Новия завет е за Божия Израел:

Библията е ясна по този въпрос. Новия завет е за хора наречени Дома на Израел:

„Защото, ако този първи [завет] беше съвършен, тогава нямаше да се търси място за втори. Понеже намирайки недостатък в тях, Той казва: „Ето, идват дните, казва ГОСПОД, когато ще направя нов завет с Израилевия дом и с Юдовия дом…       „Защото това [е] завета, който ще направя с Израилевия дом след онези дни, казва ГОСПОД: Ще поставя законите Си в ума им и ще ги напиша на сърцата им; и ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мой народ“.

 (Евреи 8:7-8, 10) NKJV

Автора на Евреи цитира пророк Еремия (Вижте Еремия 31:31).

Бог нарича хората на Новия завет, Дома на Израел и на Юда!

Вярвам, че това е, което Павел е имал в предвид, когато говори за Божия Израел. Той казва, че онези, които са влезли в Новия завет, юдеи или езичници са дома на Израел. Новия завет е написан в сърцата и умовете на хора, и това отделя истинския Израел от естествения Израел.

Тези първи юдейски апостоли, стареи и лидери на апостолското събрание в Ерусалим знаеха словото на пророк Еремия:

„Ето идват дните, казва Господ, когато ще направя нов завет с дома на Израел и с дома на Юда…. Но  това ще бъде завета, който ще направя с дома на Израел;“

(Еремия 31:31 и 33).

Затова можем да разберем тяхната загриженост в този първи апостолски съвет. Те знаеха, че пророк Йоил е казал, че изливането на Святия Дух е белег, че Бог е посред Своя народ Израел, а сега Еремия потвърждава това казвайки, че Новия завет е с Дома на Израел.

Искайки езичниците да бъдат обрязани и да спазват Закона на Мойсей беше естествения начин да се отговори на езичниците, сега кръстени в Святия Дух и навлизащи в Новия завет. Ако Бог се отнасяше към езичниците както към Дома на Израел, тогава със сигурност те трябва да се присъединят към естествената нация на Израел!

Бог им показа чрез Своя Дух, че този Дом на Израел на Новия завет  е ново създание. Повече няма юдеин или езичник, мъж или жена, роб или свободен, а нов човек в Христос.

Тази нация, както Йоан видя в Откровение, е от всяко племе, език и народ.

„И те пееха нова песен, казвайки: „Достоен Си да вземеш свитъка, и да отвориш печатите му; защото беше заклан, и ни изкупи за Бог чрез кръвта Си от всяко племе, език, народ и нация“.

 (Откровение 5:9)

следваща глава Първо Юда: