СЪГРАЖДАЩИ БЛОКОВЕ ЗА ЖИВОТ ИЛИ ЗА СМЪРТ

Вашите думи са строителен материал на това, което изграждате в живота и в бъдещето. Те са крайъгълен камък на живота ви и вие живеете в границите на тяхното очертание. Ситуациите, обстоятелствата и условията са променливи величини, но чрез думите вие можете да ги изградите и установите във вашия стил на живот завинаги. В една статия, озаглавена “Търпението знае най-добре”,  публикувана през август 1991 година в изданието “Поглед на читателя”, в отговор на читателски въпрос “Какво е вашето здраве ?”  било написано ,че съобразно новите открития, какво ви очаква в следващите четири години, дали живот или смърт, до голяма степен зависи  от отговора ви дали здравето ви е  добро, отлично или прекрасно. При анкетирането на повече от 2 800 души, тези които са били над 65 години и са определили живота  и здравето си като “бедност”, четири-пет пъти били по-склонни да очакват смъртта в близките четири години, отколкото онези, които са казвали, че имат цветущо здраве. Тези изследвания са се потвърдили от работите и на други пет обширни изследвания, засягащи 23 000 души, които са показали приблизително същите резултати, според Елен Идлер,  социолог при Рутджер унивърсити и епидемиолога Станислав Касал от Йале университети Скуул по медицина, съавтор на новите изследвания. Хора, които имат представа за себе си, че се намират в бедно здраве, естествено ще изповядат това бедно здраве. Дори и да се намират в прекрасно здраве, те живеят в сферата на смъртта. Това се потвърждава и от Притчи 18:21: “Смърт и живот има в силата на езика и ония, които го обичат, ще ядат плодовете му”. Това, което говорите и вярвате, не само дава ефект върху телата ви, но засяга и имунната ви система. Вашите думи са или благословение за вас или проклятие. Исус говори по този въпрос в Лука 6:45: “Добрият човек от доброто си съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото си съкровище изнася злото, защото от онова, което препълва сърцето, говорят и неговите уста”. Аз съм се убедил в резултат от изучаването на Божието Слово, че вашите собствени думи могат да променят имунната ви система към по-добро или към по-зло (Яков 3:2-7). Думите, които изговаряте са жизненоважни по отношение на вас, че има болести, които никога не могат да бъдат излекувани по никакъв медицински начин, освен ако изговаряте думи на здраве, които действат благотворно върху тялото. Божието Слово чрез вяра съгражда в имунната система свръхестествено помазание, което е способно да елиминира всякаква болест или болка по един естествен начин.

 

Божиите съграждащи блокове

 

Съществуват много Библейски причини, поради които аз вярвам така твърдо в това. Ето някои от тях: “И каквото решение вземеш, ще ти бъде потвърдено; и светлина ще сияе по пътищата ти” (Йов 22:28). “Устата на безумния са погибел за него и устните са примамка за душата му” (Притчи 18:7). “Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва се сбъдва – ще му стане” (Марка 11:23). “Сърцето на човека начертава пътя му” (Притчи 16:9). “От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му; от произведението на устните си човек ще се насити. Смърт и живот има в силата на езика и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му” (Притчи 18:20,21). “А езикът е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла” (Яков 3:6). “Който въздържа устата си и езикът си, опазва душата си от смущения” (Притчи 21:23). “Аз, който създавам плода на устните, казва Господ, ще река мир на далечния и ближния и ще го изцеля” (Исая 57:19). “Устата на праведния са извор на живот” (Притчи 10:11). “Устата на праведните ще ги избавят” (Притчи 12:6). “От плода на устата си човек се насища с добрини” (Притчи 12:14). “Езикът на мъдрите докарва здраве” (Притчи 12:18). “Който пази устата си, опазва душата си” (Притчи 13:3). “Устните на мъдрите ще ги пазят” (Притчи 14:3). “Благият език е дърво на живот, а извратеността в него съкрушава духа” (Притчи 15:4). “Езикът на мъдрите изказва знание” (Притчи 15:2).

От тези няколко стиха можете да видите, че Божието Слово има много неща да ви каже относно думите и техните ефекти върху вас и върху здравето ви!