в момента четеш
Давид Тиодор Еп 
Съдържание Цялата книга на една страница

ПРИЛОЖЕНИЕ

Има около 73 Псалми, които се приписват на Давид, като техен автор, имайки, разбира се, на ум, че божественият Автор на цялото Писание е Святият Дух. Тук изброяваме само онези, за чиято историческа автентичност сме безспорно сигурни. 

Псалм З

Псалм, написан от Давид, когато побягна от Авесалом, своя син. Вижте 2 Царе гл.15-18. 

Псалм 4

Друг Давидов псалм, написан, когато побягна от Авесалом. Вижте 2 Царе гл.15-18. 

Псалм 7

Давид се защити от клеветническите нападки на Хус по времето, когато Саул преследваше Давид от място на място. Вижте 1 Царе гл. 24-26, особено 1 Царе 24:9 и 26:19. 

Псалм 11

Давид бива посъветван да избяга от Сауловия царски двор. Вижте 1 Царе гл. 18-19. 

Псалм 15

Преместването на Ковчега на завета в Сион. Вижте 2 Царе 6:12-19. 

Псалм 18

Прослава на Бога за избавление от Саул и всички останали врагове. Вижте 2 Царе гл. 22. 

Псалм 21

Това е Псалм на прослава за някаква победа, и макар че историческият случай не е известен, ст. З-6 ни напомнят за 2 Царе 7 гл. Общи елементи в Псалма и главата показват Личността на Христос. 

Псалм 23

Несъмнено това духовно съкровище намира основание и мотиви в Давидовия опит на овчар. 

Псалм 24

Той е свързан с превземането на крепостта Сион и поставянето на Ковчега на завета в Ерусалим. Вижте 2 Царе гл. 6. 

Псалм 26

Един от Псалмите, в които Давид се защитава срещу лъжливи обвинители. Специфичният случай, подбудил написването на този Псалм, не ни е известен. 

Псалм 27

Това е Псалм на вяра и страх. Някои считат, че ст.10 се отнася за случая, когато Давидовите родители са се преселили в Моав и вероятно са починали там. Вижте 1 Царе 22:1-4. 

Псалм 30

Благодарността на Давид при посвещението на дома му. Вижте 2 Царе 5:11 и 7:2. 

Псалм 32

Той разглежда пътя на благословението и прошката. Вероятно е бил съчинен по същото време, когато е бил написан Псалм 51 и по същата причина. Вижте 2 Царе гл. 11-12. Той е един от псалмите на покаяние, наред с: 6, 35, 51, 102, 130 и 143.

Псалм 34

Давидовата благодарност за избавлението от Авимелех, наречен Анхус в 1 Царе гл. 21.

Псалм 35

Призив за помощ, когато Давид бе гонен като див звяр от своите врагове. Вижте 1 Царе 24 гл. 

Псалм 38

Този е третият от „Псалмите на покаяние“. Може да се свърже с времето на бунта на Авесалом, макар че не можем да бъдем сигурни за това. Вижте 2 Царе гл.15-18. 

Псалм 39

Тук упованието е подложено на изпитание. Историческият фон може би е от времето на Авесаломовия бунт. Вижте 2 Царе гл. 15-18. 

Псалм 40

Давид обръща поглед назад към периода, обхващащ неговото възкачване на престола, а също и към времето на Авесаломовия бунт. Вижте 2 Царе гл. 2,5,15-18. 

Псалм 41

Счита се, че Давид се е разболял първо поради големия си грях и после поради голямата си скръб от загубата на малкия си син. Това би могло да обясни Авесаломовия упрек, че Давид не е можел да изпълнява задълженията си като цар (2 Царе15:3). Вижте също 2 Царе гл. 11-16 и Псалми 32 и 51. 

Псалм 51

Този е четвъртият псалм на покаяние. В него Давид изразява своята скръб за греха и покаянието си, след като е извършил греховете на прелюбодейството и убийството. Вижте 2 Царе гл. 11-12 и Псалм 32. 

Псалм 52

Идумеецът Доик каза на Саул, че свещеник Ахимелех е помогнал на Давид. Целта на Доик бе не да помогне на Давид, а да го уязви. Вижте 1 Царе гл. 21,22. 

Псалм 54

Вероломството и настояването на зифците, които бяха членове на Давидовото племе Юда. Вижте 1 Царе 23:19-23 и 26:1-3. 

Псалм 55

Това бе песента на Давид по време на неговото утеснение поради Авесаломовия бунт. Вижте 2 Царе гл. 15-18. 

Псалм 56

Заглавието на този Псалм е: “За първия певец, по гълъба на далечните дъбове. Песен на Давид, когато филистимците го хванаха в Гет”. Историческият фон се намира в 1 Царе 21:10-15. Прочетете също Псалм 34.

 

Псалм 57

Давид разказва за своята вяра като беглец, когато побягна от Саул в пещерата. Мотивът за написването на Псалма е или 1 Царе 22, или 1 Царе 24 гл. 

Псалм 59

Времето, когато Саул изпрати войниците си да наблюдават дома на Давид със заповед да го умъртвят. Вижте 1 Царе 19:11-18. 

Псалм 60

Докато Давид се биеше със сирийците на североизток, Едом нападна Палестина на югоизток и Давид изпрати Йоав да ги отблъсне. Счита се, че този Псалм е бил написан по времето между тези две големи битки. Вижте 2 Царе 10:6, 16; 2 Летописи 18:12, 25; 2 Царе 8:13-14; 3 Царе 11:15-16; 1 Летописи 18:12-13. 

Псалм 61

Бягството на Давид от Авесалом. Вижте 2 Царе 18 гл. 

Псалм 62

Давид чака от Бога по време на Авесаломовия бунт. Вижте 2 Царе 18 гл. 

Псалм 63

Давид съчини тази песен на удовлетворение, докато пребиваваше в пустинята Юда по време на Авесаломовия бунт. Вижте 2 Царе 18 гл. 

Псалм 64

Той се занимава с обидния език и би могъл да отговаря на два видни периода в Давидовия живот: времето, когато Давид бе предаден за посещението си при Ахимелех от Доик и когато Ахитофел се оказа предател и премина на страната на Авесалом. Във връзка с Доик вижте Псалм 52 и 1 Царе 22 гл. За повече информация във връзка с Ахитофел прочетете Псалм 52 и 2 Царе гл.15-17. 

Псалм 101

Написан във връзка със случая, когато Давид реши да премести ковчега в Ерусалим. Вижте 2 Царе 6:1-15. 

Псалм 109

Той може да има за свой исторически фон сатанинското гонение на Давид от страна на Саул. 

Псалм 131

Счита се, че този Псалм изразява Давидовото душевно разположение, когато се възкачи на Израилевия престол. Вижте 2 Царе 5:1-5 и 1 Летописи 11:1-3. 

Псалм 133

Тук се разглежда въпросът с единството на племената, когато Давид се върна след бунта на Авесалом. Вижте 2 Царе 5:1; 1 Летописи 12:38-40; 2 Царе 19:14. 

Псалм 140

Това е вик за избавление. Враговете, които се имат предвид тук, са; Доик, Авесалом, Ахитофел и др. такива. Вижте 2 Царе гл. 22-23. 

Псалм 142

Той представя псалмиста, намиращ се пред отчаяние по време на престоя си в пещерата Одолам в Енгади. Вижте 1 Царе гл. 22-24. 

Псалм 143

Псалмистът се намира в дълбоко отчаяние и може да е написал тези думи, докато го преследваше Авесалом. Вижте 2 Царе гл. 15-18.