НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА СПАСЕНИЕ

1. ОСЪЗНАЙ: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Римл. 3:23). „А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удряше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мен, грешника” (Лука 18:3).

2. ПОКАЙ СЕ: „Казвам ви: Не; но ако не се покаете, всички така ще загинете” (Лука 13:3). „Затова, покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, за да дойдат освежителни времена от лицето на Господа” (Деян. 3:19).

3. ИЗПОВЯДВАЙ: „Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината” (1 Йоан 2:9). „Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява” (Римл.10:10).

4. ОСТАВИ: „Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният – помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро” (Исая 55:7).

5. ВЯРВАЙ: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот” (Йоан 3:16). „Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш” (Римл.10:9).

6. ПРИЕМИ: „При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха. А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, т.е. на тези, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:11,12).

Край на книгата…