Глава 2 – Виждали ли сте някога загрижена птичка?

Виждали ли сте някога загрижена птичка? Птичка с дълбоки бръчки на челото? Или със замъглен поглед и тъмни кръгове около очите след дълги безсънни нощи? По това ще разберете, че тя се опитва да запази твърда и здрава човката си или се тревожи как ще изплати ипотеката на гнездото си.

Исус е Този, Който дава птиците за пример как би трябвало да посрещаме финансовите въпроси. В Матей 6:26 Той казва:

„Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по скъпи от тях? „

Не, вие не сте виждали загрижена птица! Можем да научим от птиците тайната на този начин на живот. Исус казва, че не бива да се безпокоим за дрехи или за това, какво ще ядем и ще пием. Всъщност Той ни казва, че нашият живот трябва да се отличава от този на невярващите, които тичат след тези неща. Трябва да бъдем толкова спокойни и безгрижни, колкото са птиците.

Това отнася ли се за повечето от християните, които познавате? Това отнася ли се за вас? Какво ще направите, ако утре изгубите работата си или банкрутирате, или инвестициите ви се окажат неправилни? Как ще постъпите, ако Бог ви призове да продадете всичко и да Му служите като мисионер? Бихте ли Му се доверили за всички ваши нужди?

За повечето християни „живот на вяра“ означава да бъдеш мисионер или да си на служение без заплата в малка църква, която може би няма никакви приходи или дарители. Аз обаче искам да разширя значението на този термин. Исус иска всички ние да живеем чрез вяра, както ще видим в следващите глави. Всички ние със или без заплати  имаме предимството да виждаме как Бог промисля за нуждите ни.

Но най напред какво представлява вярата? И как се получава тя? Дали вярата означава да затворим очи и с цялото си същество да повярваме, че Дядо Коледа съществува? Няма значение колко силно ще вярвате защото това няма да го направи действителен. Подобна идея си е чиста фантазия. Обратно на това, Бог съществува независимо дали вярват в Него или не. Неговото съществуване и сила не зависят от силата на вашата вяра.

Дали вярата изисква от вас да изключите разсъдъка си и да се хвърлите от някоя скала, да се впуснете в неразумни авантюри? Едва ли! Сорън Киргелаард популяризирал термина „сляп скок на вяра“. Но библейската вяра нито е сляпа, нито е скок. Тя е ходене в светлина.

Библията казва, че „вярата е даване същественост на ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат“ (Евреи 11:1). С други думи казано, че трябва да вярваш в нещо, което ще се случи, преди то да се е случило. Вярата е убеждението, че ще имаш онова, от което се нуждаеш, дори ако нямаш нищо. Вярата е силна убеденост в Божия промисъл, който включва разрешението на проблема ти, въпреки че ти не го виждаш.

Библейската вяра не е мислене според желанията  тя не се основава на вашите егоистични желания, заради които сте готови някак да „повярвате“, че ще ги осъществите. Нито пък е някакво концентриране на вашите умствени или духовни „сили“ с цел да получите онова, което искате.

Библейската вяра означава:

– да знаете какво Бог иска да правите;

– да се подчинявате, независимо от това, какво иска Бог от вас и тогава…

– да Му се доверите, че Той ще направи онова, което вие не можете, но по начин и време, които Той ще избере.

Има една хвалебна песен, в която се казва: „Довери се и се подчини, защото няма друг път…“ Аз ще перифразирам: „Подчини се и се довери…“, а след това остави Бог да действа.

Според Римляни 10:17 „… вярването е от слушане, а слушането  от Христовото слово“. Вярата се основава на онова, което Бог ще ви каже в писаното Си слово  „логос“; и чрез живото Си слово, предназначено лично за вас  „рема“. Библейската вяра не е декларирането на нещо абсурдно, което после ще трябва да се изпълни. Дори Бог да поиска нещо, което на пръв поглед изглежда невъзможно, то никога няма да бъде глупаво и ненужно. Вяра та започва с умението да се чува какво говори Господ. Истинското водителство от Светия Дух, ремата, никога не противоречи на логоса, нито на характера на Онзи, който е написал логоса.

Да знаеш какво Бог иска от теб да изпълниш е първата част на библейската вяра. Втората част са отделните постъпки на подчинение, които Той сочи да извършиш. От ваша страна се изисква действие, защото вярата не е пасивна.

Красноречив пример за това е случилото се преди няколко години, когато все още живеехме в Училището за евангелизатори в Швейцария. Бях в ходатайствената молитвена група, заедно с няколко младежи, когато Бог ме учуди с идеята Си, че мисията ни ще трябва да закупи ферма. Беше невероятна изненада  ние не се молехме за ферма, но словото много ясно се запечата в съзнанието ми. По онова време УЛУАМ имаше няколко имота, които из ползвахме за обучение на мисионери и за бази по време на тяхната практика. Казах на нашите приятели за видението, след което всички заедно помолихме Бог да потвърди, че идеята идва от Него. Мозъкът ми бързо заработи, обмисляйки всичко това. Представих си как фермата би могла да бъде идеално място не само за обучение на млади мисионери, но и източник за тяхното изхранване.

