Съдържание Цялата книга на една страница

Глава девета

За какво е всичкото това пророческо поклонение? То е елемент на последното време. Повечето от нас са съгласни, че ние сме в последните времена и че Бог излива Духа Си на всяка плът. Той също възстановява Давидовата Скиния. Как зная това? Ако Той излива Духа Си на всяка плът, тогава Той също възстановява и Давидовата Скиния. Той каза, че ще направи и двете неща в последното време. действително не се казва кое е първо. Аз мисля, че това ще става едновременно.

Псалм 40:3
3 Той е поставил нова песен в устата ми – хваление към нашия Бог; мнозина ще видят това и ще се страхуват, и ще уповаят на ГОСПОДА. (NKJ)

Нека да разгледаме този стих повече. Новата песен спомената тук е пророческата песен. Как знам? Понеже новата песен е хваление към нашия Бог както е заявено в стиха. Това хваление е техила. Техила е спонтанна песен. Това вече беше установено в по-предна глава. Каква се казва за новата песен? Мнозина ще видят това и ще се страхуват и ще уповаят на Господа. Страха в този стих е ‘почтителния’ вид страх.

Думата ‘уповаят’ означава да бързаш за убежище. ‘Да бързаш’ означава ‘да се стремиш’ или ‘да се ускоряваш’. Така че това, което виждаме тука е, че Бог ще постави пророческа песен в нашите уста и това ще накара мнозина да почитат Господа и да търсят Него, и Неговото убежище. Сега, как се сравнява това с:

Деяния 15:16-17
16 ‘След това Аз ще се върна и ще възстановя Давидовата скиния, която е паднала; ще възстановя руините й, и ще я изправя;
17 Така че останалата част от човечеството да може да потърси Господа, дори всички езичници, които се наричат с името Ми, казва Господ, които извършва всичко това.’ (NKJ)

Връзката тука е ясна. Единия пасаж казва мнозина ще видят и ще потърсят убежище, а другият казва „така че останалата част от човечеството да може да потърси Господа”. Какво да кажем за пророческата част на Псалм 40:3?

Деяния 2:17-18
17 ‘И в последните дни, казва Бог, Аз ще излея Духа Си на всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, младежите ви ще виждат видения, старците ви ще сънуват сънища.
18 И на слугите Си и на слугините Си ще изливам Духа Си в онези дни; и те ще пророкуват. (NKJ)

Кой ще пророкува? Синовете ни и дъщерите ни като и Неговите слуги и слугини. Това покрива всички нас в църквата, не е ли така? „И те ще пророкуват”. Ако влезем в Давидовата форма на поклонение, няма ли всички да пророкуваме? Да. Това не ни ограничава до пророческа песен, но със сигурност може, и аз чувствам, че е така, да включва пророческата песен.

Това, което виждам тука е, че Давидовата Скиния има връзка с изливането на Неговия Дух на всяка плът. Основателно ли е да мислим, че Той може да излива Духа Си на всяка плът, чрез Своята църква и започвайки със Своята църква? Да. И аз вярвам, че това е случаят.

Ако ние пеем пророчески, тогава ние позволяваме на Бог да пее чрез нас. Тъй като Той е светлината на света, ние осветяваме света с Неговото присъствие. Тъй като ние осветяваме присъствието на Бог когато пеем, ние освобождаваме Неговата природа в нас и това е, което Той обитава.

Ако музиката отива, а аз вярвам, че го прави, право в духа на човека, тогава когато аз или някой друг музикант помазан от Бог пророкува на някой инструмент, ние буквално вливаме присъствието на Бог в слушателя. Ако слушателя е неспасен човек, няма ли това да накара човека да гладува за присъствието, което той/тя току що е усетил? Не каза ли Самия Исус, че Той ще привлече всички хора при Него, ако ние Го издигнем? Уоу! Всичко това започва да идва заедно.

Бог е работил с нас за дълго време, за да ни доведе до това място. Ние имаме способността сега да достигнем целия свят. Всеки отделен християнин може буквално да докосне целия свят чрез нашата технология както и хората на улиците в нашите местни области. Той буквално може да излива Духа Си на всяка плът. Той винаги е можел да върши това свръхестествено, но сега Той може да го прави чрез  нас. Това винаги е било Неговото намерение – да ни използва като съдове. Аз намирам цялата тази идея за много пленителна; до точката да опиянен!

И така, ако това е, което Бог върши, нека да изследваме пророчеството и да видим какво е, и какво прави то.

Първо, разберете, че пророчеството винаги е давано когато Бог иска да извърши нещо. Той, Самия пророкува нашия свят и цялото творение в съществуване когато каза „да бъде…”.

След като човека беше създаден, Той избра да говори чрез човека. Той винаги казва първо на пророците Си, тогава прави това, което е възнамерявал да прави. Какво е това, което Бог се опитва да прави като всички ние пророкуваме в последното време? той иска останала част от човечеството да Го потърси, защото Неговото желание е никоя душа да не загине.

Пророчеството е предсказване както и говорене напред на Словото на Бог. Ако кажа „така казва Господ: това ще стане…”, тогава аз съм предсказал Словото на Господа. Ако кажа „Бог вижда сърцето ти и Той иска да те благослови”, тогава съм говорил напред Словото на Бог. Ако прокламирам някое писание, аз съм говорил напред Словото на Бог. Ние не трябва да забраняваме това, което ще стане да бъде пророкувано.

Това снема целия натиск от нас. Това отваря вратата да позволим на Бог да говори чрез нас. Ние сме, в края на краищата, Тялото на Христос. Има ли Тялото уста? Да. Пророчеството е тази уста. То е Неговата уста. Ние трябва да внимаваме да не използване нашите думи като Негови… Трябва да бъдем много внимателни да пророкуваме Неговото Слово винаги и никога нашето собствено.

Давид каза:

Псалм 118:14
14 ГОСПОД е сила моя и песен, и Той е станал мое спасение. (NKJ)

Наистина ли Бог е песен? Не. Той обаче обитава техила и така песента е Той, точно както Словото на Бог е Той. Бог беше и е Давидовата песен, защото Бог говори чрез него. Тези песни станаха писание и „Словото беше Бог”. Когато пеем пророчески, Бог пее. Какво ще направят неспасените когато Самия Бог им пее?

Бог не просто обитава демонстрацията на хвала. Той обитава нашие живот. Когато ние станем предадени на Него самия ни живот говори за Него. Останалата част от човечеството ще види Давидовата Скиния ходеща по земята. В това отношение Давидовата Скиния е църквата.

Евреи 2:11 казва, че Исус стои посред събранието, пеейки на Отец.

Евреи 2:11-12
11 Защото и Този, който освещава и тези, които са освещавани всички са от един, поради която причина Той не се срамува да ги нарече братя.
12 казвайки: „Ще изявя името Ти на братята Си; посред събранието ще пея хваление на Тебе.” (NKJ)

Ако Исус буквално стои посред събранието, не трябва ли и ние също да пеем? В края на краищата, Той е нашия главен модел. Ако този стих означава, че Той пее чрез нас, тогава ние трябва да отворим устата си и да й позволим да полети. Аз не искам да бъда такъв, който слага запушалка на Исус, а вие?

Ако стигнем до това място, където Исус е посред нас пейки, тогава неспасените, които влизат в нашите събрания няма да стоят случайно. Бог ще им открие Себе Си. Ако те не искат да влязат, тогава ние ще трябва да Го занесем до тях. Красотата на палатката е, че тя може да бъде премествана. Ние не трябва повече да ограничаваме нашето хваление и поклонение, напето поучение и проповядване до четирите стени на светилището. Ние трябва да занесем всичко това на улиците. Там е, където са неспасените!

Моята съпруга, Нанси, сме виждали това да работи. Ние водехме хваление и поклонение по улиците на Сиатъл докато четири църкви хранеха бездомните и им проповядваха евангелието. Беше ни казано от присъстващите лидери, че обикновено бездомните грабват храната и бягат. Този път те останаха. Защо? Защото Самия Бог изливаше Духа Си на тях! Чрез музиката (ние не бяхме единствените в тима – ние не взехме нищо от заслугата) Той докосна сърцата на бездомните. Той ги притегли към Себе Си със Своя Дух. Пророческата музика отиде право в духовете им и го притегли към Него.

