Съдържание Цялата книга на една страница

Глава петдесет и пета – Светилникът със седемте светила

Изход 25:37

Седемте духа на Бог

 

Седемте светила на светилника дават една светлина. Тази светлина може да бъде разбита на седем различни цвята. Както пъпката на бадема свидетелства за идващия плод, също така естествената светлина на един светилник в Святото място свидетелства за светлината в небето.

Тя също свидетелстваше за светлината на седемте духа, които стояха пред Божия трон. „И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове” (Откровение 4:5). Тези светила са идентифицирани в Исая 11:2. Те отговарят не само на светилника, но също така на седем различни компонента в скинията.

Светилникът

Седемте духове

Приложение в скинията

Стеблото

Божият Дух

Ковчега на свидетелството

Божието присъствие разположено на опръсканото с кръв умилостивилище, като пазител на закона.

Първата двойка

Дух на мъдрост

Вход за покаяние

и

Чрез това, което Той направи, ти си в Исус Христос, който стана за нас мъдрост от Бог.

разбиране

Олтар за изкупление

Да разберем пълното и завършено дело на изкупление. Умит в кръвта, спасен по благодат чрез вяра.

Втората двойка

Дух на съвет

Умивалник на освещение

и

Словото, което съветва, инструктира, напътства, поправя, умива и подновява умовете ни.

сила

Маса с хляб

Наслаждавайки се на Исус, хляба от небето. Подкрепени чрез присъствието Му и подсигурени чрез Неговата слава и име. Място на нашето общение и връзка в личността на Христос.

Третата двойка

Духът на познание

Светилник

и

Пребивавайки в Исус, небесната светлина, в която вървим. Познавайки дара на Духа, службата на Сина и одобрението на Бащата. Мястото на нашето общение и единство в тялото от вярващи.

страх от Господ

Кадилен олтар

Да се молим със смирение за изгубеното човечество. Апелиране към Божия характер от дълбочината на сърцата си. Постоянство в молитва в смирението на Христос

 

Съществува трети вид светлина, когато Духа взема от Исус, „светлината на света” и я разпределя между всички части от Неговото тяло, църквата. Това означава да им се даде сила в живота и службите им, когато продължават да са светлината на света.

В 1 Коринтяни 12:4-6 Павел пише: „има различни дарби, но Духа е същия” (ст. 4). Духът е, който ги дава. „Има различни служби” но Господ е същия” (ст. 5). Господ е този, който ги напътства. „Различни са действията, но Бог е същия, Който върши всичко във всички” (ст. 6). Бащата е този, който им дава сила.

В писмата до различните църкви, Павел споменава различни дарби, които се използват или са даден на църквата. В Римляни 12:6-8 ние виждаме кои са те: 1) пророчество; 2) служба; 3) поучение; 4) насърчение; 5) увещание; 6) ръководство и 7) милост. В 1 Коринтяни 12:4-11 той добавя: 8) мъдрост; 9) познание; 10) вяра; 11) лекуване; 12) чудеса; 13) разпознаване; 14) говорене на езици; 15) тълкуване. В Ефесяни 4:11 той добавя: 16) апостолство; 17) помощ; 18) ръководство. В Ефесяни 4:11 той добавя: 19) евангелизиране и 20) пасторство. В 1 Колосяни 7:7 той добавя: 21) въздържане от женитба; а Петър добавя 22) гостоприемство в 1 Петрово 4:9-11.

Както имаше 22 комплекта от бадемови пъпки, цвят и плод на светилника, тук виждаме 22 дарби, които са споменати. Дарби като мъдрост, познание, различаване ни помагат „да знаем”. Дарби като служба, подпомагане и гостоприемство ни помагат „да правим”. Дарби като пророчество, поучение и евангелизиране ни помагат „да говорим”.

Тяхната цел е да заздравяват и назидават църквата и да разширяват свидетелството и службата на църквата.

Това илюстрира, че това тяло има много части. Съществува голямо разнообразие в единството, а също така и независимост. Ако даровете не са използвани с „любов”, тогава аз „не струвам за нищо” (1 Коринтяни 13:1). „Аз съм нищо” (ст. 2) и „не ме ползва” (ст. 3).

Друго значение на думата „бадем” на еврейски е да съм „нащрек”, „бдителен” или „очакващ”. Тези значения трябва да бъдат приложени към употребата на нашите дарби, служби и обещания на Бог.