Много скоро Бог потвърди думите си чрез още двама души от молитвената група. И едва тогава приключихме молитвата си, благодарейки на Господа, защото Му се доверявахме, че Той ще придвижи нещата.

Следващият ден беше събота и докато правех поредния си джогинг  бавно, равномерно бягане минах покрай една ферма, която досега не бях забелязал, въпреки че се намираше близо до нашето училище. Имаше търг и всички фермерски инструменти се разпродаваха.Вече знаех, че трябва да действам, да пристъпя чрез вяра към изпълнението на онова, което Бог беше обещал предния ден. Бързо се върнах, взех двама души, които говореха френски Джо Портейл и Хайнц Сутер, и отидохме на търга точно навреме, за да успеем да купим един фургон, едно руло бодлива тел и гюм за мляко.

Откарахме фургона, като го закачихме за колата. След това го паркирахме на площадката пред училището и прибрахме другите неща, за да изчакаме, докато Бог ни даде фермата. Предполагам, че това ви  изглежда  глупаво,  но ние бяхме достатъчно простодушни, за да вярваме, че Господ е обещал и ще изпълни обещанието Си.

През същия този уикенд една жена от членовете на …….. замина за Европа да посети родителите си. Тя казала на баща си, пастор швейцарец, че Бог съвсем скоро ни е открил, че ще се сдобием с ферма.

Някои родители сигурно биха се отнесли с недоверие или критично към подобно твърдение, но така се случило, че бащата на това момиче бил в управителния съвет на духовно сдружение, чието седалище било разположено в красива ферма (оценена за над 1 милион долара). Ръководителите на това сдружение от известно вре ме усещали, че са изчерпали възможностите си, и от 3 години търсели някаква християнска организация, на която да предоставят фермата.

И така, получихме ферма за 1 милион без да платим и стотинка за нея. Най големият ни разход бяха 1000 та швейцарски франка, които дадох за фургона, рулото с бодлива тел и гюма за мляко! И вече 20 години тази ферма се използва като център за обучение и източник на храна за много мисионери. Фургонът служеше като „украса“ на поляната пред училището, докато го за караме във фермата, където най накрая се разпадна от дъждовете и слънцето. Хайнц Сутер (който сега управлява фермата) запазил дъска от фургона и я използвал за табелка с надпис „Библия“, която ми подари. Тази табелка винаги ми напомня, че Бог ще промисли за всичко, ако аз предприемам действия на подчинение винаги, когато Той казва.

Помислете си за великите чудеса, описани в Библията. Много често те са изисквали първо да се предприемат стъпки на подчинение. Стените на Йерихон паднали, но чак след седемдневно обикаляне около него. Нееман бил излекуван от проказа, но след като пътувал с дни, за да се потопи 7 пъти в река Йордан, както му било казано от Божия пророк. Исус изпратил слепеца да из мие очите си във фонтана на Силоам, преди да го излекува. На Петър му било казано да отиде на риболов, за да получи пари, и ги намерил в корема на една риба. „Конкретните стъпки на подчинение правят чудеса“.

Третата част на вярата е да се доверите и да оставите Бог да върши Своето дело.

Когато и да говорим за доверието, трябва най напред да познаваме този, който иска да му се доверим. Представете си, че при вас дойде някакъв моряк и ви помоли да подпишете договор със следните думи: „Не е необходимо да прочетете цялото съдържание, нито пък да знаете всичко за моята компания, за маршрутите, по които плаваме, за услугите, които извършваме. Просто ми се доверете!“ Бихте ли му се доверили? Можете ли?

Ето защо доверието и вярата в Божието слово трябва здраво да стои на основата на познаването на Божия характер и на написаното от Бога. Изучавайте неговите качества от Библията, запознайте се с всички Негови обещания, четете разказите за Неговата вярност, която се проявява и сега; дори си записвайте всички мигове от вашия живот, в които Бог се е борил за вас. И след като вече сте дълбоко убедени, че Той заслужава да Му се доверите, ще можете да получите и вяра.

Понякога да живееш чрез вяра означава да чакаш, давайки възможност на Бога да действа. Веднъж един фермер ми обясни този принцип по следния начин: „Представи си, че Бог те накара да седнеш на един клон, ти се качваш и чуваш „р р; р р“, обръщаш се и виждаш как дяволът седи зад теб с трион в ръка и реже твоя клон. Библейската вяра ще те накара да седиш на клона и да наблюдаваш как Сатана отрязва всички клони, докато накрая цялото дърво се свлича заедно с него… а ти продължаваш да си седиш нависоко върху твоя клон! Ето, това е вярата! Тя не е в дървото, нито пък в клона  вярата е в Божието слово и в Онзи, който стои зад Словото Си.