Хората са уморени от това да им се проповядва без демонстрация на силата на Бог. Когато Бог протяга ръката Си и ги докосва, те отговарят. Пророческата музика извършва Неговата цел. Тя подготвя сърцето за Словото, което ги води да срещнат Исус.

Бог иска да изрази Себе Си чрез Своята църква. Когато Му позволим да ни води, ще последват чудеса и спасения. Аз съм виждал това да се случва. Единствената разлика между протягането в Сиатъл, в което участвахме и други протягания в тази област беше пророческата музика и хвала. Те видяха новата песен в нашите усти и се убояха и се уповаха на Господа.

В старание да се направи църквата апетитна за мнозината, пророческия глас на църквата е бил смазан. Не искайки да засегнат никой, хората са се опитали да открият песни и модели на поклонение, които са били приятни за техните събрания.

Резултатите от това да бъдем търсачи на чувствителност са обуздаване на силата на Бог. Те са смогнали да изкарат цялата страст и резултата е бил мъртва църква. Никакъв живот в събранията, просто излагане на някое писание, малко поучение и ‘служба на пеене’. Бог иска да бъдем страстни, да изразяваме любовта си към Него. Той иска да изразява Своята любов към нас и чрез нас.

Нашия враг е този, който е бил зад ограбването на църквата. Нека да не насочваме пръста си и да се присъединяваме към обвинителя. Вместо това, нека да вдигнем виждането си и да отворим устата си и да позволим на Бог да изрази Себе Си.

Тези, които са засегнати могат чрез обучение да се научат и да се променят, или ще бъдат привлечени към други църкви, които не са оскърбителни за тях. Това е оскърблението или опита да не засягаме, който пречи на възстановяването на Давидовата скиния. Има различни мнения в Тялото с много възможности за засягане. Ако се опитаме да махнем оскърбленията, ние ставаме търсачи на чувствителност и се стремим да угодим на човек вместо на Бог. Това издига човешката воля над Божията!

Когато Исус ходеше по земята, Той засягаше хората. Направи ли Исус компромис със Своята цел, за да спре да засяга хората? Излезе ли Той или заглушили водителството на Своя Отец, за да направи Своето послание приемливо? Ние никога не трябва умишлено да засягаме някой, но ако вършим това, което Бог ни е призовал да вършим и то е според писанието, тогава тези, които са засегнати трябва да се разправят с Този, който ни е изпратил. Аз не съм склонен към изкарването на хора извън църквата. Обаче, съм склонен да вършим това, което Бог ни е призовал да вършим. Ранната църква засягаха толкова много, че те бяха убити заради това! Те не спряха да вършат това, което Бог ги призова да вършат защото хората се засягаха.

Как можем да видим песен? Псалм 126 казва, че езичниците ще видят реалността на Бог и ще видят, че Господ е извършил велики неща за Своите хора. ЕЗИЧНИЦИТЕ ще видят тези неща.

Пророческата песен е била наоколо дълго време. Тя не е била ограничена до Давидовата Скиния:

2 Летописи 29:27
27 Тогава Езекия им заповяда да принесат всеизгаряне на олтара. И когато започна всеизгарянето, започна и песента на ГОСПОДА, с тръбите и инструментите на Давид, Израилевия цар. (NKJ)

Това е песента ‘на Господа’, която съпровождаше всеизгарянията. Помните ли жертвената села? Това бяха тръбите, които съпровождаха всеизгарянето заедно с други инструменти. Има една постоянна тема тука в Словото на Бог. Музиката и пророчеството са навсякъде в Библията. Единствената книга в Библията, която не се занимава с хваление и поклонение е Тит.

1 Летописи 25:7
7 И така техният брой, с братята им, които бяха обучени в песните на ГОСПОДА, всички, които бяха изкусни, беше 288. (NKJ)

Забележете тука, че се казва песни ‘на Господа’, вместо ‘за Господа’.

