Предисловие

През 1940 г. си зададох един въпрос: „Имаме ли власт, за която не знаем, която не сме открили, която не употребяваме?“

От време на време бях получавал малки прозрения за духовната власт. Както и други, бях се препъвал в нея и я бях употребявал, без да знам какво върша. Чудех се: „Дали Духът на Бог не се опитва да ми покаже нещо?“ Така започнах да изучавам тази тема, да мисля за нея, да се храня с нея – и започнах да виждам повече и повече светлина.

Една статия – „Петдесятното евангелие“, ме подтикна да изучавам думите „сила“ и „власт“. Тогава ми попадна една чудесна брошура, наречена „Властта на вярващия“от Джон А. Макмилан, мисионер в Китай.

В резултат на моето изучаване стигнах до заключението, че ние като църква имаме власт на земята, която все още не сме осъзнали – власт, която не употребяваме.

Малцина от нас някога са стигали до крайчеца на тази власт, но преди Исус да се завърне, ще има много вярващи, които ще се надигнат с властта, която е тяхна. Те ще знаят какво им принадлежи и ще вършат делото, което Бог възнамерява те да вършат.