Глава 2 – Какво е власт

Преводачите на King Games Version са превели последователно много думи, но не и гръцките думи за „сила“ и „власт“.

Например в King Games Version Исус казва в Лука 10:19: „Ето, давам ви СИЛА да настъпвате змии и скорпиони, и над цялата СИЛА на врага; и нищо няма да ви повреди.“

Въпреки че думата „сила“ е използвана два пъти в този стих, в оригиналния гръцки могат да бъдат видени две различни думи. Това, което Исус всъщност каза е: „Давам ви ВЛАСТ да настъпвате на змии и скорпиони, и над цялата СИЛА на врага …“

Говорейки за „змии и скорпиони“, Исус говори за силата на дявола – демони, зли духове и цялата негова свита. Трябва да осъзнаем, че имаме власт над тях!

Има ли днес църквата на Господ Исус Христос (или нуждае ли се от) по-малко власт, отколкото през първи век? Би било против здравия разум да мислим така, нали?

Ценността на нашата власт почива върху силата, която стои зад тази власт. Самият Бог е силата зад нашата власт! Дяволът и неговите сили са длъжни да признаят нашата власт!

Вярващият, който напълно разбира, че силата на Бог го подкрепя, може да упражнява властта си и безстрашно да срещне врага лице в лице.

Какво е власт?

Властта е делегирана сила.

Полицаят, който регулира трафика по време на пиковите часове, само вдига ръката си и колите спират. Тези хора нямат физическа сила да спрат колите, ако шофьорите откажат да го сторят. Но те не използват собствената си сила, за да спрат трафика; те са силни във властта, която е инвестирана в тях от правителството, на което служат. Хората разпознават тази власт и спират колите си. Благословен да бъде Бог, ние сме облечени с власт чрез Господ Исус Христос!

Павел казваше на вярващите да бъдат силни в Господ и в силата на Неговата мощ (Ефесяни 6:10). Това означава, че можеш да излезеш пред врага, да вдигнеш ръка и да му кажеш да не приближава повече. Използвай властта си!

Веднъж в Англия Смит Уигълсуърт стоял на един уличен ъгъл и чакал автобуса. Една жена излязла от един блок и едно малко кученце изтичало след нея. Тя казала: „Скъпи, ще трябва да се върнеш у дома.“

Кученцето въобще не й обърнало внимание. То си махало опашка и нежно се галело в нея.

Тя казала: „Не, скъпи, не можеш да дойдеш.“ Малкото кученце продължило да маха опашка и да се гали в нея.

Тогава дошъл автобусът. Жената тропнала с крак и извикала: „Марш!“ Кучето подвило опашка и изчезнало.

Уигълзуърт казва, че промърморил на глас, без дори да се замисли: „Така трябва да правиш и с дявола!“ 

Като рикаещ лъв

През 1942 г., докато пастирувах в Източен Тексас, имах изпитание в тялото си. Не казах на никого за него, само на Господа. Молех се и вярвах, че Той ще ме изцели. След това отстоявах своята позиция.

През нощта се събуждах с притеснителни симптоми в сърцето, ставах и се молех. Борих се с това нещо около шест седмици.

Една нощ ми беше много трудно да заспя. Най-накрая, след като се помолих, задрямах и имах сън. Убеден съм, че Господ е говорил само четири пъти в живота ми чрез сънища, но сън като този не бе случайно съвпадение. Той беше от Господа. Когато се събудих, моментално разбрах какво означава. (Ако не разбереш веднага значението на един сън, забрави го.)

В този сън изглеждаше, че аз и един друг служител се разхождаме по някакъв параден плац или игрище. И от двете ни страни имаше трибуни. Докато вървяхме напред и си говорехме, мъжът подскочи и извика: „Виж!“

Обърнах се и видях два яростни рикаещи лъва. Мъжът започна да бяга. Аз започнах да бягам с него. Тогава спрях и му казах, че сме твърде далеч от трибуните, за да излезем на безопасно място. Не бихме могли да избягаме от тези лъвове.

Спрях се напълно тих, обърнах се и се върнах, за да срещна лъвовете. Те тръгнаха към мен с оголени зъби, рикаещи.

Треперех. Казах им: „съпротивявам ви се в името на Исус. В името на Исус не можете да ме нараните.“ Просто стоях там. Те дотичаха до мен като две котенца, подушиха около глезените ми и накрая си тръгнаха весело, без да ми обръщат внимание.

Тогава се събудих. Знаех точно какво Бог ми казваше. Стихът от 1 Петрово 5 дойде в мен. Там се казва: „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата…“ (ст. 8-9).

Физическата битка, в която воювах, бе спечелена точно тогава. Симптомите изчезнаха моментално и аз бях здрав. Устоях позицията си. Не се предадох. Спечелих.

Ефесяни 6:10 казва: „Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.“ Много хора четат този стих и мислят, че Господ им казва да бъдат силни в себе си. Но Писанието не казва и дума за това да бъдеш силен в себе си. Казва да бъдеш силен в Господа.

„Не знам дали ще мога да се справя“ – казват хората.

Разбира се, че можеш да се справиш. Дори и не мисли за това. Бъди силен в Господа. Бъди силен в силата на Неговата мощ, а не с твоя собствена сила или мощ.

Първо Йоан 4:4 казва: „Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, който е във вас, от онзи, който е в света.“

„Онзи, който е в света“ е Сатана, богът на този свят и началникът на началствата, властите и силите на тъмнината в този свят.

Но силата, която е в теб, е по-велика от силата, която е в света, защото силата, която стои зад нашата власт, е по-велика от тази, която стои зад враговете ни.

Пророчество 

Святият Дух казва: „Силата на земята, която е инвестирана в името на Исус Христос и придобита от Него чрез победата Му над врага, принадлежи на църквата. Затова упражнявайте тази власт, защото тя ви принадлежи тук, на земята, и в този живот трябва да царувате чрез Исус Христос.“