако имаш връзка с невярващ човек, по-добре се освободи от нея колкото се може по-скоро, преди да са се задълбочили нещата. Моли се на Бог да те освободи от желанията на плътта. Когато вярваме, Той може да ни даде благодатта Си да се справим. Не се вслушвай в чувствата си! Това, че някой е красив отвън, не означава, че и отвътре е така. Помниш ли стиховете за вътрешния човек? (Ефесяни 3:16, 17а). Там Павел ни съветва да се доверим на Бог за това, което Той може да извърши в сърцата ни. Твоето сърце е „вътрешният” ти човек. Нека прочетем пасажа:

… да ви даде според богатствата на Неговата слава да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца…(удебеленият курсив мой – б.а.)

Друга хубава черта на подходящия за запознанство вярващ е отношението му към живота. Чувства ли се този човек цялостен? Щастлив ли е винаги, или обстоятелствата го променят?

По-горе споменах 1. Солунци 5:16-18, където апостолът ни съветва винаги да се радваме, непрестанно да се молим и за всичко да благодарим на Бог. Неговата воля е такава, а какво по-хубаво за един християнин от това да изпълнява Божията воля за живота си?

ИЗБИРАЙ МЪДРО

В книгата Притчи можем да прочетем за мъдрите избори, които правят хората. Потърсѝ думата „мъдрост” там. Както си спомняш, „мъдрост” е първото нещо, за което цар Соломон се помоли на Бог да му даде. Бог го направи и виждаме мъдростта във всички книги на Соломон в Стария Завет. Даже може да се видят следи от нея в повечето книги на Библията. Чети за мъдростта колкото се може повече, и се опитвай да прилагаш на практика стиховете. Вероятно няма да можеш всички да приложиш за кратко време, но нашите усилия означават много за Господа и Той ни благославя, когато вижда, че правим всичко от сърце. Когато се молим за мъдрост, Той отговаря на молитвите ни всеки път, особено като види отношението в сърцата ни. Внимавай! Бог знае сърцето ти много по-добре, отколкото можеш да си помислиш или представиш. Така че се опитай да си Му угоден във всичко.

Как можем да избираме мъдро?

След като се помолиш, просто отиди при правилната вярваща жена, която намираш за привлекателна, и ѝ разкрий сърцето си. Запомни, единствено християнка е правилният избор, който трябва да направиш! Не търси такава, която няма християнски начин на живот! Голям брой жени се преструват, че живеят „по християнски”, но… плодът им показва точно обратното, а и характерът, който имат, го прави. Ще споделя един конкретен случай, който имах около година и нещо преди да се запозная със съпругата си.

Бях си направил профил в един християнски сайт за запознанства с очакването, че само християни са потребители там. За съжаление, голям брой от тях си бяха сложили табелката „Християнин” на челата, но…

Винаги, когато наум ни идва думичката „но”, трябва да внимаваме. И така, една „християнка” започна да общува с мен чрез този сайт. Разменихме си електронните пощи. Най-напред ми изпрати хубави свои снимки. „Еха!”, казах си аз. Беше красавица. Но още в първите си писма ми писа, че никъде не посещава църква, че вярата ѝ е дълбоко вътре в нея. Това беше първият негативен знак, който ми показа, че нещо не е наред. Причината за прекъсване на кореспонденцията ми с нея, беше нещо доста по-драстично. По онова време бях на 28-29 години. Тя се опита да ме прелъсти в буквалния смисъл на думата. Вероятно сега се питаш как го е направила.

Изпрати ми други свои снимки… с много оскъдно облекло по себе си (т.е. само с бельо). Това беше последното от писмата ѝ, което отворих. Защото дълбоко в себе си почувствах, че такова взаимоотношение (с жена като нея) изцяло би ме отделило от Господа. Дълбоко в сърцето си видях изписана думата „чистота”. Знаех, че трябва да ходя в нея. Така се наложи да взема решение да спра общуването с тази жена. Сякаш Святият Дух ми каза да го направя.

Внимавай с псевдохристияните! Псевдохристиянин е някой, чийто живот не е добър в очите на Господа, а и в очите на хората, които вярват в Него. Такива хора живеят живота си, без да ги е грижа за Божията воля и Негото водителство. Те се интересуват единствено от себе си, и то винаги за сметка на другите. Ако общуваш с човек, който през повечето време говори за своите собствени амбиции, вероятно това не е правилният за теб човек. Естествено, когато опознаваме някого, ние обменяме своите виждания за живота. Излагаме един на друг собствените си мнения. Това е процес, през който двамата вярващи навлизат по-дълбоко в света на човека отсреща.

КАК НЕСЕМЕЙНИ ХРИСТИЯНИ

СЕ НАМИРАТ ЕДИН ДРУГ И СЕ ПРИВЛИЧАТ

ПО ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН

Тук искам да те насърча. Дори и да си бил несемеен през по-голямата част от живота си, знай, че Бог те обича много и волята Му е да имаш най-доброто. Ако дълбоко вътре в себе си знаеш, че имаш желанието да намериш половинката си, просто вярвай, че всичко, което Бог има за теб, е наистина добро. Още веднъж искам да подчертая, че трябва щастие и радост да те изпълват по целия път. Ако не чувстваш, че си в пълнота още като несемеен, няма да е така и след сватбата ти един ден. Имай увереността, че това ще се случи, когато си готов за тази важна стъпка.

Каква трябва да е личността, с която е здравословно да се свърже човек, според теб? Имаш ли изградено мнение за това какъв трябва да бъде бъдещият ти семеен партньор? От моя опит в общуването с нежния пол съм разбрал, че такава личност не е някой  притежател на банкова сметка от един милион долара. Не е някой, който има последния модел луксозна кола. Нито пък е някой с най-прекрасния имот за живеене. Може би ти е известно, че богатите никога през живота си не са щастливи. Това е истина, позната на всички. Така че не се опитвай да привлечеш някой богат човек, с когото „вероятно” ще свържеш живота си в бъдеще. Това въобще не би ти гарантирало щастлив брак!

Пак ще подчертая, че трябва да се гледа в сърцето на човека. Разбира се, и делата са важни, но има случаи, в които даден вярващ е с чисто сърце, но не е  общувал достатъчно с противоположния пол. Това е довело до необмислени дела. Означава ли това, че такъв човек е неподходящ за изграждане на една здрава връзка? Липсват ли дела на такъв човек?

Всяка несемейна личност трябва да се научи да общува по правилния начин, ако се надява да има благословен бъдещ брак. Трябва да знаеш около какви хора обичаш да си, с какви хора обичаш да общуваш и пр.

И пак да припомня, че не трябва да се забравя коя Личност е приоритет в живота ти. Иисус! Никой друг и нищо друго не е от значение толкова много.

следваща глава ИЗГРАДИ ЖИВОТА СИ