Съдържание Цялата книга на една страница

ЧАСТ III: БЛАГОВЕСТИЕТО НА ЦАРСТВОТО

Тогава в небеса небесни ще възлезе той
с победа, тържествувайки през целия ефир
над свои врагове и твои; там ще разгроми
змията – княз на въздуха, през цялото й царство
в окови ще я повлече и там ще я заточи.
И тъй ще встъпи в славата сияйна, и отново
отдясно редом с Господа ще седне, извисен
над всички имена небесни.

Джон Милтън, Изгубеният рай [12.451-58]
превод проф. Александър Шурбанов
София: изд. „Народна Култура“ 1981

Нашият Господ Исус Христос, Който пое върху Себе Си да умре за всички, протегна ръцете Си не някъде към земята надолу, а нагоре във въздуха, за да може Спасението извършено на Кръста да бъде показано на всички хора навсякъде: унищожавайки дявола, който действува във въздуха: и за да освети пътя ни към Небето, и да го освободи.

Св. Атанасий, Писма [xxii]