Съдържание Цялата книга на една страница

СЕДЕМ РАЗДОРЪТ НИ УНИЩОЖАВА

ВЕДНЪЖ ЧУХ ЕДИН РАЗКАЗ за християнско семейство, което изгубило всичко при пожар. Тази загуба доста объркала хората, които ги познавали. Външно те сякаш правели всичко правилно. Наскоро били завършили библейско училище и се подготвяли да навлязат в служение. Те имали християнски стикер на колата си, всякакви касети с проповеди за касетофона и значка с Исус. Говорели като хора, които познават Словото. Но тази трагедия повдигнала някои въпроси у техните приятели и познати. Как би могло това да се случи на хора, които ходят чрез вяра?

Може да знаете и за други подобни случаи, но често това, което е зад кулисите, остава незабелязано. Друг студент, който посещавал библейско училище с това семейство, разказал, че в брака им имало много раздори. Често, когато двамата идвали на училище, между тях се усещало напрежение. Не всички го забелязвали, но този студент разпознал присъствието на раздора.

По-късно те признали, че Бог е опитвал да се справи с проблема в личните им взаимоотношения и с разправиите в дома им. Те обаче нито се смирили, нито се покорили. Дом, пълен с жертви, но и раздор с тях, не е угоден на Господа  (вж. Притчи 17:1). Това младо семейство може да е жертвало много, за да отиде в библейско училище, но нито един от приносите на плътта им не е бил достатъчен, за да натежи над вратата, която те са отваряли на дявола посредством караниците си.

Това семейство знаело как е правилно да постъпи. Били са наясно какво им говори Бог. Той е работил в живота им, но те не са се вслушали в предупрежденията на Бога да „държат раздора далеч от дома си“. Като резултат от всички това, дяволът се възползвал от отворената врата и причинил това опустошение.

ХОДЕТЕ В МИР

За да имаме успех в духовното воюване, трябва да обуваме обущата на мира, а не просто да ги разнасяме със себе си. Бог ни наставлява да се облечем в цялото Божие всеоръжие  (вижте Ефесяни 6:10-18). Бог ни осигурява цялото въоръжение, от което се нуждаем, за да сразим дявола и да осуетим всички негови намерения и лъжи. Но то няма да ни ползва, ако не го сложим. Трябва да сме облечени с него, защото „дяволът обикаля наоколо като ревящ лъв  (освирепял от глад) и търси кого да сграбчи и да погълне“  (I Петрово 5:8).

Една от тайните на успешното духовно воюване е да се научим как да ходим с обувките на мира и да сме готови да го правим по всяко време. Прокламирането на власт над дявола със силен глас не може да замести простичкото покорство на Господа. Исус се моли:

За да бъдат всички те едно,  (така) както Ти, Отче, Си в Мен и Аз в Тебе, така и те да бъдат едно в Нас, за да повярва светът и да се убеди, че Ти Си Ме пратил.  

Йоан 17:21

Да отидеш в библейско училище е нещо прекрасно за онези, на които Бог е говорил да го направят. Да имаш стикер на задното стъкло на колата си и касетофон с поучителни касети може и да е от полза. Да носиш значка с Исус върху дрехите си е добър начин да караш хората около себе си да се замислят за нашия Спасител. Да правиш всичко това обаче и да живееш в кавги е грешка.

Много хора често живеят в объркване и се чудят защо Божиите обещания не се изпълняват в живота им. Божиите обещания не само се „изискват“. Те трябва да бъдат наследени, когато влезем в „синовно“ взаимоотношение с нашия Отец. „Божии синове“ са онези, които са „водени от Божия Дух“  (Римляни 8:14-15).

РАЗДОРИ ПОРАДИ ОСЪЖДЕНИЕ

Имах една добра приятелка, чийто съпруг не беше спасен. Двамата живееха в постоянни конфликти. Но тъй като през цялото време приятелката ми ходеше със застинала „харизматична“ усмивка на лицето си, поне на външен вид всичко изглеждаше наред. Тя преживяваше обаче нещастие след нещастие.

Погледнато отвън, това ми се струваше толкова несправедливо. Изкушавах се да се моля: „Боже, защо не я пазиш? Тя е толкова мила и прави толкова много за другите. Дава десятък и е редовна на църква.

И въпреки това нещастията сякаш я преследваха. В края на краищата всичко се разпадаше в живота й – покривът на къщата й буквално се срути! След този инцидент тя ми сподели какво всъщност не е наред. Каза ми, че Бог я е предупреждавал неведнъж да изхвърли раздора от дома си. Съпругът й не беше войнствен човек. По-скоро бе пасивен и почти никога не проявяваше настойчивост или агресивност. Но липсата му на интерес както към нея самата, така и към дома, църквата и живота им, за нея бе постоянна причина за раздразнение. Душата на тази жена се разкъсваше. Тя го осъждаше, непрекъснато му натякваше нещо или правеше критични забележки. Така непрестанно подклаждаше караниците в дома си. И наистина винаги, когато вътре в нас съществува раздор, той рано или късно ще се прояви по някакъв начин.

Приятелката ми казала на Господа, че просто не може да замълчи и да остави „да му се размине“ на съпруга й за това отвратително поведение. И макар че не го е знаела, в този момент тя е действала, подтикната от желанието да се погрижи сама за себе си. Бог е щял да се погрижи за нея, но тя е била толкова заета сама да се справя с тази задача, че не го е осъзнавала. И сметнала, че не е логично Бог да я моли да стане миротворец в собствения си дом, след като според нея проблемът бил в мъжа й.

Тя ми сподели, че всъщност казала на Бога: „Знам какво искаш да направя, но просто не мога. “ Ето защо вратата, която давала достъп на врага да причини разруха, останала отворена.

РАЗПРИТЕ ОТНЕМАТ ПОБЕДАТА НИ

Познавах друго семейство, което непрекъснато се сблъскваше с най-различни проблеми – болести, липса на финанси, разходи за повредени уреди или ремонти на колата. В живота им нямаше победа. И все пак те даваха десятък и посещаваха редовно църквата. След като години наред бяха живели в разруха, по време на едно събиране за съветване те най-накрая разкриха, че помежду им има толкова много конфликти, че години наред не са спали заедно като мъж и жена.

Човешката природа много лесно може да се заблуди, като откаже да се вгледа в причината, която стои зад видимото. Но ако очакваме Бог да извоюва победа над разрухата в живота ни отвън, ние трябва да сме готови да се изправим пред вътрешните причини за раздора.

Изпитанията идват върху нас поради множество причини. Една от тях е непокорството. Възможно е да имаме проблеми в живота си, които да не са причинени нито от непокорство, нито от раздори. Може просто дяволът да ни атакува и да се опитва да унищожи вярата ни. Ако му се съпротивим непоколебимо, несъмнено ще имаме победа. Но от друга страна, възможно е точно раздорът да е коренът на нашите неприятности. Когато разкрием измамата на този дух, застанем лице в лице с истината и положим в живота си основа за чудо от Бога, Той е способен да ни дари с мощно избавление.

Освобождението от Бога е на разположение на всеки вярващ, който е вързан от разпри. Но то е на разположение и на всяка църква, която е в плен на раздора.