ОСВОБОДИ СЕ ОТ ТВОЯ ПРОБЛЕМ

Ти ще имаш трудности в живота. Ти няма да се носиш в живота на украсеното с цветя легло на лекотата. Кризите на живота идват до всеки от нас. Разликата е дали ние знаем Словото, дали знаем Духът Божий, дали знаем как да се молим правилно.

Някой от нас се държат за грижите и безпокойствата. Ти все още се тормозиш. Фактически ти отиваш отвъд тормозенето. Ти се „задушаваш“. А други вероятно „се сваряват“ с безпокойство, грижи и тревоги.

Това, което Бог иска ти да сториш, е да го предадеш на Него. Не, не казвам, че ще е лесно, особено ако от дълго време си имал навик да се безпокоиш. Вместо това добий (навлез в) навика на вяра. Просто остави навика на безпокойство в Неговите ръце.

Кажи: „Господи, поставям това в ръцете Ти. Ще предам това на Теб. Аз отказвам да се тормозя повече, отказвам да се безпокоя повече. Отказвам да бъда прекалено загрижен повече за това. Отказвам да бъда пълен с грижи. Ти каза да възложа всичко на Теб, защото Ти ме обичаш, Ти се грижиш за мен предано и Ти се грижиш за мен бдително и аз Ти благодаря за това, това е в Твоите ръце Господи. Това е в Твоите ръце от този момент нататък. Разчитам на теб. Благодаря Ти, Учителю!“
Да, дяволът ще ти върне някоя картина за това в ума ти след като си легнеш през нощта. Какво ще сториш? Започни да му се присмиваш! Кажи: „Да, дяволе, ти ми връщаш тази картина, но аз не се безпокоя за това. Предадох това на Господа. И докато аз спя, Той работи по случая ха, ха, ха“ И тогава си легни да спиш. Това е да бъдеш изпълнител на Словото, а не само слушател. (Яков 1:22)

За онези, които са пред прага на получаването на тяхното избавление, на изцелението, но все още не са го получили, причината е, че те се държат за тези болести или физически състояния. Освободи Я! ОСВОБОДИ Я! Спри да се държиш за нея. Нека си отиде, ти само се облегни на Исуса. Само легни на Него, Исус е там. Кажи високо „Исус е там!“

Нашият текст казва: „Той се грижи за вас привързано“. Виждаш, Той те обича. Да, наистина те обича. Да, наистина. Точно теб. Той те обича. Той се грижи за теб привързано и се грижи за теб бдително. Той бди. Той ще те води. Само се освободи и падни в ръцете Му. Слава на Бога, Той ще те хване.

Само се отпусни и почивай в Него, и ти ще откриеш, че твоите симптоми ще изчезнат.

ПРОРОЧЕСТВО:

Вижте, Словото Божие не работи само за един, и То не е написано само за ползата на един, но Словото Божие принадлежи на всички. Вземи Словото като специална вест от мило, любящо, радващо се сърце, от твоя собствен Баща, и го приложи за себе си.

Действай според него с простотата на малко дете, и ще получаваш резултати всякога.