За автора

Служението на Кенет Е. Хегин продължава повече от 60 години. То започва, когато на 17-годишна възраст Бог го изцелява по чудотворен начин от деформирано сърце и неизлечима болест на кръвта. Днес служението на Кенет Хегин достига целия свят. Радиопредаването на служението, наречено „Семинар за вяра в ефир“, се слуша от бряг до бряг в САЩ и в повече от 100 страни. Други начини за достигане на хората са: безплатното месечно списание „Слово на вяра“, походите на вяра, които се провеждат в цялата страна, Кореспондентското библейско училище „РЕМА“, Библейският учебен център „РЕМА“, Асоциацията на възпитаниците на „РЕМА“, Международната асоциация на служители „РЕМА“ и служението за работа в затворите.