Глава 7 – Божиите практически стопански науки

Двамата мъже явно бяха от Запада. Просто дрехите ги издаваха, докато вървяха надолу по осеяната с дупки улица. Те се спираха от време на време, като поглеждаха в малко листче и го сравняваха с пътните знаци и табелите. Те не можеха да помолят някого да ги упъти, защото се намираха в София, България, през 1968 година.

Най накрая двамата мъже влязоха в една къща, заизкачваха се по стълбището нагоре към таванските стаи и почукаха. Отвори им жена с прошарени коси и бързо ги покани да влязат. Само един поглед беше достатъчен, за да се разбере колко бедна е жената. Една крушка, която наполовина беше закрита, за да не свети директно в леглото, малка маса, два стола и няколко стратегически подредени букета, готови да прихванат капките от прокапалия покрив.

Посетителите, датски християни, се представили като Йенс и Петер. Веднага след това извадиха от джобовете си български левове и ги дали на жената.

– Те са за нуждите на светите хора тук обясни Йенс, особено за жените на пасторите.

– О, мои скъпи братя!  промълви тя, стискайки банкнотите в мазолестите си ръце.  Какъв невероятен отговор на молитва! Радвам се, особено заради децата.

Йенс не можа да отговори, а само се смути при нейния изблик на благодарност и гледаше някъде над главата й. Дали в къщата имаше дървеници? Той знаеше, че това, което правеха в момента беше нелегално и забранено. Но те знаеха също така, че много пастори са в затвора и семействата им са без всякаква подкрепа Повечето вярващи бяха превърнати насила в слуги или изгонени от работа само защото вярваха в Христос. А много от тях имаха големи семейства. Затова чужденците донесоха пари за храна, наеми и дрехи. А на тази жена можеше да се има доверие, че ще даде парите на онези, които имат нужда.

Когато Йенс и Петер понечиха да си тръгнат, българката запротестира.

– Не, не бива веднага да тръгвате! Не си отивайте, приемете моето гостоприемство, бъдете мои гости.

Двамата датчани се огледаха и не можаха да си представят как ще вземат каквото и да било от тази толкова бедна светица.

– Не, наистина… ние току що се нахранихме… Трябва да вървим…

Жената настоя и с гордост ги настани на масата, внимателно постави две водни чаши от гладко стъкло, а след това извади от един шкаф малък буркан със сладко. Наля студена вода в чашите, след това предложи две чаени лъжички, с които гостите трябва да си гребнат от скъпоценното сладко. Това беше всичко: само чаша вода и лъжичка сладко.

Как ще измерите щедростта? Не можете да й дадете цена в долари и центове. Тя винаги зависи от съотношението между даденото и онова, което дарителят притежава като цяло. Тази жена, подобно на вдовицата, дала скромната си лепта, за която говори Исус, проявила невероятна щедрост.

Всяка година САЩ подарява стоки, пари и други на стойност 2% от общия национален продукт  90 билиона долара всяка година, защото една от най-богатите страни в света би трябвало да дава, за да подпомогне нечии човешки нужди. Но изненадващ е отговорът на въпроса, кои от американците дават с готовност. Според проучване, направено от Вашингтонското бюро за изследване на обществото, най голям процент дарители се срещат сред хората с годишен доход, по нисък от 10 000 долара. Бюрото за преброяване на населението констатирало същия факт: семействата с годишен доход по 15000 долара са склонни към даряване два пъти повече, отколкото семействата с доход над 100 000 долара. Въпреки че Америка като цяло си остава богата страна, все още тя се крепи на щедростта на малката вдовишка лепта.

Даване с вяра

По този начин се е процедирало по времето на Павел. Той обикалял църквите в Македония, които въпреки почти бедствената бедност, съществували в изобилна радост и сред „преизобилното богатство на тяхната щедрост“ (2 Коринтяни 8:1 5). Тези хора, въпреки “голямото си утеснение“, умолява ли Павел да им даде възможност да споделят и помогнат за нуждите на светиите и в други страни. Тези стихове от 2 Коринтяни 8 ни посочват няколко аспекта от библейското понятие“щедрост“:

– Тя не е задължителна или установена със закон, а винаги е доброволна. Ние си запазваме правото на лично притежание, но безкористно даваме онова, което искаме да споделим с други хора (Деяния 2:43-47).

– Тя е почти разточителна не се дава само онова, което няма да ни липсва (стихове 2, 3).

– Дори и да ни коства известно усилие, или да ни е скъпо онова, което даваме, ако го даваме защото Бог така ни е казал, има велика радост, дори веселие в тази постъпка (стих 4; 2 Коринтяни 9:7).

– Тя се проявява най напред от любов към Бога, а след това от любов към хората (стих 5).

Този вид даване с вяра винаги ще бъде възнаградено от Бога. То е продиктувано от дълбочината на сърцето и затова щедростта е качество, което се разпростира и върху други области, не само върху парите. Ако имаме щедро сърце, ще сме щедри с времето си, щедро ще прощаваме, ще обучаваме, ще обичаме, щедро ще проявяваме всички дарби, с които Бог ни е дарил.

Божият промисъл

В предната глава видяхме, че даряването е форма на хваление към Бога. Но Той е предвидил някои практически резултати вследствие на щедростта ни, включително и конкретни резултати за конкретни категории хора.

Библията разкрива начините, по които Бог е промислил за хората. Всеки от нас спада към една от тези категории:

– Хора, които издържат семейство:

– Бедни и нуждаещи се:

– Светци:

– Хора, живеещи с манна.

1. Хора, издържащи семейство

Бог каза на Адам, че ще си изкарва хляба с пот на челото. Това е първата заповед, дадена след падението. Онези, които издържат семействата си, са мнозинство. Това са всички, които произвеждат блага или работят в областта на услугите. Повечето от пасторите и евангелизаторите се отнасят към тази категория, защото те подготвят служби, за които им се заплаща. Принципът пълновременните служители да получават заплата, е подкрепен и от Исус (Лука 10:7), и от Павел (1 Коринтяни 9:7-14; 1 Тимотей 5:17-18).

Един млад духовник изказал мнение, че целта му е така добре да инвестира средствата си, че да може да се отдаде на служението си без особени грижи за няколко години напред. Като начало това звучи добре, защото би могъл да стане пастор там, където не е във възможностите на вярващите да му плащат. Той би могъл да се  заеме с каквато си иска духовна работа, без да се тревожи за средства и помощ. Не питам какви са мотивите на въпросния духовник, но бих искал да зная дали планът е мъдро обмислен. Понеже фактически така се нарушава библейския механизъм за подпомагане на онези, които са на духовно служение.

2. Бедни и нуждаещи се

Нуждите на бедните трябва да се задоволяват чрез проявената от нас щедрост. Библията поддържа правото ни на лично имущество, но ни напомня, че трябва щедро да подпомагаме бедните и нуждаещите се хора.

В Писанието е казано, че сред нас винаги ще има някой беден. Причините за това са различни  някои бедняци са невинни подсъдими; други са бедни вследствие на неправилно взети решения. Но при всички случаи не би трябвало да закоравяваме сърцата си (Числа 15:7,11; Йоан 3:17), да си измисляме извинения и да отпращаме бедните с празни ръце. Исус не иска от нас да даваме само на невинно бедните, Той не казва: „Давайте на онзи, който иска… освен, разбира се, ако е измамник или не е постъпил разумно, за да задържи парите си“. Христос казва: „Дайте му“. Даряването е проява на милост, а милостта не се проявява за заслуги.

„Ако осиромашее брат ти и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш като на чужденец или пришелец, за да живее при тебе“ (Левит 25:35).

