НОВИ ДЕЛА

Ето, иде Божият глас към мене: „Костадине, ще правиш събрания. Вземи къщата, която ще ти посоча на ул. „Зайчар“. Не ми даваше покой този глас. А аз не се прекланям. „Как, Татко, събрания ще правя? Аз имам дом, семейство, жена, деца?“ „За твоя дом Аз имам грижа. През войната кой те пазеше от куршумите? Кой ти казваше да спасяваш Пета рота от френските гранати? Аз бях с тебе и сега ще бъда. Вземи ти тази къща и отвори събрания.“ Много се молих, много размишлявах. „О, Господи, какво ще правя? Аз съм неук кръчмар. Как ще говоря на събрание? А и хора за събрание нямам.“ „Не се грижи. Ум да говориш ще ти дам, хора за събрание ще ти пратя.“ Най-после реших – ще правя събрание. Жена ми, ангелска душа, ахна:

– Костадине, какви събрания ще правиш? Де ти са хората?

– Хора имаме. Я ти, я децата – всички сме седем души. Таман за събрание сме. Пък Бог ще промисли и ще прати още. Само да почнем.

1921 година. Празник Св. Василий, първото събрание. Вечерта току дойде едно непознато момче – отде се взе сам не можах да разбера – и доведе със себе си цяла група хора. Чудно, изневиделица придойдоха хора на събранието. От този ден започнахме да се събираме всяка вечер. Моята работа се поотежни. Дюкян гледам – за децата хляб трябва, църквата също на моите ръце – аз проповедник, аз домакин, аз чистач. А радостта ни, на мене и на присъстващите, голяма. Песните ни кънтяха и стигаха надалеч по квартала.

Една вечер, по време на проповедта, вратата се отвори. Изправи се намръщен стражар:

– Каква е тази врява от вас в квартала, бе? Хората безпокоите. Ако беше кръчма, друго нещо. Веселят се хората, плащат си. А то вие, не може човек да ви разбере що за пасмина сте! Има протести срещу вас! Чувате ли, санким? Протести има. Ние туй гнездо ще го развалим, ще го унищожим! Хайде, утре-други ден да се пилеете оттука!

След случката със стражара ние продължихме събранията. Вечерта на втората служба, по време на молитва, имах видение. На улицата, приближавайки се към къщата, където се молехме, вървят като тъмен облак много, много черни, грозни хора. Махат ръце заканително, а от устата им като стрели излизат богохулни думи. „Господи, Исусе, какво е това? Какво да сторя? Ето, облакът наближава. Ще ни погълне.“ Тогава към мене се приближи светъл образ на ангел. В ръцете му остра блестяща сабя. „Гледай, Костадине, гледай сабята, гледай лошите хора.“

Като каза това, ангелът замахна и хората, които налитаха на пристъп към оградата до чешмата и вишнята, нападаха по лицата си. Всичките нападаха, но се съвзеха, пак се изправиха и налетяха с нова сила. Тогава ангелът ми подаде сабята: „Сега ти стори, каквото направих аз!“ Аз замахнах и видях как нападателите нападаха. „Ха така, Костадине, замахни втори път. още веднъж! Трети път! Виж сега какво стана с твоите врагове.“ Аз погледнах – след като ставаха и падаха, злите хора с ужас и страх хукнаха като подплашени коне. Далече чувах затихващия им тропот.

Събранието ни завърши и ние се разотидохме. На другия ден моят хазяин ми разказа това, което той гледал от неговия прозорец по същото време, когато аз имах видението.

– Бай Костадине, да знаеш какво стана снощи на улицата, що чудо беше! Когато вие се молехте, отсреща, откъм вишнята и чешмата се зададе една тълпа хора, 50-60 трябва да бяха. Ама им личи, лоши, зли, махат юмруци, въртят глави, викат: „Ние ще ги унищожим, ще ги пръснем!“ Наведени пъплят към оградата. И отведнъж, като че някой им откоси краката, нападаха всички. После пак с викове и ругатни се вдигнаха на пристъп. Но с един замах отново се натръшкаха на земята. Три-четири пъти ставаха и се строполясваха. Последният път в ужас, като се държаха за главите, хукнаха и се изгубиха в мрака.

следваща глава СЛУЧКАТА С АГЕНТА