Предговор

Седейки в една древна и красива Скандинавска Църква, разположена всред зелените поля на шведската провинция, си поех глътка въздух, готова да слушам проповедта на Уим Риеткерк. Чувствах се така, като че ли бях част от една история, която продължава – историята на Божия народ. Посланието на Уим беше това, което съдържа тази книга. Както той проповядваше, бъдещето стана нещо, което е от другата страна на една врата с добре смазани панти, така да се каже. Вместо да гледаме напред към нещо непознато с известно безпокойство, очакването се превърна в нетърпение – нетърпението и очакването, предшестващи чудно откритие. Нашият Бог, Небесният Баща е Създателят на всичко, което ни е познато. Когато Той отвори вратата да ни въведе в съвършенството, не трябва да се страхуваме. Вярвам, че не само ще научите много, четейки книгата, но тя ще ви даде особена утеха. Напуснах църквата тази сутрин, за да изляза навън на пролетната светлина, радвайки се в чудото на нашия чуден Създател, в очакване на това, което предстои.

Едит Шефър

следваща глава ВЪВЕДЕНИЕ