Разпознаване на Божия Израел:

Така че, да се молим за благословение и да търсим преуспяването на Потомъка на Авраам е да търсим преуспяване на горния Ерусалим. Вярвам, че това беше, което Давид имаше в ума си, когато написа Псалм 122:6 KJV.

Молете се за мира на Ерусалим: ще преуспяват онези, които те обичат.

Сега ние знаем, че преди Кръста имаше само един град. Но след Кръста на Христос, вечния град, Ерусалим, чийто мир трябва да търсим е горният.

Ако благославяме Авраам и неговия Потомък, Бог казва, че Той ще благослови нас, но който проклина Потомъка ще бъде проклет  (Битие 12:2-5). Собствения ни мир и преуспяване като индивидуалности и народи силно зависи от това как се отнасяме към Божия град и нация.

Ние, които сме част от Западния свят, можем да сме в опасност от това да пропуснем Божието благословение и мир, ако продължаваме да бъркаме кой е Потомъка на Авраам и да гледаме и да търсим долния град, а не горния и да заместваме духовното с естественото.

Ако продължаваме да благославяме плътското, а пренебрегваме духовното, има сериозни последствия. Как се отнасяме към Неговата нация е как се отнасяме към Него! Неговата нация е зеницата на окото Му. Той е поставил Своята нация като царски хора, които имат ключа да благославят нациите на света. Сега не ме разбирайте погрешно, Авраамовия син по плът беше благословен от Бог. Бог го направи 12 племена, но те винаги бяха в опозиция на Исаак, сина на обещанието и Духа. Исаак, обаче, беше този, който беше наследника и получи всички обещания на Авраам. Знам, че много хора гледат на естествената нация и казват, че те със сигурност са благословени от Бог по всеки начин. Финансово те контролират всичките главни финансови системи в света. В полето на науката те водят почти във всички аспекти. Всичко това е истина, но аз вярвам, че когато истинската нация на Бог дойде до зрялост ние ще видим и ще преживеем слава, каквато този свят никога не е виждал във всички аспекти на човешкия живот. Творението очаква Божиите синове да пораснат и да покажат славата на техния Баща и Създател във всичко. Те носят отговора за всички главни световни кризи.

Аз не внушавам, че ние, така наречения Западен свят, трябва да се отнасяме към някоя нация неправилно или да бъдем пристрастни към някоя нация. Ние не трябва да отказваме да помагаме на никоя нация, която е потискана или е в нужда.

Използвам термина Западен свят за онези, които имат демократични управления и са гледани от останалата част от света като християнски ориентирани нации. Ние, в Запада, трябва действително да знаем кой е истинския Израел и Ерусалим.

Проблем е, ако така наречения Запад е объркан относно това кого да благославя. Ние можем да сме в опасност да благославяме, да търсим мира и да защитаваме погрешното потомство. Това може да означава, че преследваме Христос и се борим срещу Самия Бог, но да си мислим, че Му правим услуга.

Има хиляди хора в Близкия Изток, от палестинските и арабските потомци, които вярват в Христос. Те са новородени, кръстени и изпълнени със Святия Дух. Въпроса е чие потомство са те? Според Божието Слово те са Авраамовия потомък, Исаак, а не Исмаил. Как можем да защитаваме някой, който отхвърля Христос, ПОТОМЪКА, и нарушава основните човешки права на другите?

Аз вярвам, че след Голгота, Божия Израел не може да се определя от минали обозначени географски, културни и национални граници.