Съдържание Цялата книга на една страница

ЕПИЛОГ СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА

ДОКАТО ПИШЕХ ТАЗИ КНИГА, забелязах срещу себе си все по-силните атаки от страна на духа на раздора. Отдаваха ми се все повече възможности от обикновено да навлизам в спорове и вражди. В един момент открих, че се питам: Какво става? Всъщност ми бе необходимо цялото време, почти до завършването на книгата, за да осъзная, че сатана ме атакува чрез това. Очевидно той се надяваше или да ме отклони, или да ме накара да пиша с раздора вътре в сърцето ми, така че върху книгата да няма помазание.

Мънички неща, които обикновено изобщо не ме безпокоят, неща, над които много отдавна ми е била дадена победа, започнаха да ме дразнят. Трябваше да взема решение да простя и да не живея в раздор.

По време на два от нашите семинари се появи търкане между членовете на екипа. Двама от служителите в офиса имаха разногласия помежду си, а ние трябваше да им помогнем да ги изгладят.

Появиха се и други ситуации, като всичките бяха незначителни, но ако не се бяхме справили с тях по подходящия начин, те можеха да се превърнат в немалки проблеми. Сега, когато завършвам тази книга, искам да ви напомня първия принцип, за да победите враждата: Научете се да я разпознавате и се справяйте навреме с нея.

Ако не разпознаете раздора, той ще разсипе живота ви и вие ще обвинявате за неприятностите си всичко и всички, но не и истинския корен на проблемите ви.

Когато наистина го разпознаете, трябва да се справите с него. Ако го оставите необезпокояван, той ще ви унищожи.

Никой човек не е застрахован срещу нападение. В Лука 4 глава сам Исус бе изкушаван и изпитван от дявола в пустинята.

И когато дяволът изчерпа всяко  (пълната серия от) изкушение, той го остави  (за известно време),  (т. е. отдръпна се от Него), докато дойде друго по-благоприятно и подходящо време. 

Лука 4:13

Принципите относно раздора и опасностите от него са основани в сърцето и живота ми от доста години, но сатана определено е сметнал написването на тази книга като удобен момент да ме изпита още веднъж. Споделям тези неща с вас, тъй като искам да разберете, че дяволът често употребява раздора с цел да внесе разруха в живота ни.

Това, че съм се противопоставяла на духа на раздора, е засилило разбирането ми и способността ми да го разпознавам. Вярвам, че сега ще бъда по-силна от всякога в борбата си срещу врага. Когато упражняваш вярата си в която и да било област, това я прави още по-силна.

По време на един семинар върху духа на обида, помолих няколко души да си водят бележки за това колко често са имали възможност да влязат в конфликт с някого или да се обидят. Една жена ми каза, че е имала четиридесет възможности за една седмица. Това звучи изумително, но може и да е доста по-малка цифра в сравнение с тази на някои други хора.

Една опостушителна поредица от скандали и спорове може да започне от съвсем незначителен инцидент. В Притчи 17:14 се казва: „Започването на разпра е както когато водата започне да се процежда  (от някоя пукнатина в язовир); затова спри препирнята, преди да стане по-лошо и да се стигне до кавга. “

Ако мислите, че сте обидили някого, извървете още една миля към него и просто кажете: „Ако съм те обидил, искам да се извиня. “ След това, ако откриете, че въпросният човек действително е бил наранен, помолете го да ви прости. Думите: „Моля те, прости ми“ притежават изумителна сила! Ако пък откажат да ви простят, то поне сте извършили своята част от работата и можете да живеете в мир.

Ако някой е наранил вас, простете му и го направете бързо. Пазете сърцето си. Притчи 4:23 ни напомня:

Пази и защитавай сърцето си с цялата си бдителност и повече от всичко друго, което пазиш, защото от него протичат изворите на живота.

От сърце пълно с Божието Слово ще води началото си мощен поток от живот, но сърцето ни трябва да бъде защитено от горчивината и раздорите. Съпротивете се на дявола още в началото на атаката. Не изчаквайте да видите колко сериозен ще стане проблемът. Отнасяйте се към раздора като към епидемия! Осъзнайте, че дяволът се спотайва наоколо, като търси някоя пролука, за да се промъкне в живота ви. Целта му е да разделя!

Всяко царство, разделено против себе си, запустява и бива опустошено; и никой град или дом, разделен против себе си няма, да устои, да продължи да съществува. 

Матей 12:25

Този стих представя разорението, което произтича от действието на раздора. Накратко, той ни казва, че домът, семейството, църквата, бизнесът, царството или градът, които са разделени, биват опустошени и разорени. Такова място няма да продължи да съществува. Може и да просъществува за известно време, но няма да пребъдва вечно.

Вярвам, че нашето семейство ще пребъдва вечно чрез завета на Божието Слово, когато Господ ни призове у дома. Вярвам, че служението ни ще устои и че децата и внуците ни ще го носят от поколение на поколение, защото е било съградено и поддържано върху основата на мира. Също така изключително болезнено съзнавам непрекъснатите възможности за конфликти и разделение, както и че трябва да останем твърдо решени да не допускаме раздора в живота си.

Призванието, което имате върху живота си, е неповторимо. Вие сте съществена част от Христовото Тяло. Бог е предначертал да имате изпълнен със сила и плодоносен живот. Исус плати цената за това. Той ви принадлежи, освен ако не позволите на дявола да ви го открадне.

Трябва да оставите наследство на света и да осъществите делото, което Той ви е призвал да свършите. Божието помазание е върху вас, независимо каква е задачата ви. Не блокирайте протичането му, като допускате разпри в живота си. Бъдете всичко онова, което Бог ви е призвал да бъдете. Живейте в мир със себе си, с Бога и с ближния си.

Но отричай се (затваряй ума си за, нямай нищо общо с) маловажните  (невежи, неназидателни, глупави) разисквания относно непросветени въпроси, тъй като знаеш, че те пораждат разпри и причиняват крамоли. А Господният служител не трябва да е крамолник (да се препира и враждува). Вместо това, той трябва да е благ към всички и с кротък нрав (да запазва връзката на мира).  (II Тимотей 2:23-24)