Когато бях все още малко момче, живеехме в Ел Центро Калифорния, точно срещу градския парк. Бяха тежки времена и в парка обикновено спяха стотина и повече бездомни скитници. Често някои идваха у нас, заставаха пред задната врата и като мачкаха шапката си, със страх питаха ще им дадем ли нещо за ядене. Та ка и не видях майка ми да върне някой от тях, въпреки че самите ние живеехме оскъдно, разчитайки само на десятъците и на онова, което хората от църквата ни даваха. Но мама все намираше нещо, което да даде на бедняците да хапнат и може би щеше и да ги завие, докато спяха в парка, за да не измръзнат.

Има много начини да се помогне на хората, някои от които имат по-продължителен ефект. Библията разграничава мързеливците и угнетените бедняци. Казано е, че „ако не иска някой да работи, той нито да яде „ (1 Солунци 3:10). Затова трябва да се опитаме да помогнем на бедния да започне да се издържа сам. Но най-важното нещо е да не закоравяваме сърцето си и да не пренебрегваме отговорността да направим нещо, за да помогнем.

Господ е дал много обещания на онези, които дават на бедните. Тук са изброени само някои от тях:

– „Който показва милост към сиромаха, заема Господу“ (Притчи 19:17).

– „Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие“ (Притчи 11:24).

– „Който има щедро око, ще бъде благословен“ (Притчи 22:9).

– „Ще бъдеш велик“ (Исая 58:10).

– „Ще преуспяваш“ (Притчи 11:25).

– Бог „ще снабди всяка ваша нужда“ (Филипяни 4:19).

– „… Отец… ще ти въздаде“ (Матей 6:4).

– „В зъл ден ще те избави Господ“ (Псалм 41:1).

– „Ще се изпълнят житниците ти с изобилие“ (Притчи 3:10).

– „Който дава на сиромасите, няма да изпадне в немотия“ (Притчи 28:27)

– „… ще имаш съкровище на небесата“ (Матей 19:21).

– „Ще познаеш Господа“ (Еремия 22:16).

– „Ще живеете безопасно в земята си“ (Левит 26:6).

Господ Исус също е казал, че когато застанем пред Него по време на Страшния съд, един от критериите, по които ще бъдем съдени, е отношението ни към бедните (Матей 25:31-46).

3. Светците

Третата категория хора аз наричам „светците“. Употребявам този термин вместо термина „мисионери“, защото твърде често просто си представяме мисионерите като хора, носещи маската на състраданието, проповядващи под дърветата на някоя джунгла, за обиколени от туземци. Коренът на думата „мисионер“, означава „светец“.

Те са хора, изпратени от една група, да сторят нещо за друга група. Това може да е някой, изпратен в гетата на Детройт, или друг, изпратен в Швейцария за изграждане на компютърен център с банка. Светецът може да отнесе Евангелието и сред никому не известно племе в най отдалечените райони на Амазонка.

Онези, които щедро подпомагат светците, не получават лични облаги. Те дават заради любовта си към Бога и за да се чуе за Него навсякъде. В (Римляни 10:14-15) се казва: „Как прочее ще призоват тогова, в когото не са повярвали? И как ще повярват в тогова, когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? “ как ще проповядват, ако не бъдат пратени?“ Бог настоява да проявим щедрост и да даваме, за да могат светците да разнасят Благата вест (3 Йоан1: 6-8).

4. Хората, живеещи с манна

Някои хора, специално призовани от Бога за делото Му, се издържат директно от Него. Също като израилтяните, които се хранели с манна в пустинята, или подобно на Илия, комуто носели храна враните, директното издържане от Бога не трае дълго; то е за кратко време, при необичайни обстоятелства, именно с цел да се изяви силата Му.

Срещали сме се с подобни обстоятелства. По време на пребиваването си в Гърция за подготовка на нашия кораб на милосърдието „Анастасис“, 175 души от У\УАМ се убедиха в съществуването на промисъла с манната. Една сутрин 8301 риби изскочили на брега, точно пред лагера им. Младежите внимателно ги осолили и така си осигурили храна за няколко месеца, която да разнообрази принудителната им диета. Никой не можал да обясни защо рибата започнала да изскача от водата. Местните гърци, дори и най-старите, никога не били виждали подобно нещо. А рибите наизскачали само там, където били хората на У\УАМ. Изглежда, че това е било „манна промисъл“.

Странен инцидент преживяла Риона Петерсън  младата жена, за чието пътуване до Албания вече ви разказах. По време на друга мисионерска обиколка Риона и нейната приятелка Силия се намирали в Единбург и на следващия ден трябвало да отплават с ферибот до Хибридските острови. Но имали много малко пари и не знаели какво да правят, затова помолили за Божия промисъл. А как би могъл да постъпи Той, след като парите им трябвали за следващите 24 часа, а в този град те нямали никакви познати?

Двете жени вървели по Принцес Стрийт, изгубени сред тълпи те от пешеходци. Когато спрели на светофара, за да изчакат зелената светлина, Риона погледнала надолу към бордюра и възкликнала:

– Силия, виж тук, на обувката ми! Откъде са се взели там?  и тя извадила от токата на обувката си банкнота от 1 паунд. След това видяла още една такава банкнота под другия си крак. Двете приятелки се заоглеждали, но никой не се обърнал, за да потърси изгубените пари. Пък дори и някой да ги е изтървал, как би могла банкнотата толкова лесно да се закачи за токата? Денят не бил ветровит, за да се предположи, че вятърът е духнал парите и някак ги закрепил за обувката.Не по- малко чудно било, че така те получили точната сума, за да си купят билети за ферибота. Жените били сигурни, че по някакъв начин Бог е поставил банкнотите на единия крак на Риона и под другия. Защо подобни случаи са толкова редки? Тези истории са толкова необичайни, че е трудно да им се повярва. Но след като Господ е хранил милиони Свои хора 40 години по съвсем мистериозен начин в пустинята, материализирайки храна за тях; след като пак Той поставил пари в устата на рибата, за да ги намери Петър, тогава защо да не направи това и друг път?

Има няколко причини, поради които подобни „манна“ случаи са толкова редки. Обикновено Бог употребява хора, които да посрещнат нечия нужда. Именно това е първата причина  по този начин Той не просто отговаря на физическите нужди, но ни обединява. Чрез щедрото даване ни прави съпричастни към човешките нужди.

Друга причина, поради която Бог предпочита да действа чрез хората е желанието Му ни покаже, че по-голямо благословение е да даваш, отколкото да получаваш. Той иска да ни изяви благословенията, произтичащи от щедростта. Едва тогава ще станем като Него. Бог „обича оногова, който дава с радостно сърце“, без да се скъпи (2 Коринтяни 9:7), понеже и Неговото сърце е всеотдайно. Щедростта дава безкористно, без капка съжаление, без егоистични мотиви и без желание за манипулиране. Човекът, който дава „с радостно сърце“, просто подарява и разчита Бог отново да напълни чашата му, за да може да продължи да дава.

Преди да умре (1983 година), Кори Тен Бум често гостуваше в училищата на У^АМ. Никога няма да забравя простата илюстрация, която тя направи в подкрепа на тезата, че Бог ще възнагради щедрите. Тя стоеше пред групата бъдещи мисионери и постави на масата 2 бутилки, пълни с пясък. Едната бутилка беше с тясно гърло, а другата  с широко. Тя наведе бутилката с широкия отвор и пясъкът бързо се за изсипва върху масата, изпразвайки съда. След това тя направи същото с второто шише, от което пясъкът едва едва се процеждаше.

– Виждате ли, драги студенти, бутилката е като някои християни. Те отдават дължимото на Бога, но не толкова свободно и с желание. Сега нека видим какво става по нататък.

Кори изчака и последната песъчинка да падне, и започна да пълни шишетата. Онова, което имаше широко гърло, се напълни бързо до горе, но доста време й беше необходимо, за да напълни бутилката с тесния отвор. Обяснението беше просто: който дава по бавно, получава по бавно.

На коя бутилка приличате вие?