Потомъка на Авраам:

Принудени сме да се върнем към въпроса: Кой е Потомъка на Авраам?

Павел заяви, че Потомъка на Авраам, на когото бяха направени всички обещания беше в единствено число, а не в множествено число.

Павел продължава, за да каже, че този Потомък в единствено число е Христос.

„А обещанията бяха направени към Авраам и към Потомъка му. Не казва, „И на потомците“, като за мнозина, а като за един, „И на Потомъка ти“, който е Христос“.

(Галатяни 3:16) NKJV

„Но преди да дойде вярата, ние бяхме пазени от закона, пазени за вярата, която щеше да се разкрие след това“.

(Галатяни 3:25) NKJV

Христос е ключа за разбиране на нацията на Бог и на Божието царство.

Все още мога да си спомня 1974 година в теологичния колеж, лектора, който ни каза: „Проповядването ви трябва да бъде Христоцентрирано“. По това време, не разбирах напълно какво имаше предвид той. Има толкова много теми в Стария и Новия завет и да се проповядва само Христос щеше да бъде трудно.

Но сега, 37 години по-късно и след като съм проповядвал хиляди послания мисля, че започвам да разбирам какво е имал в предвид.

Христос е посланието и темата на Божието Слово. В същност, Христос е Словото.

„В началото беше Словото, и Словото беше с Бог, и Словото беше Бог. И Словото стана плът и обитаваше между нас, и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Татко, пълно с благодат и истина“.

(Йоан 1:1, 14) NKJV

Исус в Неговото пост-възкресенско явяване, когато не можеха да повярват, че беше Той, се показа на учениците Си от Закона и пророците. Той им разкри Христос от Стария Завет.

„И започвайки с Мойсей и всичките пророци, Той им разясни във всичките Писания нещата относно Него“.

Христос, Потомъка, е Ключа за разбиране на Божия Израел.

Бог винаги е имал една нация и един народ. В Стария завет това беше естествен народ, обрязани и произлизащи от чреслата на един човек, Авраам. Те живееха на едно общо географско място, което им беше обещано. Някои угаждаха на Бог, но повечето не. Главната им цел беше да донесат обещания Потомък на земята, който щеше да спаси човечеството от греха и смъртта и да примири човека с Бога и с Неговата първоначална цел. Този Потомък беше обещан на Ева, Авраам и Давид. Този потомък щеше да победи дявола само като му смаже главата. Той щеше да донесе благословения за всички народи и щеше да седне на Давидовия трон и да управлява народите в справедливост и истина. Да, Той щеше да установи Божието Царство завинаги. Потомъка щеше да стане първородният от група хора и свята нация, която щеше да напълни земята с Неговия образ, подобие и слава. В същност, Той иска група от първородни.

„Увеличаването на [Неговото] управление и на мира [Няма да има] край, върху престола на Давид и върху царството Му, за да го нареди и установи със съд и справедливост от тогава нататък, дори завинаги. Ревността на ГОСПОДА на войнствата ще извърши това“.

 (Исая 9:7) NKJV

Едно ново Създание, един нов човек!

Новия завет чрез Христос събори средната стена на разделяне между юдеите и езичниците.

„Защото Самият Той е нашия мир, Който направи двата едно, и събори средната стена на разделение“.

 (Ефесяни 2:14) KJV

Бог, винаги и все още, има само една свята нация, но състава и определението за това кои са те и тяхното географско място са се променили драматично. Сега това са хора, които Му угаждат и споделят Неговата природа и ходят чрез вяра, а не чрез виждане. Те повече не са една малка нация разположена в една малка географска област в Близкия Изток. Тази нация се състои от управляващи хора, които покриват цялата земя; и земята и народите са им обещани. Те са управници с Бог и човека. Те са наследници на Бог и сънаследници с Христос Исус.

следваща глава Истинския Израел: