Съдържание Цялата книга на една страница

Глава тридесет и първа – Измамвайки други

Левит 6:1-7

Пет примера за престъпление

Опрощение и възстановяване са важни за Бог, тъй като без тях не може да има признание за грях и Неговия закон остава нарушен.  Бог е еднакво загрижен за нарушените правата на човека. Личната опитност на прощение в живота на Павел му дава сила да пише до Галатяните. „Братя даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен” (Галатяни 6:1)

Неспазване на доверие

Левит 6:2

Това се отнася за човек, който измамва друг човек за нещо, което му е поверено (Левит 6:2). Всяко нещо, което ти е поверено, управление на имение, книга или предмет.

В 1 Тимотей 6:20 Павел използва следните думи за да предаде това значение: „О, Тимотей, пази това, което ти е поверено.” Също така той пише до църквата в Рим: „Защото даровете и призванието от Бога са неотменими” (Рим. 11:29). Те са ни дадени от Бог. Ние сме отговорни за използването им в служба за другите. Всяко отричане, че сме ги получили или невнимание при пазенето и използването им е престъпление в Божиите очи. Вършенето на неправда срещу ближния е вършене на неправда срещу Бог.

Всяко обещание, което даваме в живота си е важно. Обещанието е задължение, което ограничава свободата или действията ни. Аз не мога да продължа да следвам моя собствен път и моите удоволствия, и да говоря моите собствени думи пред Бог и хората. Не забравяйте предупреждението от Еклисиаст 5:4-6.

 Нечестност при партньорство или приятелство

Левит 6:2

Това се отнася за сделки в живота, които изглеждат законни, но всъщност са егоистични. Пример от нашето време е фразата: „Аз имам право”, но го имаш за сметката на някой друг.

В Лука 19:2 се споменава за човек на име Закхей, началник на бирниците. Той имаше законното право да събира данъци, но също така и навика да взема повече от определеното. Божият морал е по-висок от това. Както Павел казва: „със смирение нека всеки счита другия по-горен от себе си” (Филипяни 2:3).

Това е относно други, които не трябва да изпълняват нашите задължения в живота или в работата ни дори когато заемаме ръководна позиция над тях.

Относно правителството трябва да има съзнателно спазване на правилата, законите за търговия и данъците.

Във 2 Царе 24:24 е записано как Давид купува нивата от Орна, опитвайки се да спре епидемията, която е причинил с преброяването на народа. Тя е предложена на Давид безплатно, но той казва: „Не, но непременно ще я купя от тебе за определена цена; защото не ща да принеса на Господа моя Бог всеизгаряния, за които не съм похарчил.” Преброяването не струваше нищо на Давид, той беше изпратил Йоав, който преброяваше в продължение на девет месеца. Седемдесет хиляди души умряха, поради това, което Давид направи. Това е дело на голяма несправедливост в отношенията между Давид и Израел, злоупотреба с позицията му на цар.

 Вземане чрез насилие

Левит 6:2

Това не е ограничено само до явно нападение, побой и кражба. Съществуват властни хора, които налагат своята воля, упражняващи власт, независимо от съвестта на другите. Може да си представим войните и лагерите на смъртта, политическите и религиозни идеологии, дори побойника в училището или бандите в града. Това са случаи, в които подтисничеството, бедите или властта засягат слабите, като Ахав, който открадна лозето на Навутей (3 Царе 21).

 Измама – Подтисничество чрез измама.

Левит 6:2

Евреинът беше виновен в измама, когато преминавайки покрай лозето на съседа си изядеше повече грозде от неговото, отколкото ако ядеше от своето. Това може да бъде приложено към подкупване хора да гласуват, претоварването им с работа или удължено работно време, без да им се заплати според обещанието (Яков 5:4).

Големият змей от Откровение 12:3 потиска хората от всеки народ чрез измама още от времето, когато излъга Адам и Ева. Помислете за всички дадени обещания, пораждайки очакване и надежда в хората, които след това не са били изпълнени. Колко успешно действа той като използва само една част от Писанията, за да унищожи другата? В Матей 23:13-36 Исус представя серия от осем „Горко” за погрешно използване на Писанията и потискане на народа с измама, след което в ст. 37-39 им напомня за последиците от това.

Задържане на намерени неща

Левит 6:3

Не трябва да намираме радост в загубата на други, мислейки, че това, което са изгубили няма да им липсва. Трябва да направим всичко възможно да намерим притежателя на изгубеното. Всяко нещо, което Сатана е намерил и има власт над него, той няма да го отстъпи лесно. Той обикаля наоколо като ревящ лъв, търсещ да унищожи някого (1 Петрово 5:8). Колко лесно е да се пристрастим към нещо и колко трудно е да отвикнем от него!

В Изход 20:5-6 Бог казва за себе си „…Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата … а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.” Изкривените истини, с които сме съгласни да живеем, са тези, които Бог въздава на третото и четвърто поколение.

Бог е много ревностен, когато управлява правата на човечеството. Неговото изискване за възстановяване в Изход 22:1, 4 показва, че Той ще поддържа нарушените си права до самия край. Честта на Неговия закон ще бъде възстановена. „Глупците се смеят над греха, а всред праведните има благоволение” (Притчи 14:9).

Андрю Бонар казва: „Тези, които не се страхуват от бурята, не отиват в скривалището. Петър обичаше възкресения Христос, който го освободи от товара на неговото отричане. Ангелът на смъртта в Египет, накара Израел да оцени кръвта върху стълбовете на вратата.”

Ако Исус не беше задоволил напълно светия закон чрез активно послушание и не заплати една пета чрез своето пасивно послушание по време на процеса и разпъването Му, това щеше да ни остави без изкупителна благодат.