Съдържание Цялата книга на една страница

Глава шеста

Сега когато разбрахме трите вида песни, които сме инструктирани да пеем, и че всички ние трябва да пеем и да Го хвалим, нека да погледнем внимателно какво правеха в Давидовата Скиния.

Давид установи непрестанно хваление и поклонение за 33 години. Как знаем това?

2 Царе 5:4-5
4 Давид беше на 30 години когато започна да царува, и той царува 40 години.
5 В Хеврон той царува над Юда 7 години и 6 месеца, а в Ерусалим царува 33 години над целия Израел и Юда. (NKJ)

Ерусалим, по-точно планината Сион, е където Давид построи скинията. Той управлява там 33 години. 33 е числото на обещание.

1 Летописи 25:7-31
7 И така техният брой, с братята им, които бяха инструктирани в песните на ГОСПОДА, всички, които бяха  изкусни, бяха 288.
8 И те хвърлиха жребий за тяхната служба, малкия и големия, учителя с ученика.
9 И първия жребий за Асаф излезе за Йосиф; втория за Годолия, той с братята си и синовете си, 12 души;
10 третия за Закхур, синовете му и братята му, 12 души;
11 четвъртия за Езрий, синовете му и братята му, 12 души;
12 петият за Натания, синовете му и братята му, 12 души;
13 шестият за Вукия, синовете му и братята му, 12 души;
14 седмият за Асарила, синовете му и братята му, 12 души;
15 осмият за Исаия, синовете му и братята му, 12 души;
16 деветият за Матания, синовете му и братята му, 12 души;
17 десетият за Семей, синовете му и братята му, 12 души;
18 единадесетият за Азареил, синовете му и братята му, 12 души;
19 дванадесетият за Асавия, синовете му и братята му, 12 души;
20 тринадесетият за Суваил, синовете му и братята му, 12 души;
21 четиринадесетият за Мататий, синовете му и братята му, 12 души;
22 петнадесетият за Еримот, синовете му и братята му, 12 души;
23 шестнадесетият за Ананий, синовете му и братята му, 12 души;
24 седемнадесетият за Иосвекас, синовете му и братята му, 12 души;
25 осемнадесетият за Ананий, синовете му и братята му, 12 души;
26 деветнадесетият за Малотий, синовете му и братята му, 12 души;
27 двадесетият за Елиат, синовете му и братята му, 12 души;
28 двадесети първият за Отир, синовете му и братята му, 12 души;
29 двадесети вторият за Гидалтий, синовете му и братята му, 12 души;
30 двадесети третият за Маазиот, синовете му и братята му, 12 души;
31 двадесети четвъртият за Ромамтиезер, синовете му и братята му, 12 души. (NKJ)

Ако пресметнете и разделите 288 музиканта на 24 смени, вие ще видите, че е имало 12 човека във всяка смяна както е очертано по-горе. Забележете тука, в стих 8, когато е хвърлен жребия, че няма зачитане на ранга. Всички бяха на равна почва когато бяха избрани смените. Всички вземаха своя ред да служат, никой не считаше себе си за по-важен от другия. Това ми напомня за едно друго писание:

Филипяни 2:3
3 Не правете нищо от егоизъм или безсъдържателна надутост, но със смирение на ума нека всеки от вас да счита другия за по-важен от себе си; (NAS)

Какво поклонение е било това?

1 Летописи 15:22
22 Ханания, лидер на левитите, беше инструктор отговорен за музиката, понеже беше изкусен; (NKJ)

Понеже Ханания беше изкусен, той беше избран да учи по музика. Тази дума музика на еврейски действително е „маса”. Това означава пророчески товар. Ханания учеше музикантите да пророкуват.

1 Летописи 25:1
1 Освен това Давид и предводителите на армията отделиха за службата някои от синовете на Асаф, на Еман, и на Едутун, които да пророкуват с арфи, струнни инструменти, и кимвали. И броят на изкусните мъже извършващи тяхната служба беше: (NKJ)

Погледнете тука. Пророкуване с арфи, струнни инструменти и т.н.? Да, пророкуване. Помните ли когато говорих за ефекта, които музиката има върху хората? Ние можем да пророкуваме на музикални инструменти. Ако аз като музикант и хвалебен лидер се предам на Бог в техила, тогава Той е този, който твори думите ИЛИ МУЗИКАТА. Ако чуя мелодия и започна да я свиря, тогава аз изразявам това, което Бог ми е дал. Не е ли това, което е пророчеството?

Ако по време на техила или някакво време в това отношение, аз усетя сърцето на Бог и го изразя музикално, това не е ли пророчество? Ако въздейства на слушателите със сърцето на Бог, не е ли пророкувал Бог действително на Своите хора? Музиката действително придава чувства и може да причини емоция.

Много хора вдигат червено знаме, ако споменете емоция. Но Самият Бог има емоции. Той е техният автор. Бог е, който ги е поставил в нас. Емоциите не са лошо нещо. ‘Емоционализма’ е човешки термин, не Божий термин. Ние не трябва да позволяваме на нашите емоции да ни управляват, но никъде в писанието не се казва, че трябва да ги потушаваме и да ги тъпчем.

Мнозина казват, че себе-контрола е плод на Духа, и затова не трябва да показваме емоции. Интересно е, че същите тези хора ще ни позволят да плачем в църквата. Ако плачем неконтролируемо, показваме ли плода на Духа? Не казахме ли току що, че себе-контрола е плод на Духа? Ето я реалността: Аз мога да се ядосам. Бог се ядосва, нали? Аз трябва, обаче, да контролирам гнева си и да го насоча правилно. Аз мога ‘да се гневя, но да не съгрешавам’. Мога да чувствам любов, но извън контрол това може да бъде вредно и неуместно за други неща, които не са полезни. Ако всичко, което правя е да плача, очевидно има нещо нередно. Ако плача в някой нежен момент или когато се покайвам, това е добре. Защо да не ми се позволява да се смея когато чувствам радост в костите ми? Писанието казва, че радостта на Господа е нашата сила!

Ние имаме емоции дадени ни от нашия Създател. Ние трябва да прегърнем тези емоции, защото сме създадени по Неговия образ. Не трябва, обаче, просто да бягаме яростно. Има благочестив смях и благочестив гняв. Не ги възпрепятствайте когато ги усетите. Смейте се или плачете или се гневете,  но не съгрешавайте.

Тъй като емоциите могат да бъдат предадени чрез музика, лесно е да се види, че Бог подготвя сърцето  за излизащото Слово. Ако Бог иска да изрази Своята любов към хората Си, музикантите ще свирят музика, която е показателна за чувствата на нежност, топлина и емоционална любов.

За да изразявате любов чрез музика, вие не трябва да блъскате по барабаните и да надувате 20 тромпета правейки шум. Вие ще свирите нежни ритми на барабаните или въобще никакви. Много вероятно ще свирите тиха, успокояваща музика на пианото или на арфата.

Действително, всеки инструмент може да предаде сърцето на любов. Представете си както направихме по-рано в една по-предна глава, че една майка току що се е събрала отново със сина си в един филм (можете да използвате историята за блудния син). Ще подхожда ли маршова музика? Не. В зависимост от това, което се случва, това ще бъде или музика, която придава интимност и нежност, или радост. Какво чувства майката?  Радост, или голяма любов? Това диктува това, което музиканта трябва да свири.

Същото е с пророкуването на инструмент. Свирете това, което директно предава  сърцето на Бог, намерението и тона на излизащото пророческо Слово на Бог.

следваща глава Глава седма