Научи се да освобождаваш вярата си в думи

Ти можеш да имаш това, което казваш, ако се научиш да освобождаваш вяра от сърцето в твоите думи.

Исус каза:
…Какво си повярвал, така ще бъде извършено за теб.”
Мат. 8:13 (KJV)

Той не каза, че ще работи само ако си повярвал правилно. Дали вярваш правилно или неправилно, пак е закон.

…Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.”
Галатяни 6:7

Духовният закон е основан на същия основен принцип за сеене и жънене. Думите, които говориш са семена, които произвеждат според вида си. Колкото е сигурно, че са посадени, можеш да бъдеш точно толкова сигурен, че жътва ще последва. Вярата говори. Когато вярата говори, тя говори вяра, а не страх и неверие.

Съкровищата на сърцето не могат да бъдат скрити,
но се изявяват чрез думи

Научи се да взимаш думите на Исус лично. В Марк 11:23 Исус ти казва, че ти можеш да имаш това, което казваш, ако това, което казваш идва от вяра в твоето сърце. Какво би се случило, ако Исус минеше по пътеките на твоята църква, положеше ръце на хората и кажеше: „След като положа ръка на всеки един от вас, всичко което кажете ще се случи точно както сте го казали.”?

Половината от събранието ще скочат на крака и ще кажат: „Това просто ме радва до смърт!”.

Врагът толкова е програмирал умовете на хората, че вместо да му се съпротивляват, те един вид са се сприятелили с него и са започнали да говорят неговите думи.