Съдържание Цялата книга на една страница

Глава пета – Каква е вестта?

Изход 25-30

 Човекът се нуждае от това, което Бог осигурява

 

Когато греха успя да помрачи Божия образ в човека, Бог дойде, за да потърси човека и Той все още го търси (Йоан 6:44). След като плътския човек не вижда, че има нужда от Бог, той не го търси. Той предпочита да се крие зад общата благодат, която Бог дава на човека. Общата благодат е като манната. Всички хора я събираха и се хранеха от нея и понякога я одобряваха.

Но в святото място Бог снабди човека с друг вид храна. Тези, които служеха в храма имаха привилегията да се хранят с „хляба на присъствието”.  Това е по изобилно осигуряване на близост до Бог, отколкото общата благодат. Това е привилегия, на която се радват тези, които разбират собствената си нужда от това, което Бог осигурява.

Инструкциите, които Бог даде на Мойсей, за построяването на скинията откриват, че те се нуждаеха от Божествено осигурен посредник, който щеше да им говори истина и благодат.

Те се нуждаеха от изкупление чрез невинна жертва, която осигуряваше път за достъп чрез проливането на кръв.

Те трябваше да знаят термините на заветната връзка, за да могат да следват смирено своя Бог.

Те се нуждаеха от умилостивилище, където сам Бог щеше да изпълни закона и да защитава неговото съвършенство.

Те трябваше да разберат, че светостта и славата на ЯХВЕ беше наблюдавана от херувимите.

Дори когато оправдаваше грешниците, те трябваше да са запознати с откровението за Божия характер, Неговата омраза към греха и неговата правда в осъждането на греха.

Те трябваше да разберат, че Бог беше светлина и че скинията беше място на светлина.

Те трябваше да направят разлика между светлината в двора, която беше естествена слънчева светлина и светлината в Святото място, която идваше от светилника, Исус, светлината на света. След това следваше светлината на Пресветото място, която беше славата на ЯХВЕ.

Така че скинията представяше това, което Бог беше подсигурил за всички тези нужди:

  • Пътят към правдата е илюстриран при вратата.
  • Средствата за изкупление са илюстрирани при жертвения олтар.
  • Измиването на освещението е илюстрирано при умивалника.
  • Святото място за освещение е илюстрирано при масата с присъствените хлябове.
  • Святото място за осветляване е илюстрирано при светилника.
  • Святото място за посредничество е илюстрирано при кадилния олтар.
  • Пресветото място за милост и благодат е илюстрирано при ковчега на завета, мястото за пребиваване на Бог и защитник на закона.

Редът, по който скинията беше представена на Мойсей, започва от умилостивилището в Пресветото място и продължава в посока на хората извън вратата.

Човекът е този, който се нуждае от достъп до умилостивилището, така че пътя на грешника е от към вратата, през двора до Пресветото място, от мястото на грях, до съвършенство, от благодат към слава.

Следващият списък не е предназначен да изброи всичко в детайли, но е предназначен да илюстрира, че Исус е повече, отколкото някой, който само умря за нас. Бог предназначи това да бъде построено и да бъде използвано от вярващия.

Ние бъркаме, когато се опитваме да поставим ударението само на някои от службите на Христос над останалите. Правейки това ние се превръщаме в жива измама. Исус от скинията не е супермаркет. На нас не ни е дадена свободата да избираме само това, което ни харесва и да пренебрегваме останалото.

 

Първо е представено това, което е дадено на човека в Исус Христос


Тип на Христос

Осигуреното от Христос за вярващия

Изход 25:10: Ковчегът

 

Христовата слава
Изход 25:17: Умилостивилището над закона Христовото правосъдие
Изход 25:23: Трапезата с хляба Христовата наслада
Изход 25:31: Светилникът Христовото просвещение
Изход 26:1: Завесите Христовият характер
Изход 26:15 Дъските – злато Христовата Божественост

             – дърво

Христовата човешка природа
Изход 26:19 Сребърните подложки Христовото изкупление
Изход 26:36 Завесата Христовите предупреждения
Изход 27:1 Бронзовият олтар Христовото спасение
Изход 27:9 Завесите на двора Христовата правда
Изход 27:16 Вратата Христовата покана
Изход 27:17 Бронзовите подложки Христовата присъда

 

След това Той осигурява за човека посредничеството на свещениците, за да той може да се завърне с Него в святото място.

Изход 27:20 Чистото маслинено масло Христовият Дух
Изход 28:1 Облеклото на свещениците Христовата позиция
Изход 30:1 Кадилният олтар Христовото посредничество
Изход 30:17 Умивалника за дневно измиване Христовото освещение
Изход 30:22 Маслото за помазване Христовия авторитет
Изход 30:34 Тамяна за поклонение Христовото приемане