Псалм 96:1-2
1 О, пейте на ГОСПОДА нова песен! Пей на ГОСПОДА, цяла земя.
2 Пейте на ГОСПОДА, благославяйте името Му; прокламирайте добрите новини на Неговото спасение от ден на ден. (NKJ)

Тука ни се казва да пеем нова песен. Тази инструкция е за цялата земя. Това не оставя никакви изключения. Това трябва да се прави от ден на ден, не само в неделя. Има тенденция в църквата като цяло, да се поставят събранията на свобода и съживление в някоя ‘далечна вечер’ или в задната стая, поддържайки структурата и формата на традиционната неделна служба.

Ние изглежда имаме голям брой традиции, които трябва да бъдат разчупени. Ние претендираме за свобода и продължаваме да се движим в робството на традициите. Някои дори могат да дойдат в робството на това винаги да се осигуряват, че не са под робство. Има ли някаква надежда? Да.

Йоан 7:38-39
38 „Този, който вярва в Мен, както казва Писанието, ‘От вътрешното му естество ще потекат реки от жива вода.’”
39 А това каза за Духа, който тези, които вярват в Него щяха да приемат; защото Духа още не беше {даден,} понеже Исус още не беше се прославил. (NAS)

Какво произвеждат многото реки? Звук от много реки. Тук се казва реки от жива вода. Няма ли да бъде това излизащото Божие Слово? Някои казват, че това е излизащия смях. Може да е това, но аз вярвам, че това е излизащия Божий Дух. Духа на Истината, който щеше да бъде даден.

Ако Божието Слово излиза в песен, и всички Божии хора излизат с реки от живи води, какъв великолепен звук ще има! Милиони гласове прокламиращи и пеещи словото, хваленията (техила) на Бог. Аз копнея за звука на много води.

Всеки път когато откривате звука на много води в Библията, света е променян. Този звук дойде до земята в нощта когато Исус беше роден към овчарите на полетата; отново в деня на Петдесятница и отново в книгата Откровение. Аз копнея за звука на много води, за който се говори в Откровение. Духа и Невястата казват ела!

Какво точно е пророческа песен?

Пророчество, което се пее или свири на инструмент спонтанно.  Това може да бъде прясно слово и/или песен от Бог.

Подходяща песен може би предварително написана, но оживена отново от Святия Дух с пророческо докосване. Колко пъти сме ‘пророкували’ писание на някого? Какво ще стане, ако напиша пророческа песен във вторник и я изпея в неделя? Правили я това по-малко пророческа песен?

Ние трябва да внимаваме да не бъдем хванати в нашето ‘величие’ – Какъв велик пророк съм, или какъв мощен пророчески псалмист. Това е Бог, който прави пророкуването. Наложително е слугите на Христос да помнят, че Той е помазанието. Ние сме само съдове за почетна употреба. Силата е в Словото, Евангелието. Силата е в Исус.

Исая 57:19
19 „Аз създавам плода на устните: мир, мир за този, който е далеч и за този, който е близо,” казва ГОСПОД, „И Аз ще го изцеля.” (NKJ)

Евреи 13:15
15 Следователно чрез Него нека постоянно да принасяме жертвата на хвала на Бог, което е, плода на нашите устни, давайки благодарност на Неговото име. (NKJ)

Това няма нищо общо с нас. Това е Той. Ние просто се предаваме. Никога не трябва да развиваме отношението, че сме нещо специално. Запомнете: Бог може да използва магаре да говори.

Има три нива на пророческа песен. Всички те са действащи. Те не са описани по ниво на важност, но всички трябва да бъдат предложени на подбудата на Святия Дух.

Песента на Благодарение 1 Летописи 25:1-3
Песента на Писанието 1 Летописи 14:26 – псалм
Пророческата песен 1 Летописи 25:1

Авакум 3 е пример за пророческа песен извън книгата на Псалмите. Имало е много написани псалми, които не са включени в Библията. Имаше 288 пророчески музиканта вършещи своето нещо в Скинията за 33 години. Не мислите ли, че излязоха малко песни? Давид извършваше своята лична клетва на поклонение седем пъти на ден.

Псалм 119:164
164 Седем пъти на ден Те хваля, поради Твоите справедливи съдби. (NKJ)

Ако изчислим това за 33 години и го закръглим (без да броим високосните години) ние имаме 365 * (33 * 7) = 9,731 песни, ако Давид идваше с нова песен всеки път. Имаше 288 музиканти! Аз със сигурност бих желал да чуя нещо повече от тяхната музика и пророчески думи!

