Съвъзкресен с Христос

В книгата Колосяни Павел пише до църквата в Колос. Въпреки че използва малко по-различни думи, той казва същото нещо относно Божия план за изкупление, което казва на ефесяните. Той не проповядва ново или различно послание на колосяните.

Колосяни 1:15-20
в Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; 
понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; 
и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. 
И глава на тялото, тоест, на църквата, е Той, Който е началникът,
първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. 
Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота
и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него е кръвта, пролята на Неговия кръст.

Във втора глава виждаме, че Христос бе съживен от Бог Отец:

Колосяни 2:12-15
погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, който Го възкреси от мъртвите. 
И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпения; 
и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста; 
и като ограби всички началства и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.

Дванадесети стих ни казва, че сме съвъзкресени с Христос „чрез вяра в действието на Бога“. Забележете, че Отец извърши делото. Тринадесети стих ни казва, че Бог не само ни съживи по същото време, когато съживи Христос, а прости и греховете ни!

Когато праведникът Исус бе предаден на смърт, задълженията ни към закона бяха платени. Тогава Отец изличи нарушените закони и заповеди, които стояха между Него и нас. Той прикова тези отменени задължения на кръста на Своя Син.

Тук, в Колосяни, Павел казва, че Бог състави плана за изкупление. Бог Възкреси Исус от мъртвите. Бог Му даде име над всяко друго име. Бог ограби демоничните началства и власти, които се противопоставяха на Възкресението на Христос.

Смъртта е наказанието за греха. Затова, когато Христос понесе на кръста световната вина, сатанинските въздушни сили се опитаха да упражнят правата си и да Го задържат под своя власт.

следваща глава Ключовете към властта