Съдържание Цялата книга на една страница

7 – Неможеш ли да прекараш един час?

Когато се молех Господ да ме научи как да прекарвам един час с Него в молитва, аз си спомних, че Исус даде на учениците Си напътствия: „А вие се молете така…” (Мат. 6:9). Отворих Библията на стиховете, които познаваме като ГОСПОДНАТА МОЛИТВА и разсъждавах върху тези 65 думи:

„Отче наш, Който си на Небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на Небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое, и силата, и славата, до вековете. Амин” (Матей 6:9-13).

Бях в недоумение и казах следното: „Господи, аз мога да изговоря това за 22 секунди и да го изпея за минута и половина. Как тогава то ще ми помогне да прекарам един час с Теб?”

Божият Дух отговори: „Казвай го много бавно.”

Като послушно дете, аз започнах да рецитирам познатите думи, спирайки след всяка кратка фраза: „Отче наш, Който си на небесата… да се свети Твоето име…” Непосредствено след като тези думи излязоха от устата ми, Божият Дух започна да налива в сърцето ми серия от откровения и видения, които веднъж за винаги ме установиха в дисциплината на молитвата и превърнаха молитвения ми живот в свято наслаждение.

Надявам се, че не спъвам никого, като признавам, че видях видение. Почти мога да видя как нечии вежди се повдигат скептично. Знаеш ли кое не е наред с вярващите днес? Ние сме изучавали имитации толкова дълго, че вече не можем да разпознаем оригиналното. Срамно е, че едно момче, посещавало църква 17 години, достигна до психиатрична клиника, преди да открие, че Бог може да говори!

О, ако бях познавал някой като тези две монахини католички, за които говорих. Едната от тях дойде при мен преди известно време и ме попита с усмивка: „Знаеш ли как разбирам нещата?”

Аз отвърнах на усмивката й и я попитах: „Как?”

Тя отговори просто: „Разбирам ги в моя „Познавач”.

Ако си вярващ, ти също имаш „Познавач”. Това е свидетелството на Святия Дух вътре в теб.

След като зададох въпроса: „Господи, как да се науча да прекарвам с Теб един час?”, Господ ми даде едно обещание.

„Когато се научиш да прекарваш с Мен един час – заяви Той, – в твоя живот ще се случи нещо свръхестествено.” Тогава ми показа, че така наречената Господна молитва всъщност представлява едно молитвено ръководство.

Равините през първото столетие обикновено са изучавали дадените истини по предмети. Те са слушали определени теми и тогава са съставяли цялостна схема за всяка една от тях. В Своята молитва-модел, Исус изброява темите и заявява: „Вие се молете така” (Матей 6:9-13).

Ние сме запаметявали, цитирали и пеели тази молитва, но не сме я виждали като група от шест предмета, които да следваме в молитва под ръководството на Святия Дух.

Моят приятел Брад Янг, автор на „Юдейски произход на Господната молитва”, казва, че известни стари писания съдържат молитви на ранните християни, които са се основавали на Господната молитва и са продължавали около един час.

Янг прави още едно забележително наблюдение, основано на Деяния 1:14. Учениците, заедно с Мария, майката на Исус, Неговите братя и други вярващи, се бяха събрали в Горницата след Исусовото възнесение, покорни на заповедта Му да чакат за Святия Дух. Писанието гласи: „Те всички се събираха заедно постоянно в молитва.” Янг посочва, че гърците не четат това „в молитва”, а този стих звучи всъщност така: „Те всички се събираха заедно постоянно „в молитвата”. Той казва, че древната литература често говори за Господната молитва като за „молитвата”.

Днес едно ново поколение ученици открива принципите, целта и силата зад известните думи на Господната молитва. И когато преоткрием силата на молитвата и необходимостта от нея, нашият молитвен живот ще се придвижи от желание към дисциплина и наслада.

Когато дисциплинираш себе си да използваш тази схема на молитва и ежедневно да идваш в Божието присъствие, молитвата ще стане твой стил на живот, какъвто беше за Исус и ранната църква. Но трябва да те предупредя: това не е малка десет ватова истина, а изпълнено със сила двеста и четиридесет ватово откровение, което може да освети твоя храм с Божията слава и да превърне твоя дом в дом на молитва. Ако си готов, включи щепсела!