Певците бяха важни в Скинията. Певците даваха текстовете или осветяването на Бог, което проникваше в сърцето. Музиката разораваше и подготвяше сърцето за Словото на Бог. Певците бяха толкова важни колкото и музикантите. Ние не трябва да се чувстваме, че сме нещо специално само защото можем да свирим на китара. Аз се наслаждавам много да слушам някой талантлив певец. Един надарен певец е точно толкова ценен колкото и един музикант. Нужни са и глас и инструмент, за да се направи замар.

Три измерение на пророческите песни.
За Господа (човек на човек)
На Господа (човек на Бог)
От Господа (Бог на човека)

Докато пеем на Господа, ние Го хвалим и Го издигаме. Също можем да пеем и за Него (песни човек на човек). Докато правим това ние усещаме или чуваме Духа и го пеем като увещание. Това е пророческата песен. Когато правим техила и после се предадем на Него, ние се придвижваме в пророческото.

В съвременната църква, ние идваме заедно, за да приемем, да чуем добро слово, да бъдем презаредени с доза от Святия Дух. Библията ни казва нещо различно. Ние е идваме на църква, за да получаваме. Ние получаваме, но това не е причината, поради която идваме. Ние трябва да идваме подготвени да даваме както е заповядано. Всеки има псалм, поучени и т. н. Ако всички идваме, за да даваме, ние не можем да правим нищо друго освен да получаваме. Ако всеки член дава и има 50 члена, всеки дава и приема 49 пъти. Казва ни се в Коринтяни:

1 Коринтяни 14:37
37 Ако някой мисли себе си за пророк или духовен, нека да признае, че нещата, които ви пиша са заповеди от Господа. (NKJ)

Това идва в края на няколко поучителни стиха. Забележете, че се казва, че това е заповед от Господа. Това идване готови да даваме и да участваме не е с право на избор. ‘Не мога’ не е извинение. Ние можем всичко чрез Христос.

Колосяни 3:16
16 Нека Христовото слово да обитава във вас богато в пълна мъдрост; поучавайки се и увещавайки се един друг в псалм и химни и духовни песни, пеейки с благодат в сърцата си на Господа. (KJV)

Вижте това. Ние се поучаваме и се увещаваме един друг във химни, псалми и духовни песни. В ранната църква те са имали само Святия Дух, който да ги учи. Новия Завет все още не е бил написан. Напълно е ясно, че това беше метода на времената. Може ли някой да ми покаже къде се казва, че това беше премахнато? Това не е било премахнато. Ако Господ ви дава слово или песен (докато това е утеха, увещание или наставление), давайте го. Ако това прославя Господа, то не може да бъде нередно.

Една вечер в една малка църква в Източен Вашингтон, ние бяхме свършили с поклонението на службата. Аз бях готов да спра усилвателя си и да се придвижим към проповядването на посланието. Господ постави в сърцето ми да пея песен, за която не бях сигурен а акордите и за думите. Аз не знаех акордите. Бях покорен, но не видях никакъв плод от покорството, така че сметнах, че може би, не съм улучил. След като свърши службата и ние се придвижихме във време на служене, една жена дойде и свидетелства, че песента я е докоснала и я е освободила. Тя се е  борела и думите на песента бяха послание от Господа, което й е показало пътя, по който да излезе.

Ние действително нямаме представа за влиянието, което оказваме върху другите когато сме покорни. Хората ни гледат и виждат неща, които ние дори не съзнаваме. Как живеете вашия християнски живот е много важно. Ние н е трябва да се усукваме в светските разисквания относно правилно и погрешни, теология и религия. Ние просто трябва да поставим доверието си в Исус и да позволим на живота ни да Му подражава. Ако правим това, не трябва да се безпокоим за това дали нарушаваме някакви заповеди или не. Няма никакъв закон срещу любовта и ако позволим на Исус да ЖИВЕЕ в нас, и Му се предадем напълно, тогава ние сме напълно свободни.

