Съдържание Цялата книга на една страница

Глава петдесет и осма – Тамянът

Изход 30:34

Поддържа пълно одобрение

 

Първото нещо, което Бог казва на Мойсей за кадилния олтар е относно неговото предназначение. Да направиш олтар като място за изгарянето на тамяна (Изход 30:1). Бог осигури място за ходатайство, близо до Себе Си. Тук Исус, който ме обичаше ме потърси, изкупи и се възнесе при Бащата, за да се застъпи за мен с аромата на своите съвършенства. Там „от дясно на Бог” (Римляни 8:34) Той е „коронясан със слава и чест” (Евреи 2:7). Това е причината за короната на върха на олтара.

Исус не е там, за да посредничи за завършване оправданието на вярващия, но да ни поддържа в мястото на съвършено приемане. „Затова може да спасява съвършено тези, които идват при Бог чрез него” (Евреи 7:25). „Няма друго име под небето, дадено между човеците, чрез което можем да се спасим” (Деяния 4:12).

Корей мислеше, че може да промени това. В Числа 16 той претендира за еднаква близост до Бог, както Аарон. След като Корей не беше избран като тип за великия първосвещеник, който трябваше да дойде, той се превърна в съд, чрез който Бог доказа Своето неодобрение. Всички, които бяха свързани с тези, които отхвърлиха Божия избор за първосвещеник, бяха погребани живи.

На следващия ден (Числа 16:41), Израел продължи да мърмори и Бог изпрати язва всред тях. Язвата спря, когато Аарон застана между мъртвите и живите с тамян (Числа 16:48). Това беше сянка на начина, по който Исус щеше да посредничи за Своя народ.

Тези, които искат да бъдат свещеници за себе си ще загинат като Корей и останалите 15 000 души. В 1 Йоан 2:1 се казва:ние имаме адвокат при Бащата; Исус Христос праведния”.

Никой друг освен свещениците нямаше право да се докосва до тамяна. Цар Оса се опита и умря, както Корей.

Огънят за изгаряне на тамяна беше взет от жертвения олтар (Левит 16:12; Числа 16:46) където е била изгорена жертвата за грях. Делото на посредничество е основано на делото за изкупление.

„Нашият първосвещеник не умолява за благословение, което Неговата кръв не е изкупила и изисква само Божествено правосъдие за греховете, които е изкупил. Благословението, за което Той посредничи е според Божията оценка за живота, който Той дава. „Аз те прославих на земята, като извърших делото, което Ти ми даде да върша” (Йоан 17:4). Това е основата на която всичките Му молби са основани” – казва Артър Пинк.

Подрязването и запалването на светилника сутринта и вечерта винаги беше придружено с изгарянето на тамян. Службата на светлината на света е резултат от службата на посредничество.

Исус представя своите съвършенства пред Бащата, като основа за своето искане. В контраст с това, нашите молитви са много погрешни, защото не знаем как да се молим, нашето поклонение не е това, което трябва да бъде, така че ние трябва да застанем пред Бащата само заради Христовите заслуги.

Пророк Михей разбираше това, когато каза: „Ще нося гнева на Господа, защото съгреших пред Него, докато отсъди делото ми и извърши съд над мене, като ме изведе на светло; тогава ще видя правдата Му” (Михей 7:9).

Свидетелството на Йов пред Елифаз, дълго време преди Михей беше: „Ето сега свидетеля ми е в небесата и свидетелството ви във височините” (Йов 16:19). Неговия отговор към Валдад беше: „Защото зная, че е жив Изкупителя ми и че в последното време ще застане на земята” (Йов 19:25).

Горенето на тамян беше постоянно (Изход 30:8). Както огъня на олтара гореше непрекъснато, и миризмата на тамяна винаги се издигаше, така и Той живее непрекъснато, за да се застъпва за нас. Тъй, както Той се моли непрекъснато, така и ние трябва да правим това, за да бъдат молитвите ни съвършени пред Него.

В Изход 30:34-38 са споменати съставките за тамяна; ливан, стакти, оникса, галбан. От всяко от тях трябваше да се вземе равна част, и тамяна трябваше да бъде приготвен от мировареца, подсолен, чист и свят, и не трябваше да бъде използван или дупликиран за който и да е друг човек в Израел.

Само Исус е съвършено способен да обедини нуждата на човека и изискванията на Бог. В отношение към Бог Той беше праведен без какъвто и да е компромис, и в същото време изключително грижовен към хората. Той беше верен в послушанието си към Своя Баща, без значение как хората отговаряха или реагираха, и в същото време Той беше изпълнен със състрадание към грешниците. Той отхвърли злото и човешките традиции и в същото време беше търпелив към невежите. Той притежаваше цялото величие и достойнство на Бог, и в същото време – смирен и покорен, като въплътен човек. Никой не е имал такива съвършени пропорции в характера си.

Поради това тамянът трябваше да бъде така ароматен (Изход 30:7). Той свидетелства за приемането на Христовото посредничество от Бащата.

Тамянът също беше чист (Изход 30:35). Нищо от греховната човешка плът не може да допринесе за делото на посредничество на Изкупителя. Без Исус като Посредник няма достъп до Бащата.

Тамянът беше пресвят (Изход 30:36). Делото на Исус в небето е свързано със смирено послушание.

Изгарящият въглен, който поглъщаше жертвата и след това изгаряше тамяна, беше занесен до устните на Исая, за да погълне неговата неправда. „Горко ми” сега беше заменено с: „Ето ме, изпрати мен” (Исая 6:5-8).