Съдържание Цялата книга на една страница

10 – Божието царство в теб и твоето семейство

Мекилта, един съвременен манускрипт, който включва коментар върху по-голямата част от книгата „Изход”, съдържа следната притча:

Един човек отишъл в някаква област и попитал хората дали може да управлява над тях.

Те казали: „Какво добро си направил за нас? Защо трябва да приемаме твоето управление?”

В отговор човекът им издигнал стена. Доставил им вода. Спечелил битка за тях. Тогава отново им задал въпроса: „Мога ли да управлявам над вас?”

Те отговорили: „Да, да.”

Притчата продължава: Така беше с Вездесъщия. Той изведе Израел от Египет. Раздели морето за тях. Даде им манна.

Той задоволяваше нуждите им. Изпрати им пъдпъдъци. Спечели за тях битката с Амалик. Тогава им каза: „Мога ли да управлявам над вас?”

Те отговориха: „Да, да.”

Тук притчата завършва, но не и приложението й. Бог, нашият Баща, идва при нас и пита: „Мога ли да управлявам над вас?”

Често нашият дързък отговор е: „Кой си Ти и какво добро си направил за нас, че да приемем управлението Ти?”

Бог не беше длъжен да дава отговор, но поради любовта Си Той каза: „Аз Съм ваш Баща, Творецът Бог, и така обикнах света, че дадох Моя Единствен Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Неговата пролята кръв ви донесе правда и освещение, мир и достъп в Моето присъствие. С раните по Неговия гръб вие бяхте изцелени.

Той ви изкупи от проклятието на неуспеха. Той вижда нуждите ви още преди да се появят и промисля отговор за тях. Той е вашето знаме, което влиза в битката преди вас и разчиства пътя. Вие не трябва да се страхувате от смъртта и ада, защото Той е добрият Пастир, Който дава живота Си за Своите овце. Той е унищожил смъртта и е донесъл живот и безсмъртие.”

Тогава Бог отново попита: „Мога ли да управлявам над вас?”

Бог управлява над нас, когато Му се подчиняваме, когато приемаме Неговото господство и власт в нашия живот и когато сме активни в напредването на Исусовото Царство за побеждаване на злото, за изкупление на грешниците и за донасяне на благословенията на Божието управление до човечеството. Такава е есенцията на онова, което искрено желаем, когато декларираме: „Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля.” Ние се подчиняваме на Бога и Го молим да изпълни волята Си на земята.

Забележи глаголите в тези две изявления: „Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на Небето, така и на земята.” В гръцкия оригинал глаголите са поставени в началото на изреченията с цел да се наблегне на тях. У мен възниква представата за човек, който тропа твърдо и категорично с крак: „Ела, Царство Божие! Бъди, воля Божия!”

Нека илюстрирам това. Казвал ли си някога: „Тегля чертата точно тук. Така ще бъде. Категоричен съм”? Тази е идеята в горните изявления. Затова не е нито арогантно, нито самонадеяно да заявиш смело: „Ела, Царство Божие! Бъди, воля Божия!”

Бог има воля за всеки ден от живота ти, затова бъди настойчив в молитва. Вместо да мънкаш такива слаби, невзрачни молитви, като: „О, Исусе, помогни ми”, започни смело да декларираш Божиите обещания. Застани в победата, която Христос е спечелил за теб. Не позволявай да те заплашват дребните сатанински изкушения, препятстващи мощните Божии обещания. Заяви, че Божията воля ще бъде изпълнена и Неговото царство ще дойде.

А какво е Божието царство? Апостол Павел ни казва: „Божието Царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух” (Римляни 14:17).

Ние искаме в живота ни да бъдат установени Божиите приоритети, но толкова често „опашката върти кучето”. Някой е нарекъл това „тиранията на натиска”, което означава, че ние позволяваме на много неща, причиняващи безпокойства и трудности, да влияят върху важните неща, на които би трябвало да се даде най-висок приоритет.

Например закопчавал ли си понякога палтото си, като си пропускал най-горното копче? Стигаш до долу, виждаш, че всички са объркани и започваш отново. Животът е като това закопчаване. Ако нямаш Бог за главен приоритет, нищо няма да се нарежда, както трябва. Твоето здраве, емоции, цели и отношения излизат от равновесие.

