Заключителни бележки:

Този документ е написан, за да ни помогне да разберем, че библейски онези, които са в Христос са истинския Израел на Бог.

Този Израел в Близкия Изток е изиграл много важна роля в изкупителния план на Бог в Стария завет. Тяхната роля започна със Закона и пророците и завърши с Христос. Лука записва самите думи на Исус по следния начин:

„Закона и пророците [бяха] до Йоан. От тогава нататък Божието царство се проповядвано, и всеки се натиска в него“.

(Лука 16:16)

След Кръста, и започвайки с възкресението на Исус Христос, Бог има ново творение и в този нов ред има град наречен Сион или горния Ерусалим. В този град има Цар, който седи на престола на Своя син Давид. Той управлява в праведност и справедливост. Неговия престол е престол на благодат. Той седи в Сион.

Писателя на Евреи е ясен по този въпрос. Той пише, че това е настояща реалност, а не бъдеща надежда.

„А вие сте дошли при планината Сион и града на живия Бог, небесния Ерусалим, при неизброимата група ангели, при общото събрание и църква на първородните [които са] регистрирани в небето, при Бог Съдията на всички, при духовете на праведниците, които са усъвършенствани“.

(Евреи 12:22-23) NKJV

Той сега има царски хора на земята, които са Неговото обиталище. Те са възстановената Давидова скиния, както са заявили пророците и апостолите. Тази нова нация не изключва никоя нация на земята. Всички, които са в Христос са част от това ново създание, старото премина и всичко стана ново (2 Коринтяни 5:17).

Тази нация Павел я нарича:

Божия Израел.                                   Галатяни 6:16

Потомството на Авраам.                   Галатяни 3:16, 29

Новото творение.                               2 Коринтяни 5:17

Наследници на Бог.                           Галатяни 3:29

Божии синове.                                    Галатяни 3:26

Тялото на Христос.

Божия храм.

Църквата – Еклесия (призованите).

Петър ги нарича:

Избрано поколение, царско свещенство, и свята нация, Неговия собствен специален народ (1 Петрово 2:9).

Исус ги нарича:

Братя.

Граждани на царството.

Църквата.

Божии синове.

Така че, каква е ролята на Израел по плът. Преди всичко те са нация както всички други нации на земята, нуждаеща се от спасение. Бог ги обича; защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Син. Но тяхната изкупителна роля приключи при идването на Христос.

Исус го каза по този начин:

„Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ принасящ плод“.

(Матей 21:43)

Църквата, състояща се от всички нации, е единствения храм, който Бог някога е признавал след Голгота.

Няма библейско оправдание да поддържаме някаква естествена нация на земята като специална нация, към която трябва да се отнасяме различно от останалите нации.

Единствената нация, град, и хора, които Бог нарича специални и святи е Църквата, съставена от всички нации. Те трябва да бъдат нация, показваща на всички останали нации как да се държат в святост, истина и справедливост. Целта на този остатък е да донесе избавление за всички нации по света, включително и юдеите.

Така че, ако искате да търсите мира и благоденствието на някой специален град и нация и в замяна на това да получите мир и благоденствие, това е Църквата, която е Божия Израел.

 

8 ноември – октомври 2011 г.