Няколко думи от автора

Тази книга е предназначена за два вида читатели… две много различни категории с различни нужди и причини да я прочетат.

Единият вид читател е мисионерът, пълновременният християнски работник или потенциалният такъв. Той трябва да знае как да направи крачката към доверяването и подчинението на Бога по финансовите въпроси.

Вторият вид читател е човекът от църковната скамейка човекът, който си има „светска“ работа. Той също трябва да се на учи не само да се подчинява на Бога, но и да Му има пълно доверие за чудесата.

Не бихте могли да напишете една книга за две толкова различни аудитории. Но Бог така е създал нещата, че нищо не може да се направи без взаимопомощ .

В книгата има много неща за всеки от тези ключови участници в световните мисии: за тези, които вярно служат с молитви в местното паство и за онези, които го напускат, за да пътуват като мисионери.

И понеже всеки един от тези изпълнители е значим в общия Божи план, аз имам специално изискване. Прочетете тази книга изцяло. Защото макар и глава 9 да е предназначена предимно за хората от света на бизнеса, същите принципи ежедневно ще са необходими и за онези, които работят пълновременно като мисионери.

Също и хората, които работят в света, ще намерят много неща в глави 11 до 14, които ги правят съмишленици с мисионерите. Ще забележите, че повече от примерите в книгата са плод на 31 годишен опит, свързани с пълното доверяване на Бога за финансовото осигуряване на мисионерството в над 200 страни. И винаги, когато по конференции съм споделял финансовите принципи, базирани на различни опитности с бизнес ръководители, държавни служители от различни националности, съм стигал до заключението, че всички ние се изправяме пред едни и същи предизвикателства  да направим крачка напред, да дръзнем да заживеем на ръба в името на Бога. Едновременно с това всички ние трябва повече да се учим един от друг, за да бъде ползотворно сътрудничеството ни при изпълнение на Божието дело на земята.

Да дръзнеш да заживееш на ръба

Никога не е лесно да тръгнеш по въжето заради Бога. Без значение дали това е първата ви възможност да чуете и да се подчините, или хилядната  това винаги е „смущаващо“. Но веднъж преживели вълнението на безусловното подчинение, вече никога няма да бъдете същите. Моля се вие, четейки книгата, да се решите да направите първата или хилядната стъпка към следването на нашия смел Командир.

 

Лоурьн Кънингам

Кона, Хавай