Съдържание Цялата книга на една страница

ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ

Книгите са важни при израстването на всеки християнин във вярата. Настоящата книга по никакъв начин не е последната дума по предмета; ако е въобще нещо, тя е само началото. Изброил съм книги, които трябва да бъдат полезни за онези, които желаят да се впуснат в по-задълбочено изучаване. Много от тях са били важни в моето собствено разбиране на есхатологията. Списъкът със сигурност не е завършен (например, би могла с основание да бъде прибавена една обширна част по църковна история), но основата е тук. Това, че изброявам някоя конкретна книга, не представлява пълно одобрение на нейното съдържание, но вярвам, че тези трудове като цяло си струват да бъдат прочетени от всеки сериозен изследовател на Писанието.

Господство: Теология и приложения

St. Athanasius. On the Incarnation. Translated and edited by Sister Penelope Lawson, C. S.M.V. New York: Macmillan Publishing Company, 1946.

Bark, William Carroll. Origins of the Medieval World. Stanford: Stanford University Press, 1958.

Berman, Harold J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, A: Harvard University Press, 1983.

The Book of Psalms for Singing. Pittsburgh, PA: Board of Education and Publication, Reformed Presbyterian Church of North America, 1973.

Brown, Peter. Augustine of Hippo. Berkeley: University of California Press, 1967.

Chilton, David. Productive Christians in an Age of Guilt-Manipulators. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, third ed., 1985. Книгата е преведена на български: Дейвид Чилтън, Производителните християни във века на манипулаторите чрез вина.

De Graaf, S. G. Promise and Deliverance. Four vols. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, 1977-81.

DeMar, Gary. God and Government. Three vols. Atlanta: American Vision Press, 1982, 1984, 1986.

Hodge, Archibald Alexander. Evangelical Theology: A Course of Popular Lectures. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1976.

Howard, Thomas. Evangelical Is Not Enough. Nashville: Thomas Nelson, Inc., 1984.

Jordan, James B. The Law of the Covenant. Tyler, TX: Geneva Ministries, 1984.

________. The Sociology of the Church. Tyler, TX: Geneva Ministries, 1986.

MacGregor, Geddes. Corpus Christi: The Nature of the Church According to the Reformed Tradition. Philadelphia: The Westminster Press, 1958.

Marshall, Peter, and Manuel, David. The Light and the Glory. Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Co., 1977.

Nisbet, Robert. History of the Idea of Progress. New York: Basic Books, Inc., 1980.

North, Gary. Backward, Christian Soldiers? An Action Manual for Christian Reconstruction. Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1984.

________. 75 Bible Questions Your Instructors Pray You Won’t Ask. Tyler, TX: Spurgeon Press, 1984. Превод на български: Гари Норт, 75 библейски въпроса.

________. Unconditional Surrender: God’s Program for Victory. Tyler, TX: Institute for
Christian Economics, 1983. Превод на български: Гари Норт, Безусловна капитулация.

________. ed. The Journal of Christian Reconstruction, Vol. HI, No. 2 (Winter, 1976-77): Symposium on the Millenium.

________. ed. The Theology of Christian Resistance (Vol. 2 of Christianity & Civilization). Tyler, TX: Geneva Ministries, 1983.

________. ed. Tactics of Christian Resistance (Vol. 3 of Christianity & Civilization). Tyler, TX: Geneva Ministries, 1983.

Paquier, Richard. Dynamics of Worship: Foundations and Uses of Liturgy. Philadelphia: Fortress Press, 1967.

Rushdoony, Rousas John. The Foundations of Social Order: Studies in the Creeds and Councils of the Early Church. Fairfax, VA: Thoburn Press, [1968] 1978.

________. The Institutes of Biblical Law. Phillipsburg, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1973.

Schlossberg, Herbert. Idols For Destruction: Christian Faith and Its Confrontation with American Society. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1983.

Thoburn, Robert L. The Christian and Politics. Tyler, TX: Thoburn Press, 1984.

Van Til, Cornelius. The Defense of the Faith. Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., [1955] third rev. ed., 1967.

Wallace, Ronald S. Calvin’s Doctrine of the Christian Life. Tyler, TX: Geneva Ministries, [1959] 1982.

________. Calvin’s Doctrine of the Word and Sacrament. Tyler, TX: Geneva Ministries, [1953] 1982.

Warfield, Benjamin Breckinridge. Biblical and Theological Studies. Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1968.

Wines, E. C. The Hebrew Republic. Uxbridge, A: American Presbyterian Press, 1980.

Тълкуване на Библията

Brinsmead, Robert D. The Pattern of Redemptive History. Fallbrook, CA: Verdict Publications, 1979.

Caird, G. B., The Language and Imagery of the Bible. Philadelphia: The Westminster Press, 1980.

Farrer, Austin. A Rebirth of Images: The Making of St. John’s Apocalypse. Gloucester, MA: Peter Smith, [1949] 1970.

Jenkins, Ferrell. The Old Testament in the Book of Revelation. Grand Rapids: Baker Book House, [1972] 1976.

Kaiser, Walter C., Jr., Toward an Old Testament Theology. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978.

Kline, Meredith G. Images of the Spirit. Grand Rapids: Baker Book House, 1980.

________. Kingdom Prologue. Two vols. Privately printed syllabi, 1981, 1983.

Martin, Ernest L. The Birth of Christ Recalculated. Pasadena, CA: Foundation for Biblical Research, 2nd ed., 1980.

________. The Original Bible Restored. Foundation for Biblical Research, 1984. Pasadena, CA;

________. The Place of Christ’s Crucifixion: It’s Discovery and Significance. Pasadena, CA: Foundation for Biblical Research, 1984.

Terry, Milton S. Biblical Hermeneutics: A Treatise on the Interpretation of the Old and New Testaments. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1974.

Vos, Geerhardus. Biblical Theology: Old and New Testaments. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1948.

Есхатологични изследвания

Allis, Oswald T. Prophecy and the Church. Grand Rapids: Baker Book House, [1947], 1955.

Boettner, Loraine. The Millennium. Phillipsburg, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., [1957] rev. еd., 1984.

Brown, David. Christ’s Second Coming: Will It Be Premillennial? Grand Rapids: Baker Book House, [1876] 1983.

Campbell, Roderick. Israel and the New Covenant. Tyler, TX: Geneva Divinity School Press, [1954] 1983.

Fairbairn, Patrick. The Interpretation of Prophecy. London: The Banner of Truth Trust, [1856] 1964.

Kik, J. Marcellus. An Eschatology of Victory. Nutley, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1971.

King, Max R. The Spirit of Prophecy. Warren, OH: Max R. King, 1971.

Murray, Iain. The Puritan Hope: Revival and the Interpretation of Prophecy. London: The Banner of Truth Trust, 1971.

Ridderbos, Herman. The Coming of the Kingdom. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, [19621 1978.

Rushdoony, Rousas John. God’s Plan for Victory: The Meaning of Postmillennialism. Fairfax, VA: Thoburn Press, 1977.

________. The Biblical Philosophy of History. Nutley, NJ: The Presbyterian and Reformed Publishing Co., [1969] 1974.

Russell, J. Stuart. The Parousia: A Critical Inquiry into the New Testament Doctrine of Our Lord’s Second Coming. Grand Rapids: Baker Book House, [1887] 1983.

Vanderwaal, Cornelis. Hal Lindsey and Bible Prophecy. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, 1978.

Коментари върху Библията

Alexander, Joseph. A. The Prophecies of Isaiah. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1976.

________. The Psalms Translated and Explained. Grand Rapids: Baker Book House, [1873], 1975.

Carrington, Philip. The Meaning of the Revelation. London: SPCK, 1931.

Chilton, David. The Days of Vengeance: An Exposition of Revelation. Ft. Worth, TX: Dominion Press, 1987. Превод на български: Дейвид Чилтън, Дни на въздаяние.

Farrar, F. W. The Early Days of Christianity. Chicago and New York: Belford, Clarke & Company, 1882.

Farrer, Austin. The Revelation of St. John the Divine. Oxford: Clarendon Press, 1964.

Ford, J. Massyngberde. Revelation: Introduction, Translation, and Commentary. Garden City, NY: Doubleday and Co., 1975

Haldane, Robert. An Exposition of the Epistle to the Romans. Marshallton, DE: National Foundation for Christian Education, 1970.

Hedge, Charles. Commentary on the Epistle to the Romans. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., [1886] 1950.

Jordan, James B. Judges: Ancient Israel’s War Against Humanism. Tyler, TX: Geneva Ministries, 1985.

Moore, Thomas V. A Commentary on Haggai, Zechariah and Malachi. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, [1856] 1968.

Murray, John. The Epistle to the Romans. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1968.

Plumer, W. S. Studies in the Book of Psalms. Edinburgh: The Banner of Truth Trust, [1867] 1975.

Rushdoony, Rousas John. Thy Kingdom Come: Studies in Daniel and Revelation. Fairfax, VA: Thoburn Press, [1970] 1978.

Stuart, Moses. A Commentary on the Apocalypse. Two vols., Andover: Allen, Merrill and Wardwell, 1845.

Sweet, J. P. M. Revelation. Philadelphia: The Westminster Press, 1979.

Swete, Henry Barclay. Commentary on Revelation. Grand Rapids: Kregel Publications, 1977.

Terry, Milton. Biblical Apocalyptic: A Study of the Most Notable Revelations of God and of Christ in the Canonical Scriptures. New York: Eaton and Mains, 1898.

Vanderwaal, Cornelis. Search the Scriptures. Ten vols. St. Catherine, Ontario: Paideia Press, 1979.

Wallace, Foy E., Jr. The Book of Revelation. Ft. Worth, TX: Foy E. Wallace Jr. Publications, 1966.

Wilcock, Michael. I Saw Heaven Opened: The Message of Revelation. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1975.