ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА

Възлюбени, в живота на всеки един идва едно непознато утре, което не знаем какво ще ни донесе. Но ако ходим във вяра, като изцяло се облягаме на обещанията на Бог, Той ще направи нашия път здрав и ще ни води стъпка по стъпка. Затова нека имаме пълна увереност в Този, който е съвършено знание и съвършена мъдрост, в Този, който не може да направи грешка. Ти, който си разтревожен, аз се моля, Небесният Отец да ти даде тази увереност, този мир в ума и чувство за сигурност, които надхвърлят всяка земна сила и мощ. Да изтрие тези сълзи и да чуе вика на молитвата в това стенание. Нека Той направи да разбереш дълбоките истини на Неговото Слово в името на Исус.

Знаеш ли, този земен живот е само една глава от Книгата на Живота. Това е! Когато сърцето на човек спре да тупти, когато спрем да дишаме, когато кажат, че сме мъртви, това е само началото на живота в бъдещия свят. Смъртта не е краят. Толкова много хора живеят за днес, но ти и аз като християни живеем за това утре, в което няма да има утре. Ние живеем за този ден, който е отвъд последния ден тук, на земята.

Има едно нещо, което много често се обсъжда, и това е вярата, че покаянието в твоя смъртен час общо взето не важи. Някои изразяват дори мнение, че има несправедливост в това, че Исус обещава вечен живот на каещия се крадец на кръста, малко преди той да умре. Той беше човек, който не бе служил на Бог нито един ден в своя живот, но там на кръста, когато се покая от своите грехове и призна, че Исус Христос е Синът на Живия Бог, Исус му каза: „Още днес ще бъдеш с Мен в рая.” (Лука 23:43).

Да, има хиляди, които омаловажават покаянието в предсмъртния час – това, че винаги, когато един мъж или жена признаят своите грехове (без значение дали това става 50 години преди да умрат или 5 секунди преди животът да напусне това тяло), Исус Христос ще прости тези грехове, ще го приеме и този човек ще стане християнин. Защо го вярвам? Защото Библията учи на това: „Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда” (І Йоан 1:9).

Затова, когато един човек признае, че е грешник, изповяда своите грехове и приеме Исус Христос в прощението на греховете си, Учителят е длъжен според Своето обещание да спази Своето Слово и да приеме този човек като Негов, без значение дали това става 50 години, 1 година или 5 секунди преди да умре. Аз вярвам в предсмъртното покаяние, но не го препоръчвам. Рисковано е да отлагаш най-важното решение, което трябва да направиш в своя живот – твърде рисковано, за да бъдеш спокоен.

Само помисли за всичко, което човек губи, ако чака да дойде последният му час, за да се покае от греховете си. На първо място, той изпуска един прекрасен живот тук на земята: да живее християнски живот, да познава Всемогъщия Бог като свой Небесен Баща, да знае, че Бог го пази в дланта Си, да живее според Неговите стандарти. Той губи тази благословена радост, вълнуващото преживяване да знаеш какво е да имаш мир на ума и мир в сърцето. Той пропуска този славен живот да бъде пазен от силата на Бог. Но дори повече от това е, че той се лишава да получи награда в бъдещия живот. „Сам той ще се избави”, казва Библията, но тъй, като през огън”. (І Коринтяни 3:15). Или както казваме в Мисури: „Спасен на косъм”. Това е твърде рисковано, за да може да ме успокои. Възлюбени, аз не искам да стоя в присъствието на Учителя с празни ръце, като знам, че не съм направила нищо за Него. Не, аз ще се срамувам много и много ще съжалявам.

От друга страна, помисли за този, който е живял за Господ много години, който си спомня за своите дни на служение с радост и удовлетворение. Тук е тази скъпа майка, която е дала всеки ден на Господ и служителят на Бог, който с години Му е служил. Тук е този мисионер, който изцяло е посветил своя живот да служи на Учителя навън, на полето. Те не само ще направят Небето свой вечен дом, но ще получат и награда за всичко, което са направили в плътта, докато са били тук, на земята.

Новият Завет говори за пет корони за тези, които са служили на Учителя през своя живот и първата, за която ще говорим, е Венецът на Живота. Тя е обещана в Яков 1:12 „Благословен онзи човек, който издържа изпитня, защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го обичат.”

Този стих засяга всеки един от нас и той може да отвори очите на много християни. Ти може да не си дете на Бог от години, мъж или жена, изпълнен с Духа или пък нов в нещата на Господ – този Венец на Живота засяга теб и мен и в това обещание Бог гарантира, че ще ни даде награда всеки път, когато се изправим в лице с атаките и ги преодолеем в името на Господ. Така че, запомни: Всеки път, когато си атакуван, погледни нагоре и благодари на Бог за тази атака, защото с нея Той не само ти дава сила да я преодолееш, но и награда за това, че си победил атаката, Той ще ти даде Венеца на Живота в бъдещия свят.

В този час на примамка без значение каква е тази слабост или колко много пъти си се срещал лице в лице с нея, когато откажеш да се поддадеш на това изкушение в името на Исус, ти ще получиш награда на Небето за това, че си победил в това изкушение на плътта. Някои от вас са плакали. Някои от вас са мърморили и са се отчайвали: „Имам толкова много атаки!” Ти си смятал това за своя слабост и дори си се съмнявал в своето спасение, защото си бил изкушаван толкова сериозно.

