ОБУЧИ СЕБЕ СИ ДА ГОВОРИШ БОЖИЕТО СЛОВО

Нека да обучим себе си да говорим Божието Слово.

Ефесяни 5:1 ни казва да бъдем „…подражатели на Бога като възлюбени деца.”. Думата „подражатели” на гръцки език означава да имитираш. Ние трябва да имитираме Бога както дете имитира баша си. Ако дете имитира баща си, то ще говори като него, ще ходи като него, ще прави всяко движение като него.

Не би трябвало да правим по-малко спрямо нашия Баща – Бог.

Когато изучаваш живота на Исус, ти откриваш няколко важни факта, които Го направиха да победи света, плътта и дявола. Ще изредя няколко:

1. Той прекарваше много време в молитва, но Той никога не се молеше, казвайки проблема.

2. Той говореше акуратно, никога извратен (изкривен) говор. Неговото говорене винаги се състоеше от това, което Бог беше казал.

3. Той винаги говореше крайните резултати, не проблема. Той никога не изповядваше непосредствените обстоятелства. Той говореше желаните резултати.

4. Той изповядваше писаното Слово, за да порази сатана.

Словото на Бога заченато в сърцето, формирано чрез езика и изговорено чрез устата е творческа сила.