Съдържание Цялата книга на една страница

Глава четиридесет и пета – „Охел” от козина

Изход 26:7

Мястото за срещане

 

Завесата от бял лен беше първия пласт, който висеше от дъските. Следващия пласт беше направен от черна козина, която беше изпредена и изтъкана от жените на Израел (Изход 35:26). Тази козя вълна беше взета от същите кожи, с които те направиха своите палатки. На еврейски тази завеса беше наречена „охел”, което означава, че скинията беше видяна като палатка. Като такава, тя беше място за срещане с народа Му (1 Летописи 6:32).

goden_12

В Изход 26:7 се казва, че завесата е палатка над скинията или охел над мишкан. Мойсей трябваше да съедини двете части на палатката заедно (Изход 26:11). Това беше мястото за пребиваване на Бог (скиния) и място за срещане за Израел (палатка). Еврейския език използва тези две различни думи. В Новия завет Йоан говори за Исус и в 1:14 казва: „Словото стана плът и пребиваваше между нас”. Това означава, да живее в палатка или в лагер; да живее, както Бог живееше в древността в скинията.

Завесите от препредена козина бяха толкова широки, колкото ленените, но бяха по-дълги с два лакътя – 30 лакти. Също така вместо десет, те бяха единадесет; пет от задната страна и шест от предната. Пет и шест са числата на благодат и човек; Божията благодат свързана с човешката нужда. Те бяха съединени над завесата, но сега се използваха бронзови петелки, които напомнят за съд. Козите не бяха смесени със злато. Грехът винаги е осъждан и никога не е прославян.

Единадесетата завеса беше провесена два лакътя над предния вход и прегъната обратно, така че се виждаше ясно от предната част. Исус също можеше да се види ясно като жертва за грях, по време на последните три години от 33-годишния Му живот.

За тези, които влизаха в Светото място, тази единадесета част от завесата им напомняше за голямата цена, която беше платена от техния Изкупител, за да осигури вход за тях. Тази завеса сочеше към Христос като великата жертва за грях, за Своя народ.

Когато Израел се събираше за празнуването на седемте годишни празници, пет пъти козата беше единственото животно, което беше използвано при жертвата за грях (Числа 28:16 – 29:40).

1.Сборния празник на пасха и безквасни хлябове.

2. Празника на седмиците (Петдесятница).

3. Празника на тръбите

4. Денят на умилостивението (Телето беше за първосвещеника и свещениците. Козела и козела за отпущане бяха за греха на народа).

5. Празника на шатро разпъването.

При шест други случаи се изискваше коза като жертва за грях:

1. Когато водач съгрешеше (Левит 4:22).

2. Когато някой  обикновен човек съгрешеше (Левит 4:27).

3. По време на посвещаването на свещеник (Левит 9:3).

4. При посвещаването на светилището (Числа 7:16).

5. Когато не се спазваше всичко, което Бог беше заповядал (Числа 15:24).

6. Жертвата за грях в началото на всеки месец (Числа 28:1-15).

В двете посочени групи, това животно се използваше в 11 жертви. Бог ще пребивава там, където проблема с греха е разрешен.

Козелът може да бъде видян там, където има връзка с грях и измама. В историята, записана в Битие 27, Ревека, която обичаше Яков, чува, че Исак ще благослови Исав. Ревека искаше това благословение за Яков. Използвайки месото на коза, за да подлъже Исак и козината, за да го измами и дрехите на Исав, за да заблуди чувството му за мирис, тя успява да получи за Яков благословението, което принадлежеше на Исав. Двадесет и една години по-късно тази измама все още кара Яков да се страхува за живота си. Нощта, преди да се срещне отново с брат си Исав, той се бори с един ангел и казва: „Няма да те пусна докато не ме благословиш” (Битие 32:26). Промяната на името му от „измамник” или „мошеник” на „един, който остава с Бог” е свидетелство за променен живот.

Наследственото естество на греха се предава от едно поколение на друго. Наследниците на Яков ревнуваха неговата благосклонност към Йосиф и продадоха своя сънуващ брат на търговците, които пътуваха към Египет. Неговата пъстра дреха беше потопена в кръвта на коза и представена пред баща им като тяхната версия за смъртта на Йосиф, като причинена от диво животно (Битие 37:31). Божията цел не трябваше да бъде променена от човешката измама. Сънищата на Йосиф се изпълниха буквално в Египет. Неговата одежда като втория високопоставен в Египет изискваше подчинението на всеки, включително и на братята му. Неговата власт сега можеше да нареди „онзи в когото се намери чашата той ще ми бъде роб”(Битие 44:17). Това е много важно изказване на Йосиф, който е предназначен да бъде тип на Христос, тъй като участващите в Господнята вечеря също са обявени за слуги на живия Бог (Йоан 13:6).

Наскоро, след като стана зет на Саул, Давид се предпази от копието на Саул, с което той искаше да го убие, а Михала му предложи да избяга през прозореца. Тя постави семейния идол в леглото и завивка от козя козина на главата му, и каза на Сауловите слуги, че той е болен. По-късно тя каза на Саул, че Давид се е опитал да я убие (1 Царе 19:11-17).

Във всяка една от тези истории има достатъчно причини за принасянето на коза в жертва за грях. Но нашата тема е завесата от козя козина, а не жертвата. Така че аз ще приключа тази глава с една илюстрация, която Исус представи за козите.

В Матей 26:33 Исус сравнява овците с козите. Той сравнява козите с тези, които не го разпознаха в тези, които бяха гладни, жадни, които бяха странници и голи, болни и в затвор. Исус не изпрати своите последователи само по пътищата и кръстопътищата, за да търсят тези хора, но самия Той отиде да ги потърси. Яков казва, че чистата и неопетнена религия посещава сираците и вдовиците в техните нужди. Най-големият грях на гордост във всички хора е неуспеха им да разпознаят Исус в тези, в чийто живот изглежда, че Неговите благословения на преуспяване отсъстват. Исус не само се идентифицира с тези хора, но също така Той беше направен грях за тях. Тези, които знаят това за него го разпознават в Охел, покривало от обикновена козина, като място за среща на хора в нужда със светия Бог. В Него няма измама. Можем да му дадем своето доверие.