Ако Христос управлява и няма нищо от себето, тогава закона повече не е тревога за нас, ние не трябва да се тревожим за това дали всяко действие, които правим е правилно или погрешно. Закона все още е там, ние просто му се покоряваме като резултат от любовта, която Бог е поставил в нас. Ако Го обичаме, ние ще пазим заповедите Му, защото Той ще ни даде Своята природа, а Неговата природа е да бъде едно с Отец, който е любов. Ако ние наистина се предадем на Исус, греха става отблъскващ. Колко хора пропускат благословение от Бог, понеже някой друг се е страхувал да се покори? Ние трябва да махнем този страх от човек и да направим нещото!

Когато пеем новата песен, която Бог ни дава, какви са някои от резултатите или какво е последствието от това?

Духовна свобода е плод на новата песен. Пленниците са освобождавани от духовно робство.

Съдии 5:12
12 „Събуди се, събуди се, Дебора! Събуди се, събуди се, пей песен! Стани, Варак, и изведи своите пленници, О сине на Авиноам! (NKJ)

Псалм 32:7
7 Ти си моето скривалище; Ти ще ме запазиш от неприятности; То ще ме обградиш с песни на избавление. Села (NKJ)

Пуснете нова песен и ще има духовна свобода. Ще има естествена свобода също изявена. Песните на Господа носят избавление. Ние виждаме много пъти в псалмите, че изражението на певците се променя по време на песента. Исус е Истината и Словото е Истината. Истината ще ви освободи.

1 Царе 16:23
23 И когато злият дух от Бога беше на Саул, Давид вземаше арфата и с ръката си. Тогава Саул се освежаваше и му ставаше добре, и злият дух се оттегляше от него. (NKJ)

Това несъмнено е освобождение. Погледнете:

Псалм 144:1
1 Благословен да е ГОСПОД моята Канара, който учи ръцете ми да воюват, и пръстите ми да се бият – (NKJ)

Ръцете на Давид бяха обучени за война и пръстите му за битка – духовна битка. Убеден съм, че той не отиваше в битка и да мушка враговете си с пръстите си. Когато той дърпаше струните на своята арфа, той вършеше духовно воюване. Спомнете си това когато следващия път вземете инструмента си да се покланяте и да хвалите Бога.

Духовна победа. Ние можем да пеем и да носим победа. Осия 2:15 заявява, че Израел ще пее в долината на Акор. Акор означава неприятност.

Ние знаем от Божието Слово, че Исус триумфира над смъртта, ада и гроба. Думата триумф означава:

2358 триамбеуо (three-am-byoo’-o);
от продължително смесване на основата на 2360; и производна от 680 (означаваща шумен ямб, пян в чест на Bacchus); да правя възклицателна процесия, т. е. (фигуративно) да завладея или (на староеврейски) да дам победа: KJV – (ставам причина) за триумф.

Знаете ли какво направи Исус когато ‘триумфира’ над ада? Той триумфира с песен! Сверете – възклицателна процесия! Исус излезе от ада пеейки! Той водеше процесия.

Какъв беше реда на процесията? Когато Давид носеше ковчега към планината Сион, той ходеше по пътя следван от музиканти и накрая свещениците носеха ковчега. Царя, после музикантите, после свещениците. Царя, Исус се възнесе и Той възстановява музикантите (Давидовата Скиния) така че свещениците (останалата част от човечеството – тези, които приемат Исус) да могат да последват. Обичам начина, по който Божието Слово изтъква своите истини в писанието!

Изход 15:1 започва със песен за Господа. Кой пееше?

Изход 15:1
1 Тогава Мойсей и децата на Израел изпяха тази песен на ГОСПОДА, и говориха, казвайки: „Ще пея на ГОСПОДА, защото Той триумфира славно! Коня и ездача му хвърли в морето! (NKJ)

Мойсей и децата на Израел. Събитията, за които те пееха току що се бяха случили. Това трябва да е била спонтанна песен! Те нямаха книга с химни или шрайфпроетори. Те не минаха през фотокопията. Това събитие току що се беше случило. Думите трябва да са били пяти спонтанно. Как всички те знаеха думите? Те не ги знаеха. Това беше антифонен от отклик. Някой може да пее един стих и другите да го повторят. Това е техила в действие преди управлението на Давид.

