Произхода на името „Израел“

Името Израел беше дадено на Яков от един ангел след една борба между Яков и ангела. Нека да разгледаме това толкова важно събитие и да се опитаме да разберем какво се случи онази нощ.

Яков, сина на Исаак измами брат си Исав и баща си, за да получи благословението на първородният. Беше му пророкувано при раждането му, че въпреки че той беше по-малкия от братята близнаци, по-големият му брат щеше да му служи.

Господ говори на Ревека, сирийската жена на Исаак:

„А ГОСПОД й каза: „Два народа [са] в утробата ти, две племена ще се отделят от тялото ти; [едното] племе ще бъде по-силно от другото, и по-големият ще слугува на по-малкият“.

(Битие 25:23) NKJV

Яков, по-малкият беше роден втори, но той държеше петата на по-големия си брат Исав. Ето защо той получи името Яков.

:Я-коф означава יעקב

Улавящ петата, също: изместващ и измамник.

Верен на името си, означаващо измамник, той измами баща си, за да получи благословението на първородният. Той се престори на Исав и баща му, който не можеше да вижда, го благослови с благословението на Авраам и Исаак. Да, благословението на първородният беше дадено на Яков. Но той трябваше да бяга от брат си, който искаше да го убие затова, че го беше измамил. Той отиде при Лаван, брата на майка му.

Там  той се ожени за двете дъщери на Лаван, който също така накара Яков да му служи 14 години. Лаван също измами Яков много пъти. След като служи около 20 години на вуйчо си Лаван, на Яков му беше наредено от един ангел да си тръгне и да се върне при баща си в Ханаан.

Яков и ангелът:

Имаше един ангел, който инструктираше Яков във време на нужда. Този ангел срещна Яков по пътя му към Лаван. Веднъж му даде стратегия относно овцете и козите на Лаван. Сега го инструктира да се върне при семейството си.

„След това ангел от Бог ми говори в сън, казвайки: Якове. И аз казах: Ето ме“.

(Битие 31:11)

„Аз [съм] Бога на Ветил, където ти помаза стълба [и] където Ми се обрече. Сега стани, излез от тази земя, и се върни в земята на семейството си“.

(Битие 31:13

Този ангел на Бог също се яви и на Авраам и Исаак. Тук Той идентифицира Себе Си като Бога на Ветил. Връщайки се Яков чу новините, че брат му Исав е излязъл да го посрещне с 400 мъже. Яков раздели стана си на две и изпрати някои подаръци на Исав. Тази нощ преди да срещне брат си, Яков беше сам при един поток наречен Явок.

„Тогава Яков остана сам; и един човек се бори с него до зазоряване“. А когато видя, че не му надви, Той докосна ставата на бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести докато се бореше се него. И той каза: Няма да Те оставя да си отидеш, докато не ме благословиш. И той му каза: Какво е името ти? А той каза: Яков. И той каза: Името ти повече няма да бъде Яков, а Израел: защото като принц ти имаш сила с Бог и с хората, и си надвил“.

(Битие 32:24-26)

Човека каза на Яков: „Името ти повече няма да бъде Яков, а Израел“.

Израел произлиза от следното съчетание на еврейски думи:

Сар: принц

Сарах: Той управлява като принц

Ел: Бог

Раах: Той вижда

След това Израел нарече мястото Фануил (Битие 32:30).

Яков отговори на своето преживяване с този Човек: Той нарече мястото, където имаше тази среща: „Фануил“.

Фануил – лице на Бог, или Елохим פניאל

Той каза на еврейски:

раити Елохим фаним ел: ראיתי אלהים פנים אל פנים

фаним, т.е.

„Видях Елохим лице в лице, (т.е., напълно и цялостно, без никакъв посредник),

ватинатсел  пафсхи: „и душата ми е: ותנצל נפשי изкупена.

Аз вярвам, че това не беше естествен Човек, който се бори с Яков, а Христос, Господа, Самият Син.

а) Наименувайки мястото, Яков каза: „Видях Елохим лице в лице“. Знаем какво каза Павел за Божията слава:

„…Познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос“.

(2 Коринтяни 4:6) NKJV

Името Израел:

Израел е име давано на мъж или жена, който има среща лице в лице с Бог и чиято природа е променена. Това би било равно на преживяването на новорождението, което апостол Павел имаше по пътя за Дамаск. Той също срещна един Човек и когато попита за името Му, този Човек отговори: „Аз съм Исус, когото ти гониш“.

С изгрева на новия ден Яков отказа да пусне Човека да си ходи. Той каза на Човека: „благослови ме иначе няма да те пусна да си ходиш“.

Човека го попита как му е името. На, което той отговори: „Името ми е Яков“.

Преди много години Яков също искаше благословението на първородният от баща си. В онзи ден, когато беше попитан от слепия му баща Исаак, той каза: „Аз съм Исав, твоя първороден“.                                                      (Битие 27:19) NKJV

В онзи ден баща му му каза:

„…Проклет да е всеки, който те проклина и благословен да е всеки, който те благославя“.

(Битие 27:29)

Но сега Яков, измамника се покая и призна, че е Яков. Човека отговори като каза, че повече няма да се нарича Яков, а Израел. Благословението на Яков беше в Името на Човека: „Израел“.

Яков не очакваше това. Той си мислеше, че Човека ще го благослови както направи баща му, изговаряйки и пророкувайки благословение върху него за бъдещето му. Вместо това той го удар в хълбока (бедрото) и го измести и тогава промени името му на Израел. Човека не пропусна случайно главата му и да удари бедрото му. Не, изместването на бедрото му беше преднамерено и има голямо значение.