Съдържание Цялата книга на една страница

Глава осма

От псалмите, които съдържат думата ‘села’, има някои, които използват думата няколко пъти. Противно на мнението на някои, псалма (песента) не спира за поклонника за да ‘направи пауза и да размишлява’. Думите на псалма започват отново и продължават след селата. Това ми казва, че песента не е спряла.

Села общо вето е било музикална пауза. Селата била използвана, за да доведе у дома или допълнително тълкуване на посланието на псалма. Ако думите на псалма говорят за воюване, тогава селата ще бъде военна музика; музика, която изобразява звука на воюване. Ако думите на псалма говорят за победа, тогава селата била победоносна музика.

Ето някои дефиниции на села:

 • Музиката спира и излизат гласовете
 • Пауза
 • Музикален термин
 • Преустановяване на музиката или пауза (преустановяването е например дисонанс или различни ноти от скалата свирени по едно и също време, създаващи напрежение в музиката)
 • Музикална пауза между две действия

Ето дефиницията за преустановяване:

Преустановяване
Музиката е напрежение и освобождаване. Няма мир в дисонанса (много ноти изсвирени наведнъж) поради напрежението. В скинията, музикантите са стигали до място на преустановяване, стояли са там докато ходатаите и молитвените войни са извършвали своята цел, после са разрешавали напрежението е музиката.

В музиката тониката (или гамата, в която е песента) никога не се променя. Мелодията ще започне в тониката или първия акорд на песента. После мелодията ще се отдалечи от тониката и това създава напрежение. В определен момент мелодията или ще се върне към тониката или акорда ще бъде сменен, бивайки влачен от мелодията и по този начин освобождавайки напрежението.

Хората, които имат напрежение (безпокойство) в живота си са като мелодията. Те са оставили ‘Първия’ – тоналния акорд, който посочва гамата на песента. Тониката (Бог), ‘Първият’ никога няма да се промени,  за да разреши напрежението. Човека, който е оставил ‘Първият’ трябва да се върне към ‘Първият’, за разреши напрежението.

Захария 1:3
3 „Затова кажи им, ‘Така казва ГОСПОД на множествата: „Върнете се при Мен,” казва ГОСПОД на множествата, „и Аз ще се върна при вас,” казва ГОСПОД на множествата. (NKJ)

Бог казва ясно, че ние трябва да се върнем при Него. Ако го направим, тогава Той ще се върне при нас. Ние трябва да разрешим напрежението, не Той.

Авакум 3:1 „молитвата на Авакум по шигинот”. Това е една от формите на хвала, тефила, с бурни, неистови ритмики. Това е, което е шигинот според дефиницията.

Защо трябва да учим всички тези термини? Ние трябва да научим тези термини и да можем да ги използваме. По важни, ние трябва да научим какво са те така че да можем да дойдем до по-дълбоко или по-пълно разбиране на това, което се е случвало в Давидовата Скиния. Разбирането на това ще ни даде възможност да интерпретираме идващото пророческо слово и по този начин да приложим правилната музика към думите.

Ако сме банда музиканти водещи поклонение и дойде пророческо слово, нашия лидер може да се обърне и да каже „вървете в бурни неистови ритмики”. Колко по-лесно би било, ако той/тя може просто да каже „шигинот”? Главния музикант ще може да използва точната директива и ние ще знаем какво има предвид и ще можем да отидем там.

Ние някак си сме развили правила в църквата, които определят какъв вид музика е подходящ в църквата. Проблема не е видът музика, а сърцето на музиканта. Живота на Давид беше ориентиран на пеене с неговия Бог. Неговото взаимоотношение идваше в неговата музика. Той извършваше шигаион. Ще се нагоди ли шигаион в повечето църковни служби днес? Аз мисля, че не. Но може и понякога трябва да бъде част от службата – колкото и традиционния химн.

Понякога няма нищо, което можете да кажете, което ще изрази какво чувствате. Музиката може а го изрази, до голяма степен по същия начин говоренето на езици може да изрази дълбочините на сърцето ви. Ние като музиканти и певци не трябва  да излизаме, за да изразяваме нашето сърце, но Божието. Бог има нежност. Бог има гняв. Бог има радост. Ако слушаме Отец и усещаме, че Неговата любов тече, ние тогава ще започнем да свирим музика, която спомага за интимност с Него. Много вероятно това ще бъде нежна приятно звучаща музика. Ако усещаме, че има голяма радост в небето в даден момент, тогава можем да свирим жива музика, която предава веселото чувство, което някой има когато е пълен с голяма радост. Църквата изглежда, че няма проблем с нежната музика, благоговейната музика. Но правете воюване и гледайте!

