Съдържание Цялата книга на една страница

ЧАСТ IV: ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

И сега с фученето на сприя
яви се колесницата на Бога, с гъста жар
пламтяща, с колела едно във друго и без впряг,
самата пълна с дух подвижен, ала в съпровод
от четворица херувими с образи четворни,
с крила и със снаги, осяти – сякаш със звезди –
с безброй очи, с безброй очи и върху колелата
берилови със шеметни огньове помежду им,
а пък над тях – кристален свод и върху него – трон,
изсечен от сапфир, изпъстрен цял с небесно-чист
янтар и с всички багри на дъждовната дъга.
На него той, въоръжен с доспехи от урим
сияен, изработени в божествена направа,
се изкачи, от дясната страна до него седна
Победата орловокрила, а лъкът висеше
на хълбока му и колчанът с мълнии тризъби,
и яростно около него се кълбеше дим,
изригваха безброй огньове и искри страхотни.

Джон Милтън, Изгубеният рай [6.749-66]
превод проф. Александър Шурбанов
София: изд. „Народна Култура“ 1981

Спасителят работи мощно сред хората, всеки ден Той невидимо убеждава множества хора по целия свят, както в гръкоговорящия свят, така и извън него, да приемат Неговата вяра и да бъдат покорни на Неговото учение. Може ли някой пред всичко това все още да се съмнява, че Той е възкръснал и живее, или че по-скоро Той Самият е Животът?

Св. Атанасий, За въплъщението [30]