Позволи ми тук да кажа нещо важно, нещо, което мога да подкрепя с Божието Слово. Не ме интересува кой си или колко си духовен. Може да си изпълнен със Святия Дух и да са ти дадени много духовни дарби. Може да живееш близо до Бог, толкова близо, колкото един човек може да живее, докато е в плътта – все пак никога в твоя живот няма да дойде време, когато да не си атакуван. Защо? Защото врагът на твоята душа не се е покаял. Той все още е противникът, сатана. Той не се е променил. Ти си приел Христос като твой Спасител, ти си станал ново създание в Христос, ти си сменил учителите си, сега ти си Божие дете и си наследник с Исус Христос. Но трябва да се съгласиш с факта, че имаш все още същото тяло и плът, което имаше и преди, когато даде живота си на Исус. Все още има слабост в плътта, защото тя е тленна и смъртна и ще остане такава до часа, в който поемеш дъх за последен път. Тогава и само тогава това, което е тленно, ще се облече в нетление и това, което сега е смъртно, ще се облече в безсмъртие (І Коринтяни 15:53).

Но до този момент ти ще имаш плът, с която трябва да се бориш. Врагът на твоята душа е много жив и той работи чрез твоята плът. Този конфликт ще съществува, докато има живот в твоето тяло. Ти ще имаш изкушения. Така че, не се препъвай върху факта, че си изкушаван. Не се обезкуражавай, защото изкушението само по себе си не е грях. Ти може да си изкушаван всеки час, това изкушение не е грях. Може да чувстваш горещия дъх на сатана, твоя враг, опитвайки се да те вкара в грях. Когато се поддадеш на изкушението, тогава то става грях.

Продължи да четеш Яков първа глава, от 13 до 16 стих:

Никой, който е изкушаван, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава.

А който е изкушаван, се завлича и подлъгва от собствената си страст

и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт.

Не се заблуждавайте, любезни мои братя.

Но, възлюбени, когато тези изкушения дойдат, не казвайте, че Бог ми изкушава, защото Той не изкушава нито един човек. Ние сме изкушавани, когато сме завличани от нашите собствени желания и страсти. И кой е източникът на нашата похот? Плътта! Тогава, когато нашите страсти са заченали, те раждат грях и когато грехът напълно порасне, носи смърт. Яков продължава, като казва: „Не се заблуждавайте, любезни мои братя…” От тук става много ясно, че говори на братя, на тези, които са християни.

Сега нека се върнем към този 12 стих, от където започнахме: „Блажен онзи човек, който издържа изпитание, защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го обичат.”

Какво означава това? Много просто. Всеки път, когато си изкушаван и отказваш да се поддадеш на това изкушение чрез силата на Бог, всеки път, когато разгромиш това изкушение и получиш победа чрез силата на Святия Дух, има награда за теб. Не е ли вълнуващо? С това знание нито един християнин не може да се оплаква, че е трудно да се живее християнски живот или че неговите атаки са толкова много, че не може да получи победа, заради многото слабости в него. Спри да плачеш! Изтрий сълзите си! Изправи се и погледни нагоре! Всеки път, когато си изкушаван, радвай се, като си уверен, че цялото Небе е на твоя страна. Ти имаш Бог Отец, Исус Христос Синът, Святият Дух и всички славни ангели на твоя страна. Затова можеш да вдигнеш глава, да вземеш победата над това нещо, което преди те е обърквало и да продължиш напред, пеейки! И като допълнително заплащане, върху Книгите на Славата има една друга златна звезда за теб – награда, която да ти напомня за твоята победа.

Един ден, когато наградите бъдат раздадени, ти можеш да попиташ Учителя за звездата на твоето име. Той ще ти отговори: „Не си ли спомняш деня, когато излезе на прага, където щеше да срещнеш изкушение? Не си ли спомняш, когато някой те обърка и ти беше провокиран да избухнеш в ярост? Вместо да направиш това, ти се спря и изрече една проста молитва: „Исусе, помогни ми сега!” Ти не мина през вратата, където изкушението те чакаше. Ти беше тих и овладя своето настроение, когато този човек се възползва от теб. Ти получи победата над изкушението и това не е нищо друго, освен част от твоята награда. Тъй като си човек, желанията на плътта искаха да бъдат задоволени, но ти знаеше, че няма да е правилно. Нямаше нужда някой да ти казва. Ти беше атакуван, но в онзи момент ти погледна нагоре и каза: „Учителю, аз съм слаб. Нуждая се да ми помогнеш.” И Аз не те оставих.”

Не, Исус няма да те остави! Без значение колко си слаб, в момента, в който извикаш към Исус за помощ, Той ще бъде там. Той ще ти помогне. Той ще ти изпрати всички небесни сили да отговорят на твоя вик и ти ще имаш победа над това изкушение. Радвай се и бъди щастлив, като знаеш, че когато един ден застанеш пред Бог, когато наградите за победа ще бъдат там, Сам Учителят ще ти даде Венеца на Живота, който ти е обещал.

следваща глава ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА