ИЗГОВОРЕНИ ДУМИ

Изговорените думи програмират твоя дух (сърце) или към успех или към поражение.
Думите са контейнери – те носят или вяра или страх, и произвеждат според вида си.

И така, вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово.”
– Римляни 10:17 (KJV)

Вярата идва по-бързо когато чуваш себе си цитирайки, говорейки, казвайки нещата, които Бог е казал. С по-голяма готовност ще приемеш Божието Слово в твоя дух като чуваш себе си казвайки го, отколкото ако чуваш някой друг да го казва.