Защо християните никога не доказват чрез живота си, че Бог заслужава такъв вид доверие, а си остават на земята, никога не пристъпили към клона, никога не извършили нещо извън рамките на обичайното. Все едно, че се молят на банковите си сметки: „О, банкова сметко, ще ми позволиш ли да направя нещо за Бога?“

Тези, които слушат Господа ще открият, че вършат неща, които не са по силите им, но успяват с Негова помощ. Те ще Му се подчинят, а след това ще Го оставят Той да довърши започнатото. С други думи, библейската вяра изисква вие да направите възможното, а Бог да извърши невъзможното. Вярата действа само тогава, когато няма друг източник, освен Бог.

Нека ви разкажа за един млад човек, който се качи на клона. Дейвид Спайдър беше с нас на Вирджинските острови и ни помагаше да ги огледаме за подходящи места, където да поканим желаещите да участват в организираното от нас Лято в служба на Бога. Когато Дейвид отишъл в Сейнт Джон, за да купи необходимите за една от групите неща, се случило така, че провизиите стрували повече от очакваното. Трябвало да се върне за службите в Сейнт Джон до неделя, но вече бил похарчил всичко. Заедно с групата в Сейнт Джон се молили и всички почувствали, че просто трябва да тръгне и да се върне навреме в Сейнт Томас. Единственият въпрос бил: «Как ще си плати превоза?“

Дейвид трябвало да тръгне, но все още нямал пари. От предишното си пътуване знаел, че събирали таксите по средата на пътя.Тръгнал потока и за миг се спрял пред трала. Дали наистина е чул правилно думите на Бога? И тогава отново тих глас, вътре в него му казал: „Да, върви!“

Намерил си място на палубата и скоро вече разговарял със съседите си  един доктор от Карибите и съпругата му. Те внимателно го разпитали защо пътува по островите и Дейвид просто им обяснил, че е заедно с цяла група младежи, които говорят на хората за Бога.

Времето минало бързо  прекалено бързо за Дейвид, на когото му спирал дъхът при мисълта, какво ще си кажат новите му приятели, когато контрольорът открие, че не може да си плати билета? Много скоро контрольорът се появил и започнал да събира таксите. Дейвид продължил учтиво да разговаря, като внимателно изучавал палубата с поглед, отчитайки човешкия прогрес в корабостроенето.

Много по скоро, отколкото му се искало, до него се приближил контрольорът. Дейвид бръкнал в празния си джоб и тогава докторът казал: „Не, моля ви, нека аз платя билета ви!“

Вие може никога да не попаднете в подобна ситуация, но може те да се окажете в положение, което изисква непосредствената Божия намеса. Как можете да сте сигурни, че Бог ще ви държи, докато дяволът сече клона, на който седите? Тайната е в подчинението на Божията воля и в личното ви познаване на Оня, комуто се доверявате.

Бог може да ви призове да започнете работа със заплата; ако Му се подчините, това може да ви доведе до живот на вяра. Ако не преставате да Го слушате, да Го питате как да използвате парите си и да се подчинявате на думите Му във всичко, вие ще живеете чрез вяра.

Господ може да ви накара да направите някои инвестиции. Ако те са направени според Неговата воля, вие живеете чрез вяра и е без значение дали ще получите печалба или ще загубите. Познавам един бизнесмен, който е получил водителство да направи инвестиции в Китайската Народна Република. Всичките му тамошни авантюри му носят само загуби, но затова пък Бог му е дал възможност да печели навсякъде другаде, където влага парите си, а фактът, че има предприятия в Китай, дава възможност на християните да влизат в страната и да евангелизират. Този бизнесмен дори се сприятелил с някои членове на правителството и споделил вярата си с тях. Мога да кажа, че този човек е мисионер, работещ чрез вяра в истинския смисъл на думата.

Бог може да ви призове за мисионер и в по обикновения смисъл. Той може да ви накара да споделите намеренията си с други хора,с цел те да вземат участие във вашата работа. Но е възможно да ви изпрати в съвсем непозната страна без пари, без познати без определено място, където да отседнете, без работа. Секретът е да чуете правилно, да се подчините и да се доверите. Подчинявайки се, ние обвързваме Бога с нашия живот. И след като парите влияят на живота ни. Бог ще се заеме с финансите ни по много интересен начин, но само ако му позволим. Може би сте чували израза „Това е нещо, което трябва да се вложи в банката“. Вярата в Бога и Неговото слово за вас със сигурност са неща, които трябва да внесете в банката.