Съдържание Цялата книга на една страница

Предговор към настоящето издание

Книгата на Джон Оуен Благодатта и задължението да мислим духовно, е публикувана за пръв път през 1681 г. В своя предговор Оуен пише: “Смятам, че е необходимо накратко да разясня на читателя същността и предназначението на настоящето непретенциозно изследване, което може да го насърчи към четене и в известна степен да послужи за мое извинение, че го издавам. Ето защо читателят трябва да знае, че предадените тук мисли първоначално бяха мои лични размишления във време, когато изобщо не бях способен да правя каквото и да било за наставление на другите и никак не се надявах, че ще мога да го върша отново на тоя свят. Получавайки, както си мислех известна полза и удовлетворение от упражняването на своята мисъл, когато Бог милостиво ми възвръщаше част от силите, аз се връщах на същата тема за поучение на своето паство.” (Оуен е бил много болен и е мислел, че ще умре.)

Намерението на Оуен не е да твърди, че християните не трябва да си мислят, или да се наслаждават на нещата, които по принцип носят радост в този живот. По-скоро той е дълбоко загрижен да не би някое от тях да завладее мислите на вярващите дотолкова, че да не изпитват желание за духовното и радост от него.

Оуен е разтревожен от липсата на посвещение у християните и на духовна зрялост у мнозина, които по негово време изповядват, че са вярващи. Той пише:

“Част от целите на настоящето изследване е да отвърне мъжете(и не само мъжете) от нечестивото състояние на сърцето и разума, за да разкрие греховността и опасността от него, да насочи хората към начините и средствата, с които да го преодолеят, да представи по-добри обекти за размисъл и предпочитание, да открие и да изгради у тях умението, което е изключително важно за всички вярващи, ако те желаят живот в мир.” Дано да е така!

Джон Апълби