Документа „Кайроса на Южна Африка“:

Имаше един документ наречен „Кайроса на Южна Африка“, който е написан от някои трезви християни в нашата нация. Те умоляваха християните по цялата земя да се изправят с тях и да натиснат правителството на Южна Африка да отстрани злата система на апартейда и да се отнася към всички расови групи еднакво. В този документ те показваха, че повечето християни в нашата нация не са бели, но към тях се отнасят като към невярващи и езичници. Те молеха християните и правителствата по целия свят да натиснат националната партия чрез протести и бойкоти, за да преразгледа своята апартейдна политика.

Имало е много допринасящи фактори, които са причинили нашата нация да направи прехода, но аз вярвам, че този документ е изиграл значителна роля в налагането на това правителството да служи справедливо в оня ден.

Въпреки че може да се е действало зад сцените, и невидимо като маята, това е изиграло голяма роля в разтурването на тази зла система. Единственото съжаление е, че Църквата, като цяло и все общо, не взе водеща роля в тази борба за равенство и край на расизма.

Аз вярвам, че това, което се случи в Южна Африка беше директен резултат от неправилно разбиране на  Стария завет и това, което се случи на Кръста. Националната партия беше съставена от 90% бели посветени християни, и въпреки това за повече от 50 години те одобряваха политиката на апартейда.

Страх управляваше дните на нашия преход.

Имаше две групи християни, които се появиха през тези мрачни дни от нашата история. Едната група ни каза за кръвопролитието и предложи да се бием или да бягаме. Пророци дойдоха от Запада и пророкуваха как кръвта ще тече по улиците на нашите градове. После имаше друга група, която се моли и ни каза, че това е Божия план и, че Той ще защити тази нация по време на целия процес на преход.

Запада със своята история на расово предубеждение към тъмнокожите, векове наред не можа да помогна на нашата кауза.

Небрежния читател на Стария завет лесно може да заключи, че Бог е предубеден относно националността, расата и пола.

Но след Голгота никой не може някога да каже: „Бог обича цялото човечество, особено мъжете“. Немислимо е да каже някой: „Бог обича цялото човечество, особено свободните“. Какво да кажем за това: Бог обича всички нации, особено юдеите?

Новия завет чрез Кръвта на Христос не познава предубеденост.

„Защото всички, които сте кръстени в Христос, с Христос сте се облекли. Няма нито юдеин нито грък, няма нито роб нито свободен, няма нито мъж нито жена: защото вие всички сте едно в Христос Исус. И ако сте Христови, тогава сте Авраамово потомство, и наследници според обещанието“.

 (Галатяни 3:27-29) KJV

Павел нарича това, новия човек в Христос и новото създание. Той е много ясен по този въпрос.

Унищожавайки в плътта враждата, закона от заповеди [съдържащи се] в постановления; за да направи в Себе Си от двата един нов човек, [и така] да въдвори мир;

(Ефесяни 2:15) NKJV

„И сте облекли новия човек, който според Бог е създаден в праведност и истинска святост“.

(Ефесяни 4:24) NKJV

„И сте облекли новия [човек], който се обновява в познаване на образа на Този, който го е създал:“

(Колосяни 3:10) NKJV

„Затова, ако някой човек [е] в Христос, [той е] ново създание: старото премина; ето, всичко стана ново“.

 (2 Коринтяни 5:17) NKJV

Апостол Петър, както всички ерусалимски вярващи, в началото имаше проблем в разбирането по този въпрос. Павел предизвика Петър открито за поведението му, когато забеляза предубеждението на Петър относно езическите вярващи в Христос. Петър почти погрешно започна първото Месианско юдейско движение като отдели юдейските вярващи от езическите вярващи, за да създаде едно елитно християнско общество.

Това действие несъмнено беше срещу Божията воля. Не може да има Месиански или „християнски юдеин“ отделен от Църквата. Ние знаем, че има много юдейски християни в Църквата, но няма християнски юдеи. Има само една свята нация; всички са спасени по благодат чрез вяра. Юдеи и гърци, всички са част от Божия специален народ и царско свещенство.

Неправилно е да се подкрепя и да се говори за Месиански юдеи, като че ли са специални юдеи, които трябва да бъдат държани отделно от „езическата Църква“. Какви тогава бяха 120те юдеи в горницата, Месиански юдеи, ученици, или юдейски християни?

Не е библейско да се казва, че Църквата е от всички нации и оформя Невястата на Христос, но има един друг план за царството с юдеите.

Ние знаем със сигурност, точно както Павел, че Бог не е отхвърлил естествената нация Израел (Римляни 11). Ние знаем, че те един ден ще се събудят от своя духовен сън и слепота и ще приемат Исус Христос чрез благодатта на Бог и чрез вяра точно както останалата част от грешниците в света. Но до тогава те са грешници, и както езичниците, в нужда от Евангелието на Христос и от Неговото спасение. Не отхвърлени, а в нужда от спасение, както всички нации по света!

следваща глава Маслината: