Предговор

Баща ми написа тази книга през 1967 г. С течение на времето важните библейски истини в нейните страници буквално са трансформирали живота на много хора.

След 1967 г. баща ми получи още повече светлина по въп­роса за духовната власт. Той често казваше, че би искал тази книга да може да съдържа това по-нататъшо разби­ране.

През 1984 г., в чест на 50-годишнината на служението на баща ми, ние преиздадохме тази книга и прибавихме ин­формацията, която той винаги е искал да бъде включена. Имаме удоволствието да споделим това ново, разширено издание с вас, нашите лоялни партньори и приятели.

следваща глава Предисловие