Съдържание Цялата книга на една страница

Глава двадесет и седма – Представяне на кръвта

Левит 6-7

Безпомощно предаване; Преизобилни привилегии

 

Относно жертвата за грях се казват три пъти повече неща, отколкото за останалите жертви. В тези страници ни се представят три примера, които илюстрират определени области на нашето незнание нуждаещи се от откриващата светлина на Бог. Тези илюстрации са представени малко по-късно.

Размишлявахте ли върху това, което се каза преди, как живота на човек, който е представен чрез кръвта е занесен в съд, в Святото място, в присъствието на Бог? Този живот трябваше да бъде представен пред Бог чрез Изкупител, който не само ви изкупи, но се застъпва за вас въз основата на собствените си заслуги и съвършен живот, а не върху вашите добри дела.

Вие само трябваше да дойдете, да се доверите на този Изкупител и да Му вярвате, тъй като: „моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус” (Филипяни 4:19).

Едно от богатствата на славата е великото дело на благодат, което е представено чрез живота и кръвта на Исус Христос. Никой друг, освен човек, обезпокоен и обременен от греха не може да се наслади на постоянното представяне на кръвта при олтара, защото това е, което Бог каза, че прави.

Тя донася прощение. Тя освобождава виновния от тежестта на греха. „…чрез Него се проповядва на вас прощение на греховете” (Деяния 13:38).

Тя донася избавление. Тя е дадена щедро и не може да бъде закупена. „В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, опрощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат” (Ефесяни 1:7).

Тя донася очистване. Има очистване за всички тези, които са били омърсени от миналия им живот в грях, от неговия срам и господство. „Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исус (Христос) ни очиства от всеки грях” (1 Йоан 1:7)

Тя довежда оправдание. То защитава обвинения от наказанието на греха. „Много повече, прочее, сега като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него” (Римляни 5:9).

Тя довежда освещение. Няма нужда от опити за спасение чрез добри дела. „Затова и Исус, за да освети людете чрез Собствената Си кръв, пострада вън от градската порта” (Евреи 13:12).

Тя донася мир с Бог. Тези, които бяха разделени преди, сега са примирени. „Защото Отец благоволи … чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст” (Колосяни 1:19-20).

Тя донася достъп до Бог. „…вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос” (Ефесяни 2:13).