Съдържание Цялата книга на една страница

19 – КАКВО ПРАВИ ДУХОВНИТЕ НЕЩА ТОЛКОВА ЖЕЛАНИ

Ние обичаме това, което ни се струва най-желано. Искам да попитам: какво в духовните неща привлича любовта на вярващите? Истинската духовна нагласа има определени основания, за да обича Бога! Някой хора знаят защо обичат земните неща, но не могат да кажат защо изповядват, че обичат Бога! Други ще ви кажат, че обичат Бога заради облагите, които получават от Него (Йов 1:9-11; Йоан 6:26). Някой се преструват, че Го обичат, защото ги е страх от Него; други изпитват удоволствие от гледката и звуците на църковните церемонии.

За истинските вярващи всичко, което Бог прави в Христос и чрез Духа Си е добро и красиво. И когато те с радост открият, че Бог съответства на духовните им потребности, тогава Неговата доброта и красота стават още по-желани.

Привлекателността на духовните неща нараства, когато осъзнаем, че те съответстват на нашите потребности повече от всичко останало в този живот (Псалм 19:10; 119:72; Притчи 8:11). Страхувам се, че ако се самооценяваме по този показател, често се виждаме, че не отговаряме на изискването. След като хората отдават много повече от своето време и сили, за да постигнат благополучие на земята вместо да развият духовното си мислене, не мога да разбера защо си мислят, че обичат Бога истински.

Насладата, изпитвана от духовните неща от вярващите, става още по-голяма, когато се осъзнае, че тя има един неизчерпаем източник. Всичко земно има своя край. Земните наслади са временни. Но духовната наслада, извираща от Бога е безкрайна и вечна. Тази истина прави духовното по-привлекателно от всичко останало!

Освен това, Божиите действия в Христос чрез Неговия Дух по отношение на вярващите са изпълнени с мъдрост (Римляни 11:33; I Коринтяни 2:7; Ефесяни 3:10). Духовните истини, разкрити от Бога в Библията, притежават чудесен порядък и стойност. Интелигентните хора винаги се възхищават на мъдростта, но за вярващите знанието, че Божията мъдрост е намерила начин да ги спаси от греховете им, носи допълнителна прелест. Тя е голяма притегателна сила за душите им, макар невярващите да не съзират красотата в благовестието.

По-нататък, до голяма степен специалната красота на духовните неща се състои в това, че мисленето за тях прави вярващите по-добри хора. Хората, които са подвластни най-вече на своите физически сетива, рано или късно заприличват на животни, а не на човешки същества. Начинът да се възвишиш е като мислиш за възвишеното (Филипяни 4:8)! Да се научиш да обичаш красотата на духовното е пътят към притежаване на част от неговата красота. Не твърдя, че вярващият може да стане съвършен в този живот, а че духовната нагласа е пътят към съвършенството.

Накрая, насладата от духовните неща, която вярващите могат да изпитват сега е предвкусване от бъдещото им небесно блаженство. Сега го усещат отчасти, а после ще го изпитат изцяло; сега е просто вкусване, а после ще бъде пълнота! Нашето наслаждение в Бога сега е наслада, която няма равна на себе си, защото не съществува друга радост, която да носи предвкусване на рая.