Израел, първородния син:

Това име Израел е много важно име дадено от Бог на Яков., когато Бог искаше някой човек да има определено име Той казваше предварително на родителите.

На Авраам Бог даде името му лично и сега и на Яков. Името, както видяхме в цялата Библия описва природата. В името Израел беше благословението на първородния син. Това съдържаше двойни благословения. Израел означава управник или цар с Бог и човека. Това е царско име, то описва син управляващ и царуващ.

Аз вярвам, че Човека, който промени името на Яков не само му даде името Израел и благослови Яков като първороден син, но този Човек беше Самият Първороден на Бог. Това е Христос изявен в Стария завет. Този Човек щеше да дойде когато се изпълни времето и да изяви това име и природа на света. Когато Яков Го попита за  името Му този Човек избегна да отговори на въпроса.

„Тогава Яков попита, казвайки: „Кажи [ми] моля името Си“. А Той каза:  „Защо питаш за името Ми?“ И го благослови там“.

(Битие 32:29) NKJV

Благословението на децата на Израел:

Свещеника беше инструктиран да благославя децата на Израел по следния начин:

„Говори на Аарон и синовете му, казвайки: „Така да благославяте децата на Израел. Казвайте им: „ГОСПОД да ви благослови и да ви опази; ГОСПОД да направи лицето Му да осияе върху вас, и да бъде благосклонен към вас; ГОСПОД да издигне лицето Си върху вас, и да ви даде мир“. „Така да слагат името Ми върху децата на Израел, и аз ще ги благославям“.

(Числа 6:23-27)

Когато Исус след Своето възкресение се яви на двамата по пътя за Емаус, Той използва Закона и пророците и им показа Себе Си чрез тях. Мисля, че част от разговора Му с тях беше:

„…помните ли човека, който се бори с Яков през нощта, човека, който промени името му на Израел, и не искаше да открие името си на Яков? Аз съм този човек!“

Не само че Христос донесе името Израел на Яков, но Той искаше да се увери, че носителя на името е съобразен с природата на името. Това име означава първороден, син управляващ дома на бащата. То ще играе главна роля в световната история и в във вечния план на Бог.

Ето защо Той удари Яков по бедрото му и го измести.

Бедрото има голямо символично значение в Библията:

* Хълбока или бедрото на човека символизират неговата способност и сила.

* Бедрото дава способност на човека да ходи в определена стойка и следователно също говори за начин на живот.

* Бедрото е свързано със слабините и играе много важна физическа роля в процеса на размножаване.

* Бедрото и слабините също са свързани с вашата способност да създавате деца. Бъдещето ви зависи от това.

Така че, когато Христос го удари по бедрото Той докосна бъдещите му поколения.

Дясното бедро също беше много свято за Господа. То беше давано на свещеника. Свещеника го издигаше пред Господа като възвишаем принос. Да, бедрото говори за първите плодове. Когато Христос го докосна по бедрото Той заяви, че Израел е най-святия принос за Него, жива жертва.

„Също дясното бедро да давате на свещеника [като] възвишаем принос от жертвите на примирителните ви приноси“.

(Левит 7:32) NKJV

„Защото гърдите на движимия принос и бедрото на възвишаемия принос Аз ги взех от децата на Израел, от жертвите на примирителните им приноси, и ги дадох на свещеника Аарон и на синовете му от децата на Израел чрез вечна наредба“.

(Левит 7:34) NKJV

Когато Авраам помоли слугата си да доведе невяста за Исаак, неговия син, той го накара да постави ръката си под бедрото му и да се закълне, че няма да върне Исаак в Сирия.

„Така че слугата постави ръката си под бедрото на господаря си Авраам, и му се закле за това нещо“.

(Битие 24:9)

Когато Яков, сега Израел, умря в Египет, той повика сина си Йосиф, за да постави ръката си под бедрото му и да му се закълне, че няма да го погребе в Египет.

„Когато наближи времето когато Израел трябваше да умре, той повика сина си Йосиф и му каза: „Сега, ако съм намерил благосклонност пред теб, моля те сложи ръката си под бедрото ми, и постъпи любезно и вярно с мен. Моля те, не ме погребвай в Египет“.

(Битие 47:29) NKJV

Трябва да е било нещо голямо за Йосиф да докосне и да почувства бедрото на Яков, което беше изместено от Господа. Йосиф също получи двойна порция, благословението на първородния точно както баща си Яков. И двамата получиха това по благодат, защото те не се квалифицираха чрез техния ред на раждане.

Двамата сина на Йосиф, Ефрем и Манасий щяха да станат част от 12те племена на нацията, която по-късно беше наречена Израел. Ефрем щеше да бъде водещото племе на десетте северни племена, по-късно наречени Израел.

Докосването на изместеното бедро на своя баща Израел трябва да му е напомнило отново съдбата на Израел. Не чрез силата или способността на човек, а чрез докосването и помазанието на Бог, това те прави достоен за името и природата на Израел. Когато си докоснат от Бог природата ти и начина ти на живот се променят.