Съдържание Цялата книга на една страница

За тази книга

„Движен от вечността“ може да се чете като всяка друга книга – от корица до корица. За онези, които желаят да я използват за индивидуално или групово изучаване, тя е разделена на 6 части

и в края на всяка има въпроси за обсъждане. Предвидено е това изучаване да протече в рамките на 6 седмици, но не се притеснявайте да го нагодите към собствените си нужди.

Частите и съответните глави са както следва:

Част 1 – глави 1-3

Част 2 – глави 4-5

Част 3 – глави 6-7

Част 4 – глави 8-10

Част 5 – глави 11-12

Част 6 – глави 13-14

Ако четете тази книга като част от курса за поучение „Движен от вечността“, препоръчваме да гледате или слушате съответната седмична сесия с поучения и да отговорите на въпросите в съответната част като група. После накарайте всеки от членовете на групата да прочете главите от книгата преди следващата среща. За всяка седмица от заниманията има отделна сесия.

Приятно четене!

следваща глава Предговор