Това, което се нуждаем да осъзнаем е, че военната музика е военна музика. Ако извършваме духовно воюване по време на нашата хвала, тогава е логично, че военна музика ще съпровожда думите. Не е видът музика, който е лош; това, което е в сърцето на музиканта е, което определя дали плода на музиката е добър или лош. Войната е война. На коя страна сте е това, което е важно! И двете страни се сражават по същия начин през по-голямата част. Рок музиката много често е военна музика. Не е рок музиката, която е лоша – това, което идва е в сърцето и духа на музиканта идващо чрез музиката е, което я прави Божествена или демонична.

Смисъла на казаното тук е: Аз или други музиканти като мен можем да свирим военна музика с китари и звукови процесори. Воюване може да бъде свирено на цигулка. То може да се прави на пиано. Не е необходим рок саунд за да се свирят някои от музикалните изразявания. Дадена църква може да има само един пианист. Добре. Използвайте дара, който Бог ви е дал. Тези принципи на музиката все още са приложими. Пищящите китари могат да бъдат дразнещи за някои хора, но ние трябва да запомним, че има огромен брой музикални инструменти и стилове ей там. В Давидовото време те нямаха днешните електроники, но те свиреха всички подходящи форми музика. Всички стилове музика могат да бъдат използвани за слава на Бог. Какъв по-добър саунд от този на рок музиката за достигане на младежите? Те искат твърдите ритми и барабаните. Това ок да свирите този вид музика докато Бог е този, който е изразяван. Ако Той не изразява воюване в момента, тогава ще бъде абсолютно погрешно да свирите военна музика – както и да свирите нежна музика когато Бог има война в ума Си.

Помислете за това. Ако един пророчески музикант свири само военна музика, ще изглежда ли това да е изразяване на Бог? Може би да го кажем така; Бог винаги ли е в маниер на воюване? Няма ли Той също и нежност? Аз предявявам, че ако един пророчески музикант изразява само един вид музика, вероятно той не слуша Бог? Нека да разгледаме различните видове села и да видим просто как се свързват.

Има 5 основни вида села:

 • Воюване
 • Жертващ
 • Бурите на живота или полета на гълъба
 • Погребален звън
 • Триумфален или победа

Ние ще разгледаме някои от главите, които използват села и ще обясним какво е казано и по този начин ще определим какъв вид села идва. Помнете, че имаше 33 години пророческа музика. Селата в Библията описва пет вида. Какво да кажем за любовта и нежността? Аз вярвам, че е напълно възможно да е имало други видове села. Ние просто имаме пример на пророческото, което идва по време на Давидовата скиния. Действително не всеки псалм е написан по време на този период и действително псалми се записват и днес.
Аз ще огранича това изучаване до селата, която откриваме в Библията. Авакум има три сели. Нека да започнем там.
Какво точно е това ‘шигианот’, което откриваме в първия стих?

Авакум 3:1
ГЛАВА 3
1 Молитва на пророк Авакум, според Шигианот. (NAS)

Ето я дефиницията на Стронг за шигианот:
7692 Шигаиоун (Shi-gaw-yone’);
или Шигаионах (shig-gaw-yo-naw’); от 7686; всъщност, отклонение, т. е. (технически) дитирамб или разхвърлена поема:
KJV – Шигаион, Шигионот.
Така че какво е дитирамб?
Дит-и-рамб (d t” –r m”, -r mb”) n.

 • Неистов, страстен химн или танц на древна Гърция в чест на Дионис.

Вид звук на ‘рок’ музика, нали? Сатана какво е воюване. Видът музика не е нов. Сатана я е извратил!

В глава 3 стих 2 Авакум плаче. Имало е напрежение в духа на думите, напрежението или неспокойствието говори за атака или воюване. Това воюване може да бъде изразено в дива, неистова музика. Това е, което е шигионот. Това е било по време на тефила. Някой може да интерпретира това като или ‘бурна’ села или ‘военна’ села.

Стих 4 започва и ние откриваме воюване в тона на думите. Очевидно селата използвана в ст. 9 е военна села. Тона тънко се променя към победа и в стих 13 ние откриваме победна села.

Селата се променя с излизащите думи. Това кара чувствата да е променят от смута от битката в чувства на триумф и радост в победата. Забележете, че останалите думи след стих 13 са за победа и радост.

Забележете, че Авакум дава инструкции тази музика да се свири на струнни инструменти. Той искал музиката да има определен звук. Днес ние имаме електрически китари и кийборди. Ние имаме неизброими ударни инструменти. Колко много по-лесна е нашата работа да интерпретираме музика!