Напредващите сили са музикантите и певците в битка. Победата следва песента.

2 Летописи 20:22
22 И когато те започнаха да пеят и хвалят, ГОСПОД постави засади срещу амонците, моавците, и сиирците, които бяха дошли срещу Юда; и те бяха поразени. (NKJ)

Това беше техила, което те направиха. Какво с враговете в резултат на това? Дойде победа от пророческата песен.

Духовно приятелство: 
Пророческата песен ни носи близко до Исус. Ние пеем и даваме изразяването на Исус. Ние ставаме част от Неговите уста. Има по-голяма близост когато това стане. Той обитава всяка наша дума когато пеем пророческата песен. Той е Този, Който дава песента.

Духа в нас пее за обекта и извора на нашата любов. Той счупва робството и носи живота ни в място на свобода и във взаимоотношение с обекта на нашата любов. Обекта на нашата любов е Господа и нашите ближни. (Всички!) Исус е Господ и Той обитава в нас. Това означава, че  Той обитава в нашите братя и сестри, също. Ако станем по-интимни с Исус, ние ще станем по-интимни с нашите ближни.

Пророческата песен издига. Давид се насърчаваше с песни на избавление. Някои от най-мощните песни бяха когато Давид беше угнетен, подтиснат и/или обезсърчен. Тогава, точно от угнетението идваше победа.

Исая 48:10
10 Ето, аз те пречистих, но не като сребро; изпитах те в пещта на страданието. (NKJ)

Тази дума изпитах означава:’
бакхар- да избера, предпочета, реша за
а) (Qal) да избера
б) (Niphal) да бъда избран
в) (Pual) да бъда избран, да бъда подбран

977 бакхар (baw-khar’);
прост корен; всъщност, да изпитам, т. е. (като естествена последица от това) да избера:
KJV – приемлив, назначен, избран (избор), превъзходен, свързан, изискан.
***.бакхур. Виж 970.

Думата страдание означава:
6040 ‘оний (on-ee’);
от 6031; угнетеност, т. е. нещастие:
KJV – измъчван, неприятности

Дава ли това някаква светлина?

Свидетелства за Бог.
Духа на пророчеството е свидетелството за Исус. Псалм 92 говори за Бог и Неговата доброта. Този вид псалм все още излиза днес, ако ние се предадем да му позволим.

Страхопочитание:

Псалм 40:3
3 Той е поставил нова песен в устата ми – хваление към нашия Бог; мнозина ще видят и ще се боят, и ще уповаят на ГОСПОДА. (NKJ)

Очевидно това говори за страхопочитание, което идва поради ‘новата песен’. Когато хората виждат Божието присъствие в нас с демонстрация и сила, те ще благоговеят пред Бог и ще уповаят на Него и ще потърсят подслон под Неговата сянка.

Праведно живеене.
Следвайки същия стих ние виждаме, че ако неспасените чуят те ще бъдат обърнати, ако ние освободим Божията сила чрез новата песен. Ако позволим на Исус да ни консумира и да живее в нас, какво можем да направим освен да живеем праведен живот? Неговия праведен живот, не нашия.

Убеждение в сърцето

1. Когато хората видят реалността на нашия Бог разкрита в нас със сила и слава, техните сърца ще се обърнат към свят страх от Бог.

1 Царе 10:5-6 е историята на Саул срещащ пеещите пророци. Саул беше променен от пророческата песен.

Троицата пее. Всички три личности в Божеството са певци.
Софоний 3:17 Отец пее
Евреи 2:12 Исус пее
Учене и увещаване в духовни песни: Святия Дух пее

Ранната църква беше родена от поклонението в синагогата. Талмуда заявява, че хората трябва да изговарят хвала преди молитва. Ранната църква следваше това.

Талмуда беше колекция от книги и коментари събрани от юдейски равини от 250-500 сл. Хр. Еврейската дума Талмуд означава ‘изучаване’ или ‘наука’. Това е подходящо заглавие за произведение, което е библиотека на юдейската мъдрост, философия, история, легенда, астрономия, диетични закони, научни дебати, медицина, и математика.

(от Илюстровани Библейски Речник на Нелсън)
(Copyright © 1986, Thomas Nelson Publishers)