ДУХОВЕН ЗАКОН

Това не е теория, това е факт. Това е духовен закон. Той работи всеки път, когато е приложен коректно. Това е духовен закон. Бог никога не върши нещо без първо да го каже. Бог е Бог на вяра. Бог освободи вярата Си в думи.

Марк 11:22:
„И Исус отговаряйки им каза: Имайте вяра в Бога.”
По-буквален превод на горния стих казва имайте „Божия вид вяра” или „вярата на Бога”.

Ефесяни 5:1 буквално ни казва да бъдем имитатори на Бога, както деца имитират родителите си. За да имитираш Бога, ти трябва да говориш като Него и да действаt като Него. Той не би поискал от теб да направиш нещо, което не можеш да направиш.

Исус действаше в принципите на вяра от Марк 11:23 и Матей 17:20 докато беше на земята. Той говори на вятъра и морето, Той говори на демони, Той говори на смоковницата, Той говори дори на мъртви хора. Вятърът, морето, дървото, демоните и дори мъртвите бяха покорни на това, което Той каза. Той действаше в Божия вид вяра. Бог е Бог на вяра. Бог освободи Неговата вяра с думи.
Исус имитираше Своя Баща и получаваше същите резултати като Своя Баща. 

В Йоан 14:20 Исус каза:
Този, който вярва в Мене, делата, които Аз върша ще върши, също и по-велики…”

Тези принципи на вяра са основани на духовни закони. Те работят за всеки, който ще приложи тези закони. Ти ги задействаш чрез думите на твоите уста.
Наистина ли искаш всички негативни неща, които си изповядал да се случат? Вярваш ли за тези неща? Ако Исус дойдеше лично при теб и кажеше „От този ден нататък всичко, което кажеш ще се случи точно както го казваш.” , това би ли променило твоя речник?

Аз вярвам, че ще го промени.