Миграцията на името Израел:

Когато Бог даде на Яков името Израел Той докосна хълбока му като че ли за да каже, че тези две неща трябва да вървят заедно, не можете да имате едното без другото. Името Израел принадлежи на човек, който имаше среща лице в лице с Бог и чието ходене Той беше задържал.

Въпреки че това име Израел беше дадено на човек наречен Яков, Бог винаги е искал един народ да бъде наречен с името Израел, народ от победители управляващи и царуващи и показващи природата на Този, който им е дал Името. Царско Свещенство и свят народ наречен с Неговото име!

Израел не се предполагаше да бъде само първороден човек, а също и първороден народ, група от първи плодове за Бог сред народите, царски хора управляващи с Бог и човек.