Колко добре зная това! В ранните години на моята женитба и служение всичките ми приоритети по отношение на времето бяха объркани. Аз бях студент в колеж на разстояние 35 мили от дома, ръководех младежите и евангелизацията към Баптистката църква в Бевърли Хилс, бях съпруг и баща на три малки деца.

Моите приоритети при разпределяне на времето бяха в следния ред: църквата беше на първо място, моето учение – на второ, семейството ми – на трето, молитвата и връзката ми с Бог – на последно. Знаех, че Исус беше заповядал: „Търсете първо царството на Бог и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави” (Мат. 6:33), но аз правех точно обратното. Бях зает да търся „всичко това”, вместо да търся първо царството.

Когато поставих обаче Исус на първо място, Той започна да слага всичко останало на правилното му място и безредието и хаосът бяха заместени с успокояващия Божий мир.

С годините моята програма ставаше все по-заета и сложна и се налагаше да бъда далеч от семейството си за дълго време, но Мелва и аз знаехме какво правим. Ние представяхме ангажиментите си пред Бог в молитва и Той ни даваше най-доброто разрешение за нашия начин на живот.

Това, което важи за мен, важи и за теб. Когато дадеш приоритет на молитвата и търсиш Божията мъдрост, Господ ще започне да преустройва твоята програма, откривайки ти как да разпределяш правилно времето си.

Да поставиш в ред приоритетите, свързани с твоето време, е нещо важно, но след това трябва да оправиш и молитвените си приоритети. Когато се молиш, трябва да декларираш идването на Божието царство и изпълнението на Неговата воля в следните четири главни области: 1. по отношение на твоята личност; 2. на твоето семейство; 3. на твоята църква; 4. на твоята нация. Как се молиш по тези четири важни точки?

Както положението на кормилото определя курса на един кораб, така и езикът управлява курса на човешкия живот, защото езикът е кормилото на живота (вижте Яков 3:3-5). При все че БЕЗМИСЛЕНИТЕ ИЗПОВЕДИ няма да постигнат своето, когато езикът се съгласи с Божия Дух и заяви с искреност и вяра: „Да дойде царството Ти, да бъде волята Ти”, тогава се поема правилния курс в живота. Молейки се така всеки ден, декларирай, че Божието царство ще дойде и че Неговата воля ще бъде извършена в тези четири главни области. 

Твоята личност

Започни със себе си. Яков 5:16 гласи: „Молитвата на праведния човек е силна и ефективна” (прев. от англ.). Ако не си изправен пред Бог, твоята молитва няма да бъде ефективна. Ежедневно се моли Божието царство, Неговата правда, радост и мир, да бъдат установени в теб и волята Му за теб през този ден да бъде изградена в твоя дух.

Ти се нуждаеш от Божествена мъдрост и откровение, за да ръководиш правилно твоя дом, работа, средства и т. н. Когато се молиш: „Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля”, покани Исус да заеме Своето законно място на трона на твоето сърце и да управлява духа, душата и тялото ти. Тогава се моли за различните задачи, които имаш през деня.

Помоли Святия Дух да те снабди със способности, умение и сила. Както казва Юда: „Изграждай себе си… напредвай, издигай се като здание все по-високо и по-високо чрез молитва в Святия Дух” (Юда 20 – разширена Библия). Стой пред Господа, докато бъде поставен курсът за деня и Духът на Бог започне да функционира. Това е много важно, защото ако Исус не е Господ в теб, Той няма да бъде Господ и в твоя втори приоритет – семейството ти. 

Твоето семейство

Ако си семеен, моли се за твоя партньор. Моли се правда, мир и радост да управляват живота на партньора ти. Моли се за нуждите на партньора си, декларирайки с вяра: „Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля”, докато Духът те освободи да продължиш по-нататък в молитва. Това е много важно, защото ако изгубиш собственото си семейство, работата ти за Божието семейство ще бъде много затруднявана.

Един млад евангелизатор, който беше на път да изгуби жена си, се интересуваше повече от своята репутация и заплануваните евангелизаторски събрания, отколкото от любов към жена си и възстановяването на брака си. Когато коленичи да се моли за голямото служение, което искаше да има, Господ постави на младия Си слуга един пронизващ въпрос: „Какво те кара да мислиш, че Аз искам да поверя на теб Моята невяста, когато ти не се грижиш за твоята собствена?”

Нашите семейства трябва да бъдат първи. Едни от най-окаяните хора, които познавам, са тези, които се опитваха да спечелят света за Бог, а междувременно изгубиха собствените си семейства.

Как трябва да се молиш за семейството си? Ако имаш деца, декларирай: „Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля” в живота на всяко едно от тях. Отправяй конкретни молби. Слушай какво ти говори Божият Дух относно твоите деца.

Господ започна да ми говори за нашия син Джон Аарон, той беше още в майчината си утроба, и всичко това се сбъдна в неговия живот.

Когато беше на 11 години, Джон Аарон каза: „Татко, спомняш ли си Майк, момчето от училището, онова, което никой не обичаше, защото имаше затруднен говор? Той не може да чете и децата казват, че е глупав. Днес аз го доведох при Исус.”

Знаеш ли защо се случи това? Защото всеки ден от живота на Джон Аарон аз съм декларирал: „Да дойде царството Ти в него, Господи. Твоята воля да се изпълни в него!” Всеки ден се моля над моя син и двете ми дъщери Йоана и Джой Елизабет, правейки същата декларация.

Аз се моля също за тези, с които те биха се свързали в брак, за да не излязат извън съвършената Божия воля за техния живот. Защо? Защото съм видял, че си струва да се молиш по този начин.

Ето най-добрата илюстрация, която знам по отношение на молитвата за твоите деца и за тези, за които биха се оженили.

Моята жена Мелва Йо е защитила магистърска степен по музика; тя е оперен сопран и невероятен вокалист. Пяла е по целия свят. Ние се срещнахме в колежа. Тя беше Мис Даласки Баптистки колеж, а аз някаква „къртица в дупка”. (Бях зает да чета написаното с червено и да се моля за сила, помниш ли?)

Тя беше от елита на колежа, пееше за президента на Южната Баптистка конвенция, а аз бях едно дребно момче, което не би могло да спечели вниманието й. Ние и двамата участвахме в хора на колежа, така че аз я бях забелязал, разбира се. Срещал се бях с едно момиче от моя роден град, а Мелва беше сгодена за момче от Мисисипи.

Тази година нашият хор пътуваше по целия свят и Мелва и аз станахме приятели. Една вечер бяхме в моята кола на път за концерта, когато тя неочаквано съобщи: „Аз ще се омъжа.”

Усмихнах се и казах: „Ти трябва да се омъжиш за това бедно момче, Мелва. Сгодена си за него от три години.”

Мелва замълча за една минута и тихо отговори: „Да, но аз няма да се омъжа за него.”

Нещо в начина, по който тя каза това, накара вътрешностите ми да прошепнат: „Всичко идва на мястото си!” Аз не казах нито дума и тя също, но това трябва да е оказало въздействие върху нея, защото не пожела да я върна в колежа тази вечер. Всъщност тя направи нещо много зряло: скри се в тоалетната и аз не можах да я намеря.

А на следващия ден? Мелва не дойде на лекции, защото не искаше да ме срещне. Но аз знаех къде работеше и също направих нещо зряло. Отидох там и се скрих зад едно дърво.  Когато приключи работния ден, изскочих пред нея и заповядах: „Мелва Йо Браянт, няма да ходиш никъде.”

Тя се усмихна, кимна с глава и каза тихо: „Няма да ходя никъде.”

Ние се отправихме към тих парк в подножието на един хълм, за да разговаряме. Слънцето залязваше и беше толкова романтично. Подобно на Симон Петър, който не знаеше какво да каже на планината на Преображението, аз смънках: „Мислиш ли, че можем да се оженим?” (Това беше едно от първите сериозни неща, които някога съм й казвал.)

Отвръщайки на втренчения ми поглед, тя отговори сериозно: „Да, така мисля. Лари, ако това наистина е от Господа, моят годеник ще ми се обади и ще развали годежа с мен.”

Досещаш ли се? След три дни това момче й се обадило. „Мелва – признал той, – от няколко седмици имах желание да ти се обадя, но не исках да те разстройвам. Виж, аз се срещам с едно момиче тук в Мисисипи и искам да оттегля ангажимента си към теб. Не мисля, че трябва да се женим.”

Той трябва да е бил шокиран от тона на Мелвиния отговор. „Добре – казала тя, отправяйки въздишка на благодарност към Бог. – Добре!”

Мелва дойде при мен и ми разказа какво се е случило, добавяйки натъртено: „Това е Господната воля.”

Аз си помислих: „Прекалено млад съм, за да умра от щастие!”

Тогава Мелва съобщи: „Трябва да говорим с баща ми.”

„С баща ти?” – измърморих аз, опитвайки се да прикрия вълнението си.

Така предприехме пътуване до Арканзаските възвишения, където беше израснала Мелва. Късно същата вечер пристигнахме в дома на родителите й, които ни поздравиха на вратата. Мелва ме представи и съобщи гордо: „Татко, това е човекът, за когото ще се омъжа.”

Господин Браянт ме погледна и каза: „Това… това… това е, за което сме се молили повече от 40 години!”

Тогава ме покани да седна и ми разказа една история, която никога няма да забравя.

„Сине – започна той добронамерено, – на майката на Мелва беше казано, че според медицинската наука, за нея е невъзможно да износи дете. Но ние викахме към Бога, както Анна направи за Самуил. Молихме се 20 години: „Боже, дай ни дете. Твоята воля да се изпълни за това дете.” След 20 години брак, направихме обрек пред Бог. Обещахме, ако детето е момче, да го посветим на служение; а ако е момиче, да го посветим за пасторска жена.”

Господин Браянт спря, а аз си помислих: „Никога не съм имал шанс.”

Тогава Мелвиният баща продължи историята. „Когато жена ми беше 40-годишна, забременя. Седем от деветте месеца бременност лежеше на легло. Но когато роди едно здраво момиченце, ние представихме детето си пред Господа и обещахме: „Исусе, всеки ден от живота й ще декларираме да бъде извършена Божията воля за нашето дете.”

Разбираш ли? Решението на Мелва: „Аз няма да се омъжа за него”, беше подготвяно 40 години от нейните родители, които бяха застанали в молитва, декларирайки: „Да бъде Твоята воля в живота на нашата дъщеря, Господи!”

Ето защо аз те приканвам да ходатайстваш за децата си и да се молиш те да не излязат извън съвършената Божия воля за техния живот. Докато децата ти са малки, моли се Бог да ти открие Своя план за тяхното бъдеще, за да можеш да ги обучиш в пътя, по който трябва да вървят. Пази в сърцето си нещата, които Господ ти говори за всяко дете, и изисквай ежедневно Божията мъдрост за тяхното ръководство и обучение.

Моли се Господ да вложи в сърцето ти ходатайство за други членове на семейството. Позволи кръгът на твоята грижа и състрадание да бъде разширен.

Понякога ти си заставен да се молиш за даден човек и не можеш да се освободиш от мисълта за него. Когато това се случи, бъди чувствителен към Святия Дух, защото Той знае, че човекът се нуждае от молитва през този ден. Постарай се не да изкажеш надве-натри някаква малка молитвена формула, а да се молиш, докато Святият Дух те освободи от застъпничеството.

Ако молитвеното ти време е свършило, преди да си се молил за всички основни неща в Господната молитва, спри и при първа възможност по-късно през деня – карайки колата, работейки около къщата или преди да си легнеш да спиш – започни от там, където си спрял. Нека животът ти стане живот на молитва. Научи се да „плащаш цената” за това, от което се нуждаеш.

И всеки ден, когато Бог попита: „Мога ли да царувам в теб?”, радостно декларирай: „Да, да! Да дойде Твоето царство. Да бъде Твоята воля! Аз Те призовавам да извършиш съвършената Си воля в мен, в моя партньор, в моите деца и моите близки. Поставям Твоята воля пред моите собствени желания.”

Има и други важни приоритети, които трябва да бъдат установени и отстоявани. Тях ще разгледаме в следващата глава, като не преставаме да се молим с тази мощна молитва: „Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля!”