Авакум използвал арфи. Представете си воюване да се прави на арфа. Колко по-лесно може да бъде да се прави на днешните режещи китари и барабани! Ние имаме това направено! Всичко, което трябва да направим е просто да ритнем звуков ефект! Грешка. Има начин да се свири военна музика. Звуците на инструмента се прибавят към него, но вие не можете да свирите ‘Тиха Нощ” и да очаквате това да бъде ефективно воюване.

Псалм 3:1
1 Псалм на Давид, когато бягаше от сина си Авесалом. ГОСПОДИ, колко се увеличиха тези, които ме безпокоят! Мнозина са тези, които се надигат срещу мен.
2 Мнозина казват за душата ми, Няма помощ за него в Бога. Села.
3 Но Ти, О ГОСПОДИ, Си щит около мене; моя слава, и Този, който издига главата Ми.
4 Извиках с гласа си към ГОСПОДА, и Той ме чу от святия Си хълм. Села.
5 Аз легнах и спах; станах; защото ГОСПОД ме поддържаше.
6 Няма да се боя от десетки хиляди хора, които навред са се поставили против мен.
7 Надигни се, О ГОСПОДИ; спаси ме, О Боже мой: защото Ти си ударил в челюстта всичките ми врагове; строшил Си зъбите на нечестивите.
8 Спасението принадлежи на ГОСПОДА: Твоето благословение е върху Твоите хора. Села.

Изглежда, че има няколко вида села в този стих. Нека да ги разгледаме едно по едно. В стихове 1 и 2, Давид пее за това колко много врагове имал; че те са се надигнали срещу него и са казвали, че няма помощ от неговия Бог. Всички тези стихове говорят за атака срещу Давид. Това е бурна села. Казвам това защото атаката, изпитанието, скърбите и т. н. говорят за бурите в живота. Музикантите ще свирят селата, музикалния антракт, и това ще бъде музика, която поставя музикален тон на буря; на неприятни времена. Този антракт е поставен от думите. Музикантите трябва да заведат у дома посланието, че певеца е в неприятно време.

Стихове 3 и 4, ние отново имаме буря или „полета на гълъба” села. Певеца Давид, казва, че поради неприятностите и атаките той вика към Бога, копнеейки за избавление от своя Бог. Бурната села и полета на гълъба са едно и също нещо. Те говорят за неприятности и полет към Бог, за да бъдем освободени от атаките, и т. н.

В стихове от 5 до 8; ние откриваме, че Давид изразява, че Бог е поразил враговете му, разбивайки зъбите им и т. н. Някой може да каже, че това е села на воюване, изключвайки това, че думата ‘поразил’ поставя това като нещо, което вече сее случило. Това ще занесе този псалм до категорията на триумфалната села. Музиката може да бъде маршова със светли тонове или чувство, но много вероятно това ще бъде звук на празненство или ликуване.

Псалм 9:15
15 Езичниците потънаха в ямата, която направиха: в мрежата, която те скриха се улови крака им.
16 ГОСПОД е познат чрез правосъдието, което е извършил: нечестивият е впримчен в делото на своите ръце. Игаион. Села.

Този стих говори за съдбата на нечестивите – потънали в ямата – уловени в тяхната мрежа. Спомената е присъдата на Господа. Това е села „Погребален Камбанен Звън”. Забележете думата „Игаион”. Ето я дефиницията:

1902. игаион, hig-gaw-yone’; напрегнато. От H1897; жужащ звук, т. е. ноти (вероятно подобно на съвременното афетусо, посочващо тържествено движение); косвено машинация:– схема, Игаион, размишление, тържествен звук.

Тази дума „Игаион” допълнително подкрепя, че това е села погребален камбанен звън. Жужащ звук; музикален; тържествен звук. Погледнете звука или тона на музиката както е поставен от псалмиста:

Псалм 9:1
9:1 За главния Музикант по Мутлабен, Псалм на Давид.

Ще Те хваля, О ГОСПОДИ, с цялото си сърце; ще покажа всичките Ти чудесни дела.

Каква е тази дума ‘Мутлабен’?

4192. Muwth, (Пс.48:14), mooth; или Muwth lab-ben, mooth labbane’ от Н1121 с подготвително и артистично прекъсване; ‘Да умра за сина’, вероятно името на популярна песен: – смърт, Мутлабен.

Както е отбелязано в тази дефиниция, същата дума е използвана в Псалм 48:14 и преводачите използват думата ‘смърт’. Очевидно тогава, имаме тежък, гибелен тон поставен в музиката. Това несъмнено може да бъде пример на села погребален камбанен звън. Можете ли да си представите звука, който музиката ще има? Каква музика ще изберете, за да пророкувате смъртта на врага?

Псалм 47:4-5
4 Той ще избере нашето наследство за нас, превъзходството на Яков, когото Той обича. Села
5 Бог възлезе с вик, ГОСПОДА със звука на тръбата. (NLK)

Имаме жертвена села в Пс.47. В предишните примери на села, селата следваше думите. Има ли някаква причина селата да не може да идва първа? Не. Музикантите могат да усетят сърцето на Бог и да започнат да го свирят. Слушателя (може да бъде свирещия музикант) може евентуално да чуе музиката и да му бъде влято посланието, да чуе от Бог и да започне да пророкува в песен сърцето на Бог.

Бог възлезе с вик. Каква е тази дума вик?

Вик:
8643. teruw’ah, ter-oo-aw’;
от Н7321; врява, т. е. акламация на радост или боен вик; специално звънтене на тромпети, като аларма: – аларма, надуване (на) (тромпетите), радостен, ликуващ, силен шум,  радостен, викащ звук.

Тромпетите съпровождат жертвите. Когато дима се издига тромпетите ще звучат. Бог възлезе с вик. Тук е където жертвената села идва.

Ние обхванахме петте вида села. Отново, защо е важно да разбираме селата? Музикантите трябва да знаят тази информация, ако ще интерпретират музикално песните, които идват от тялото или събранието когато духа на пророчество започва да се движи.

За да подхранват движението на духа, музикантите трябва да стоят в готовност да чуват от Святия Дух както и да разпознават излизащите думи и да свирят на своите инструменти съобразно с това.

По време на селата, музикалния антракт, те ще подсилват или продължават темата на изговорените думите докато Духа се движи върху тях за преход към следващата секция или движение на Духа. Можете ли да си представите, ако музикантите свирят някаква жива песен ‘ла, ла, ла’ с произнасяне на осъждение и смърт върху врага, нечестивите?

Какво става, ако музикантите просто спрат музиката когато идва псалм или пророчество? Когато пророчеството приключи, има тишина и много вероятно това ще бъде намека да се вземе дарение и се придвижим към времето за поучение. Чувствителния лидер може да чака Господа и може да дойде още пророчество – но колко по-вероятно би било това, ако музикантите усилят и допълват или поздравяват пророчеството като ‘говорят’ същото послание музикално?

Какво да кажем за тази мисъл? Музикантите свирят песен от Господа или пророкуват на инструментите си. Бог поставя усещане на воюване в Духа и музикантите усещат това защото са настроени на Бог? Те са продадени на Бог, те са напълно предадени на Бог. Можете ли да си представите музиката, която ще излиза, ако музикантите са изкусни, и започнат да свирят тази тема?

Представете си поклонника, който чува това и поклонението към Бог. Може ли да следва, ч е поклонника (чувайки сърцето на Бог в музиката и посредством това фокусирайки се по-остро), може да чуе от Бог и да изговори посланието? Ако те правят това, което чуват, докато музиката свири, това, което ще имате е пророческо поклонение. Музика, която вдъхновява пророчество, и пророчество, което вдъхновява нова музика!

Това е, което са псалмите! Давид или някой от неговите избраници писаха псалми докато получаваха музиката и думите от Бог. Писарят записваше думите докато те ги пееха. Тогава песента беше изпращана на главния музикант заедно с инструкциите за интерпретиране на музиката на специфичен инструмент или инструменти.

Защо специфичен инструмент? Защото всеки инструмент има индивидуалност, ако щете, или специфичен звук. Някои звуци са благоприятстващи за ‘темата’, която идва в песента. Флейта може да бъде използвана във военни сели, но това няма да бъде първия избор. Тромпети, барабани, режещи китари ще бъдат добър избор за военни сели.

Давид и музикантите в неговата скиния знаеха всичко това за инструментите, и за темите в музиката. Те бяха научени от Ханания в пророческа песен и пророческа музика. Музикалните подбори намиращи се  в Книгата на Псалмите са продукта на това пророческо поклонение.

Сатана се е опитал и доста е успял използвайки тази принципи, за да заблуди младите хора. Това, което трябва а правим не е да се въздържаме от музиката, която сатана се е опитал да нарече своя, но да използваме музиката – звуците, стиловете и всичко и да прокламираме пророческото слово на Бог вместо сатанинското слово на смърт.

И така села взема ново значение за нас. Това е повече от ‘пауза и размишление’. Това е Бог говорещ на Своите хора без думи. Това е Дух на дух. Какво понятие. Комуникиране без думи! УОУ! Тогава ушите са предназначени да комуникират във физическата област, да чуват звуци направени от физически обекти. Когато Бог ни говори в доловим глас, чуваме ли Го ние с нашите уши или с Духа си? Хъм…Села.

следваща глава Глава девета